Konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Wydarzenia 2019
Opublikowano Odsłony: 65
Drukuj

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu – Zdroju,  ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Prezesa do spraw techniczno – eksploatacyjnych.

Od kandydatów wymagamy:
1. Wykształcenie wyższe techniczne – budownictwo
2. Staż pracy minimum 15 lat, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym
3. Licencja zarządcy nieruchomościami
4. Niekaralność
5. Pełna zdolność do czynność prawnych
Oferta zgłoszona przez kandydata powinna zawierać
1. Życiorys (CV) ze zdjęciem i informacją o sposobie kontaktu z kandydatem
2. List motywacyjny
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane uprawnienia i staż pracy
4. Oświadczenia o:
a) niekaralności
b) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w Jastrzębiu-Zdroju na ul. Wielkopolskiej 5a w terminie do dnia 28 czerwca 2019 r. do godz. 14.00.
Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami jak również możliwość zakończenia lub unieważnienia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyny.


 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA