Regulaminy - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Regulaminy
Opublikowano Odsłony: 1099
Drukuj


Lp. Regulamin
1 Regulamin używania lokali i porządku domowego

 pobierz

2  Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej

 pobierz

3  Regulamin wymiany wodomierzy i rozliczania poboru wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych

 pobierz

4  Regulamin montażu i legalizacji wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych

 pobierz

5  Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” i ustalania opłat za używanie lokali.

 pobierz

6  Regulamin rozliczania kosztów modernizacji budynków mieszkalnych

 pobierz

7  Regulamin przetargu na nabycie spółdzielczego własnościowego prawado lokalu mieszkalnego oraz
na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w SM Nowa W Jastrzębiu Zdroju

 pobierz

8  Regulamin obrad Konwentu Seniorów

 pobierz

9  Regulamin Rady Nadzorczej SM Nowa w Jastrzębiu Zdroju

 pobierz

10  Regulamin Prezydium Rady Nadzorczej SM Nowa

 pobierz

11  Regulamin Komisji Mieszkaniowej SM Nowa w Jastrzębiu Zdroju

 pobierz

12 Regulamin Komisji Gospodarczej SM Nowa w Jastrzębiu Zdroju

 pobierz

13 Regulamin Komisji Rewizyjnej SM Nowa w Jastrzębiu Zdroju

 pobierz

14 Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju

 pobierz

15 Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej

 pobierz

16 Regulamin dotyczący kontroli stanu technicznego urządzeń na terenie placów zabaw

 pobierz

17 Regulamin Towarzyskich Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezesa SM Nowa

 pobierz

18 Regulamin turnieju w Tenisie Stołowym o Puchar SM Nowa

 pobierz

19 Regulamin konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem

 pobierz

20 Regulamin przeprowadzania referendum w SM Nowa

 pobierz

21 Regulamin przetargu na wynajem lokalu użytkowego oraz dzierżawę terenu

 pobierz

22 Regulamin przeprowadzania przetargów na dostawy, usługi i roboty budowlane w celu wykonywania remontów i eksploatacji zasobów

 pobierz

23 Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SM Nowa

 pobierz

24 Regulamin udzielania Informacji, wydawania zaświadczeń i pobierania opłat w SM „Nowa”

 pobierz

25Regulamin korzystania z parkingu os. Zofiówka Jastrzębie-Zdrój

 pobierz

26 Konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną balkonu w zasobach SM „NOWA”

 pobierz

27 Regulamin dostępu i korzystania z aplikacji e-kartoteka

 pobierz

28 Regulamin przetargu na najem lokalu mieszkalnego w zasobach SM „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju

 pobierz

29 Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w SM „NOWA” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju  pobierz wniosek   - pobierz wniosek

 pobierz

 Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA