Plan Remontów na rok 2014 - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Plan Remontów 2014
Opublikowano Odsłony: 101
Drukuj

W listopadzie 2013 roku został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Spółdzielni (uchwała RN nr 172/2013 z dnia 27.11.2013r.) plan remontów na rok 2014. Propozycje robót do realizacji w roku 2014 sporządzono na podstawie protokołów spisanych z rocznych przeglądów budynków, wniosków z poszczególnych administracji, protokołów konieczności sporządzanych przez administracje, wniosków członków Spółdzielni, którzy mogli zgłaszać propozycje remontów.
Zakres rzeczowy planu remontów wyznaczają środki finansowe tworzone z odpisów na remonty.
Fundusz remontowy Spółdzielni w wysokości 1,45 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania (dla budynków na ul. Szkolnej i Jasnej 1,55 zł/m2) jest podzielony na następujące podfundusze:
  

  - podstawowy fundusz remontowy - 1,00 zł/m2
(w tym Spółdzielczy Fundusz Awaryjno-Interwencyjny)
  8 386 358,64 zł
- fundusz malarski - 0,16 zł/m2                                           
   
  1 341 817,39 zł
- fundusz termomodernizacyjny - 0,29 zł/m2
(dla ul. Jasnej i Szkolnej 0,39 zł/m2 )
  2 234 696,72 zł
Dodatkowo na fundusz remontowy przeznaczone są środki:
 - odpis na fundusz celowy                             2 365 494,49 zł
  - przychody z dodatkowych rodzajów działalności
(nadwyżka bilansowa, pożytki z nieruchomości, 0,11zł/m2)
  3 275 757,59 zł
  17 604 124,83 zł


1. Podstawowy fundusz remontowy - fundusz ten tworzą odpisy na remonty w wysokości 1,00 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania. Fundusz ten jest podzielony na Osiedlowe Fundusze Remontowe. Od odpisu podstawowego na remonty (1,00 zł/m2 powierzchni oczynszowanej) odjęto środki przeznaczone na Spółdzielczy Fundusz Awaryjno – Interwencyjny przeznaczony na wykonywanie robót awaryjnych.
2. Fundusz malarski – fundusz ten tworzą odpisy na roboty malarskie w wysokości 0,16 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania, środki wynikające z rozliczenia funduszu malarskiego za rok 2012 oraz środki gromadzone w roku 2013 na malowanie w kolejnych latach. Fundusz ten został podzielony na poszczególne osiedla. Fundusz ten przeznaczony jest na malowanie klatek w budynkach wykonywane zgodnie z harmonogramem.
3. Fundusz termomodernizacyjny – fundusz przeznaczony na remont elewacji balkonowej oraz docieplenie budynków lub na inne cele remontowe. Fundusz ten został utworzony w styczniu 2007 r., na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 160/2006 z dnia 27.12.2006r. Tworzą go odpisy w wysokości: 0,29 zł/m2 powierzchni oczynszowanej mieszkania (0,39 zł/m2 dla ul. Jasnej i ul. Szkolnej), salda z rozliczenia modernizacji uzyskane na osiedlach, które zakończyły spłatę kosztów modernizacji budynków w latach 1999-2005 oraz odpisy na fundusz celowy z budynków, na których zostały przeprowadzone remonty, rozliczono koszty i zatwierdzono uchwałą RN a także odpisy z budynków, których lokatorzy postanowili zbierać środki na przyszłe remonty.
4. Dochody z dodatkowych rodzajów działalności uzyskane w roku 2012 - dochody z dodatkowych rodzajów działalności mogą być przeznaczone na fundusz remontowy za zgodą Walnego Zgromadzenia wyrażoną w formie uchwały o przeznaczeniu nadwyżki bilansowej netto i pożytków z nieruchomości.
Do planu remontów 2014 zostały wliczone dochody z dodatkowych rodzajów działalności uzyskane w roku 2012 w wysokości 3 083 468,01 zł zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 7 z 18.04.2013 roku. Dochody te zostały podzielone na poszczególne osiedla zgodnie z wypracowanymi środkami.
Ponadto, od maja 2007 r., zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej nr 154/2006 z dnia 26.11.2006r., lokatorom zajmującym mieszkania na podstawie umowy najmu, naliczana jest zwiększona o 0,11zł/m2 powierzchni stawka odpisu na fundusz remontowy.
Wpływy z tego tytułu za rok 2012 w wysokości 192 289,59 zł zostały uwzględnione i podzielone na poszczególne osiedla.
Natomiast wpływy za rok 2014, są w tej chwili niemożliwe do precyzyjnego określenia, z uwagi na to, że są ściśle związane z członkowstwem, które lokatorzy mogą w trakcie roku uzyskiwać i tracić. W związku z tym rzeczywiste przychody z tego tytułu za rok 2014, zgodnie Uchwałą RN nr 64/2004 z 31.03.2004r., zostaną uwzględnione podczas tworzenia planu na rok 2016 w sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu Zarządu za rok 2014.

Zatwierdzony plan remontów na rok 2014 przedstawiamy poniżej:

 PLAN REMONTÓW - JASTRZĘBIE:
 

PLAN REMONTÓW - ŻORY, SUSZEC, KACZYCE:

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA