Zmiany w regulaminie - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Wydarzenia 2019
Opublikowano
Drukuj

Zmiany w regulaminie przetargu na nabycie prawa do lokalu mieszkalnego

Dnia 28.08.2019 r. Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany w Regulaminie przetargu na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w SM Nowa w Jastrzębiu-Zdroju. Wprowadzono 3 zmiany do Regulaminu:

Zachęcamy osoby zainteresowane przetargami na lokale w Spółdzielni, do zapoznania się z tymi zmianami, a szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na sposób wpłaty wadium.

Poniżej cytujemy wprowadzone zmiany:

 „Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% wartości rynkowej lokalu podanej w ogłoszeniu o przetargu. Wpłaty dokonuje się na konto wskazane w ogłoszeniu o przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Decydująca jest data wpływu wadium na konto Spółdzielni.”

Zmieniono też wysokość postąpienia.

 „Wysokość postąpienia ustala się w kwocie 1.000 zł.

Zmianie uległ termin zwrotu wadium. Obecnie Spółdzielnia ma na to 3 dni od zakończenia przetargu, a w przypadku rezygnacji z udziału w przetargu przez licytanta lub unieważnienia przetargu przez Spółdzielnię, termin trzydniowy liczony jest od dnia wyznaczonego w ogłoszeniu jako dzień planowanego przetargu.


„Wadium wpłacone przez licytantów przelicytowanych zostanie im zwrócone do 3 dni od zakończenia przetargu.

W przypadku:
a) wycofania się licytanta z przetargu, jeżeli to nastąpiło przed dniem rozstrzygnięcia przetargu,
b) odwołania/unieważnienia przetargu
wadium zostanie zwrócone do 3 dni od wyznaczonego w ogłoszeniu dnia przetargu.
Od kwoty wadium nie nalicza się odsetek.”


Informujemy Państwa, że najważniejsze informacje związane z udziałem w przetargu są zawsze zawarte w treści ogłoszenia przetargowego.
Natomiast ogłoszenie, i to się nie zmieniło od początku przeprowadzania przetargów przez Spółdzielnię, publikujemy na naszej stronie internetowej, w tygodniku „NOWINY” oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i Administracjach Osiedlowych.
 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA