Protokół z Lustracji - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Wydarzenia 2014
Opublikowano Odsłony: 152
Drukuj

Zgodnie z przepisami Prawa spółdzielczego każda spółdzielnia jest zobowiązana przynajmniej raz na trzy lata poddać się lustracyjnemu badaniu legalności, gospodarności i rzetelności całości jej działania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.

W przypadku SM „Nowa” badaniem lustracyjnym objęto okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2013 r.

Celem lustracji jest:
   1) sprawdzenie przestrzegania przez spółdzielnię przepisów prawa i postanowień statutu,
   2) zbadanie przestrzegania przez spółdzielnie prowadzenia przez nią działalności w interesie członków,
   3) kontrola gospodarności, celowości i rzetelności realizacji przez spółdzielnię jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych,
   4) wskazywanie członkom na nieprawidłowości w działalności organów spółdzielni,
   5) udzielanie organizacyjnej i instruktażowej pomocy w usuwaniu stwierdzonych nieprawidłowości oraz w usprawnieniu działalności spółdzielni.

Prawo spółdzielcze daje Lustratorowi szeroki zakres uprawnień, może on bowiem przeglądać księgi i wszystkie dokumenty w lustrowanej spółdzielni oraz bezpośrednio sprawdzać jej stan majątkowy a organy spółdzielni i jej pracownicy obowiązani są do udzielania mu żądanych wyjaśnień i wszelkiej pomocy.


Spółdzielnia poddana była lustracji pełnej w dniach od 21 maja do 30 czerwca 2014 r. i przeprowadzał ją Lustrator upoważniony przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach.

 

Po przeprowadzonej lustracji został sporządzony protokół, na którego podstawie Związek Rewizyjny dokonał syntezy przeprowadzonej kontroli, i co zasługuje na podkreślenie, ustalenia zawarte w protokole polustractyjnym nie wymagają sformułowania przez Związek wniosków polustracyjnych.

Dnia 24.09.2014 r. podczas posiedzenia Rady Nadzorczej Lustrator przedstawił wyniki przeprowadzonej lustracji.

Wypełniając wymóg przepisów prawa zamieszczamy pełny tekst protokołu z przeprowadzonej lustracji oraz dodatkowo pismo Związku Rewizyjnego z dnia 01.09.2014 r. zawierające syntezę wyników badania lustracyjnego.

Zarząd SM „Nowa”

 

Protokół z lustracji pełnej działalności SM „NOWA” w Jastrzębiu Zdroju za okres 01.01.2011 r. – 31.12.2013 r.
 

 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA