Dział Ekonomiczny - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Informator mieszkańca
Opublikowano Odsłony: 508
Drukuj

Druki dotyczące załatwienia formalności związanych z opłatami za korzystanie z mieszkania

1. Zgoda/odwołanie zgody na potrącanie należności za korzystanie z mieszkania przez Bank PKO BP SA lub Getin Noble Bank SA - polecenie przelewu ze zmienną kwotą z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku PKO BP SA oddział Rybniku lub w Getin Noble Bank SA – każdego 20 dnia miesiąca bank dokonuje przelewu z tytułu opłat za mieszkanie w wysokości podanej przez Spółdzielnię. Aby uruchomić/odwołać tę formę płatności należy złożyć oświadczenie w siedzibie spółdzielni lub administracji osiedlowej wyrażające/odwołujące zgodę na umieszenie Państwa danych na zestawieniu przekazywanym bankowi (niezbędne jest podanie Państwa nr rachunku bankowego) oraz złożenie/odwołanie zlecenia w banku. [ pobierz * pdf. ]


2. Zgoda/odwołanie zgody na potrącanie należności za korzystanie z mieszkania z wynagrodzenia przez KWK „Borynia” lub SM „Nowa” – druk dla pracowników KWK „Borynia” i SM „Nowa”, którzy chcą, aby należności za korzystanie z mieszkania potrącane były z wynagrodzenia lub chcą zrezygnować z tej formy płatności. [ pobierz* pdf. ]


3. Zmiana zaliczki na poczet kosztów centralnego ogrzewania - druk dla lokatorów, mieszkających w budynkach, dla których koszty c.o. rozliczane są wg wskazań podzielników kosztów.[ pobierz * pdf. ]


4. Dodatek mieszkaniowy - osoby o niskich dochodach mogą uzyskać dofinansowanie na częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych, wypłacane przez właściwy Urząd Miasta/Gminy. Szczegółowe informacje oraz druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego można znaleźć na stronie internetowej właściwego Urzędu Miasta/Gminy:


- www.jastrzebie.pl (zakładka wirtualne biuro)
- www.bip.zory.pl
- www.bip.zebrzydowice.pl
- www.bip.suszec.iap.pl

Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

Rozszerzenie pliku: *doc. Darmowy program do odczytu plików *doc. można pobrać tutaj

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA