Plan Remontów na rok 2016 - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Plan Remontów na rok 2016
Opublikowano Odsłony: 118
Drukuj


Do końca sierpnia 2015 roku członkowie spółdzielni mogli zgłaszać swoje propozycje do planu remontów na 2016 rok. Wykaz robót koniecznych do realizacji sporządzono na podstawie protokołów spisanych z rocznych przeglądów budynków, wniosków z poszczególnych administracji oraz protokołów konieczności sporządzanych przez administracje. Ten wstępny wykaz pod względem finansowym znacznie przekracza środki funduszu remontowego, które planujemy uzyskać w roku 2016. Wybierane są więc do realizacji remonty najpilniejsze, najbardziej oczekiwane oraz wszystkie wymagane przepisami prawa i służące poprawie bezpieczeństwa. W listopadzie 2015 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni, uchwałą nr 180/2015 z dnia 25.11.2015 r. zatwierdziła plan remontów na rok 2016.
Fundusz remontowy Spółdzielni w wysokości 1,55 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania (dla budynków na ul. Szkolnej i Jasnej 1,65 zł/m2) jest podzielony na następujące podfundusze:

podstawowy fundusz remontowy - 1,10 zł/m2
(w tym 13% na Spółdzielczy Fundusz Awaryjno-Interwencyjny)
9 226 331,66 zł
fundusz malarski - 0,16 zł/m2 1 342 011,88 zł
fundusz termomodernizacyjny - 0,29 zł/m2
(dla ul. Jasnej i Szkolnej 0,39 zł/m2 )
2 235 049,23 zł

Dodatkowo na fundusz remontowy przeznaczone są środki:

odpis na fundusz celowy 1 888 524,59 zł
przychody z dodatkowych rodzajów działalności
(nadwyżka bilansowa, pożytki z nieruchomości, 0,11zł/m2,
umorzenie pożyczki z WFOŚiGW)
3 046 547,09 zł
  17 738 464,45 zł
  
 

Szereg osób pyta co to jest fundusz celowy i co to za środki?
Pragniemy zatem przypomnieć i wyjaśnić, że fundusz celowy został utworzony na budynkach, których mieszkańcy przeprowadzili z pozytywnym rezultatem referendum w sprawie ocieplenia budynku lub remontu balustrad balkonowych i wyrazili zgodę na naliczanie im dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na ten cel – stąd nazwa – fundusz celowy.
Dziś już nie przeprowadzamy referendów, ale w przypadku realizacji ocieplenia budynku lub remontu balustrad balkonowych tak samo rozliczamy koszty tego remontu na mieszkańców budynku, ustalając stawki odpisu dodatkowego na fundusz remontowy na spłatę tego remontu, utrzymując przyjętą nazwę „fundusz celowy”. Stawki na podstawie szczegółowego zestawienia zrealizowanych lub spodziewanych kosztów remontu zatwierdza zawsze Rada Nadzorcza.

Zatwierdzony plan remontów na rok 2016 przedstawiamy poniżej:
 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA