Przewodnik Spółdzielczy - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Informator mieszkańca
Opublikowano Odsłony: 634
Drukuj

Zarząd Stanowisko Wewnętrzny nr tel.
Władysław Dydo
Prezes Zarządu
324787155
Leszek Ranecki
Wiceprezes Zarządu ds.
Technicznych -Eksploatacyjnych
324787154
Jolanta Grzyb
Wiceprezes Zarządu ds.
Ekonomicznych - Finansowych
324787153
Sekretariat Stanowisko Wewnętrzny nr tel.
Bożena Zamożniak Sekretarka 324787151

 

Komórka organizacyjna

Kierownik Wew. nr tel. Załatwiane Sprawy
Dział Organizacyjno-Samorządowy Ewa Kijańska 324787114
324787123
324787130

pokój nr 1

nadzór nad pracą działu
- przyjmowanie deklaracji przyjęcia
w poczet członków SM „Nowa”
i dokonywanie formalności po przyjęciu
w poczet członków
Spółdzielni a także
w związku z utratą członkostwa,
- załatwianie formalności związanych
z uzyskiwaniem prawa do lokalu mieszkalnego tzn.:
a) zawieranie umów najmu lokalu mieszkalnego,
b) zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
c) przyjmowanie oraz realizacja wniosków
o ustanowienie odrębnej własności lokali,
d) organizowanie przetargów na ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego,
e) dopełnianie formalności po dokonaniu zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
f) dopełnianie formalności po rozwodzie lub po śmieci osoby uprawnionej do lokalu mieszkalnego,
g) zamiany lokali mieszkalnych.
- wystawianie zaświadczeń do sądu
(w celu założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), kancelarii notarialnej oraz innych instytucji, na życzenie lokatora, w związku
z posiadanym prawem do lokalu.

Dział Techniczny

Lucjan Płonka


324787120


324787111

324787122324787124

324787125

324787126

324787127324787129

pokój nr 5
- nadzór nad pracą działu,
- określanie warunków na montaż anten satelitarnych,
- określanie warunków na podłączenie się do sieci telewizji kablowej,
- nadzór na robotami związanymi z remontem i eksploatacją dźwigów osobowych,
- udzielanie informacji i nadzór nad elektrycznymi robotami instalacyjnymi,

- udzielanie informacji i nadzór nad przeprowadzanymi robotami malarskimi i stolarskimi,
- udzielanie informacji i nadzór nad robotami instalacyjnymi: wod-kan i c.o.,

- udzielanie informacji i nadzór nad przeprowadzanymi robotami remontowymi balustrad loggiowych,
- udzielanie informacji i nadzór nad przeprowadzanymi robotami remontowymi ocieplenia ścian,

- udzielanie informacji i nadzór nad przeprowadzanymi remontami chodników, schodów terenowych i parkingów,
- udzielanie informacji i nadzór nad przeprowadzanymi remontami wejść do budynków,
- nadzór nad pracami pogotowia awaryjnego,

- określanie warunków technicznych na remont instalacji gazowej,
- udzielanie informacji i nadzorowanie robót w zakresie usuwania barier architektonicznych,
- nadzór nad robotami ogólnobudowlanymi,


- rozliczanie finansowe robót remontowych

- określanie warunków na wymianę okien we własnym zakresie,
- określanie warunków na wymianę podłoża we własnym zakresie,
- udzielanie informacji i nadzór nad robotami związanymi z wymianą okien na klatkach, przejściach i w piwnicach,

- określanie warunków na wymianę grzejników,
- udzielanie informacji o wynikach przetargów,

Dział Ekonomiczny
Magdalena Penkalla 324787140


324787137324787141
324787142
324787143324787145

324787146


pokój nr 10
- nadzór nad pracą działu

pokój nr 11
- sprawy dotyczące ustalania/rozliczania należności
z tytułu dostawy energii elektrycznej

pokój nr 10
- ustalenie wysokości należności za korzystanie
z mieszkania („czynsz”)
- zlecenie/odwołanie zlecenia potrącania należności
z rachunku bankowego/zakładu pracy

pokój nr 11
- sprawy dotyczące ustalania/rozliczania należności tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków

pokój nr 12
- zwieranie i rozliczanie umów najmu lokalu użytkowego, terenu, powierzchni reklamowej
- rozliczenia z tytułu umów refundujących zawartych z lokatorami

pokój nr 13
- koordynacja spraw dotyczących realizacji odszkodowań
- zawieranie umów o ubezpieczenie mieszkania

Dział Eksploatacji

Danuta Dąbkiewicz
324787128
324787116
324787117
324787118


pokój nr 3
- nadzór nad pracą działu oraz poszczególnych administracji w sprawach dot. eksploatacji budynków
- przyjmowanie skarg od lokatorów

- likwidacją barier architektonicznych
( podjazdy dla inwalidów)
- interwencje do dostawców mediów
(np. brudna woda)
- interwencje do właściwych służb
w sprawach zakłócania spokoju
- nadzór nad sprawami związanymi
z dostawą gazem i energią elektryczną

- określanie warunków prowadzenia działalności lub punktu zgłoszeń w mieszkaniu
- określanie warunków ustawiania znaku dla inwalidy
- nadzór ze stanem sanitarnym i estetycznym terenów zielonych, placów zabaw i budynków (np. deratyzacja, dezynsekcja itd., sprzątanie )
- organizowanie konkursów ( ogródkowy , tenis )
- nadzór na prawidłowym przebiegiem
,,akcji zima’’ i utrzymaniem terenów zielonych

- nadzór nad sprawami związanymi z wentylacją

Windykacja Urszula Bar
324787138
324787132
324787159

pokój nr 20
- nadzór nad pracą działu
- sprawy związane z zadłużeniem lokalu mieszkalnego,

Bieżące sprawy tj.:
- zgłoszenia usterek i awarii związanych z eksploatacją budynków (przecieki, niesprawne anteny, domofony,
dźwigi itp.) oraz innych nieprawidłowości (kradzieże prądu, użytkowanie mieszkań niezgodnie z regulaminem
używania lokali i porządku domowego
- likwidacja szkód w mieszkaniach ( potwierdzanie regresów do firm ubezpieczeniowych)
- przyjmowanie podań i sporządzanie protokołów
- zgłaszanie skarg ( np. zakłócanie spokoju )
- wymiana wodomierzy w mieszkaniach
- zgłaszanie uwag do pracy dostawców mediów ( PEC, Energetyka, Wodociągi oraz Firm obcych
( okna, drzwi itd. )
- zgłaszanie propozycji mających na celu podnoszenia estetyki osiedli i współpracy mieszkańców
w zakresie ochrony mienia
- zgłaszanie dewastacji, uszkodzeń urządzeń i instalacji
- aktualizacja danych osobowych ( wymeldowania, zameldowania i inne zmiany związane z mieszkaniem)
załatwiane są we właściwych terenowych administracjach

Osiedla Administracja Adres Nr tel. Kierownik
Jastrzębie Zdrój
os. Staszica,
os. Gwarków
Administracja Domów
Mieszkalnych Nr 1
Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 21
324712133 Cecylia Dąbrowska
Jastrzębie Zdrój
os. Barbary,
os. Morcinka
Administracja Domów
Mieszkalnych Nr 2
Jastrzębie Zdrój
ul. Turystyczna 20
324710711 Bogumiła Boś
Jastrzębie Zdrój
os. Zofiówka,
os. 1000-lecia
Administracja Domów
Mieszkalnych Nr 3
Jastrzębie Zdrój
ul. Ruchu Oporu 2
324737134
324710853
Katarzyna Kruczkowska
Żory
os. Pawlikowskiego,
os. Sikorskiego
Suszec
Administracja Domów
Mieszkalnych Nr 4
Żory
os.Pawlikowskiego18C
os. Sikorskiego 25C
ul. Piaskowa
324344280
324354184
327566840
Urszula Czyż-Kieliszczyk
Żory
os. Powstańców Śl.,
Aleje WP
os. Gwarków
Administracja Domów
Mieszkalnych Nr 5
Żory
os. Powstańców Śl. 3B
324341901 Marian Starzykowski


Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA