Fundacja Nowa Jastrzębie Zdrój - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Wydarzenia 2019
Opublikowano Odsłony: 73
Drukuj

W dniu 22 maja 2019 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" w Jastrzębiu - Zdroju, uchwałą nr 88/2019 powołał fundację pod nazwą: Fundacja NOWA Jastrzębie - Zdrój. Fundacja poprzez wpis do Rejestru Sądowego uzyskała osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1491).

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz członków SM "Nowa" oraz mieszkańców budynków będących w jej zarządzie. Zakres działania określony jest w statucie Fundacji i pokrywa się z art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.688).

Dnia 18 czerwca 2019 r. z inicjatywy Fundatora odbyło się spotkanie założycielskie, na którym powołano organy:


Radę Fundacji w składzie: Władysław Dydo, Józef Kubera i Joachim Pyka

Zarząd Fundacji: Henryk Borowiński-prezes Fundacji, Emilia Gumola- wiceprezes i Sławomir Mianowski- wiceprezes.

1. Ustalono, że Fundacja działa na rzecz członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" w Jastrzębiu-Zdroju oraz mieszkańców budynków będących w jej zarządzie.

2. Fundacja realizować będzie zadania w zakresie:

  1) pomocy społecznej,
  2) ochrony i promocji zdrowia oraz środowiska,
  3) rozwoju kultury, oświaty, sportu, rekreacji i turystyki,
  4) działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w środowisku i pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej,
  5) wspomagania wspólnot lokalnych,
  6) pobudzanie aktywności społeczności spółdzielczej,
  7) działalności w sferze pożytku publicznego.

3. Zarówno członkowie Rady Fundacji jak też Zarządu Fundacji zadeklarowali, że wykonywać będą zadania społecznie w ramach wolontariatu czyli nieodpłatnie. Dołożą wszelkich starań, aby wykonywać swoje funkcje z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu doświadczenia zawodowego i życiowego. Siedzibą Fundacji, adresem korespondencyjnym i kontaktem telefonicznym będzie siedziba SM "Nowa".

4. Fundacja na swoją działalność pozyskuje tylko środki zewnętrzne. Nie obciąża kosztów eksploatacji podstawowej ponoszonych przez użytkowników mieszkań.

5. Po spełnieniu wymogów formalnych i prawnych, Zarząd Fundacji ustali szczegółowe zasady organizacji wewnętrznej oraz zasady prowadzenia działalności statutowej, a także roczny i długoterminowy plan pracy Zarządu.

6. Rada Fundacji i Zarząd Fundacji proszą wszystkich lokatorów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" o zgłaszanie wniosków w zakresie kierunków pracy i zadań do realizacji przez Fundację, które przyniosą wymierne korzyści szerokiej rzeszy społeczności spółdzielczej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Henryk Borowiński - prezes Fundacji NOWA
 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA