Start - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Do wynajęcia lokale użytkowe

      

Do wynajęcia lokal użytkowy na prowadzenie działalności gospodarczej w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Małopolskiej 40 o powierzchni użytkowej 233,00 m2 ...

czytaj więcej.....

Złaz Rodzinny

 

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu - Zdroju ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w organizowanym po raz XXXVIII Regionalnym Złazie Rodzinnym Mieszkańców Osiedli Spółdzielczych Województwa Śląskiego, który odbędzie się

7 września 2019 roku.

W tym roku proponujemy Państwu wyjazd autokarem z Jastrzębia -Zdroju o godz. 8.00, przejazd przez Żory i dalej do zamku w Chudowie (wstęp na zamek płatny we własnym zakresie) a następnie przejście trasą pieszą po Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
W szczególności zachęcamy rodziny z dziećmi gdyż meta tegorocznego Złazu znajdować się będzie w Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach gdzie nieodpłatnie będą do dyspozycji wszystkie atrakcje parku.
Zakończenie Złazu przewidziane jest o godz. 18.00.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom m.in. gorący posiłek na mecie, a przede wszystkim dobrą formę aktywnego wypoczynku. SM „Nowa” zapewnia transport dla uczestników Złazu.
Odpłatność od każdego uczestnika Złazu wynosi 35 zł. Płatne przy zapisie.

Zainteresowanych informujemy, że zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są do 12.08.2019 r.
w siedzibie Spółdzielni w Jastrzębiu - Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 5A pokój nr 24 w godzinach
od 7:00 do 14:00 u Moniki Dydo. W razie pytań telefon kontaktowy 32 47 87 158.


 

Kliknij zobacz informację...

Kategoria: Wydarzenia 2018
Opublikowano Odsłony: 223
Drukuj

16 października br. w siedzibie naszej Spółdzielni odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników XVI edycji „Konkursu na najładniej zagospodarowany ogródek przyblokowy”. W tegorocznych uroczystościach uczestniczyła również Pani Anna Hetman Prezydent Miasta Jastrzębia – Zdroju.
Prezes Władysław Dydo w imieniu Zarządu oraz Rady Nadzorczej SM „NOWA” przywiał wszystkich zebranych, a uczestnikom konkursu

Czytaj więcej: Konkurs rozstrzygnięty
 
Kategoria: Wydarzenia 2018
Opublikowano Odsłony: 151
Drukuj

Zarząd Spółdzielni informuje, że Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gliwicach - Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowane zostały zmiany Statutu uchwalone podczas tegorocznego Walnego Zgromadzenia Uchwałą nr 8 z dnia 23.05.2018 r.
Ujednolicony tekst Statutu obowiązuje do dnia rejestracji jego ostatnich zmian tj. od dnia 27.08.2018 r. i jest odstępny na naszej stronie internetowej w zakładce AKTY PRAWNE.

 
Kategoria: Wydarzenia 2018
Opublikowano Odsłony: 194
Drukuj

XVI Piknik Osób Niepełnosprawnych
W sobotę 9 czerwca osoby niepełnosprawne wraz z opiekunami wyruszyły do Podlesic na coroczną imprezę integracyjną. W Gościńcu Jurajskim został zorganizowany XVI Piknik Osób Niepełnosprawnych mieszkających w zasobach różnych spółdzielni mieszkaniowych województwa śląskiego. W imprezie udział wzięło przeszło 500 osób. Przybyłych uczestników powitał Prezes Spółdzielni Władysław Dydo. Piknik rozpoczął się od losowania specjalnych trójkołowych rowerów dostarczonych przez katowicki oddział PCK. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki w postaci koca polarowego i letniej torby.

Czytaj więcej: Piknik 2018
 
Kategoria: Wydarzenia 2018
Opublikowano Odsłony: 281
Drukuj

Brylant Gospodarki Mieszkaniowej dla SM "Nowa"

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” w Jastrzębiu-Zdrój została wyróżniona przez Instytut Europejskiego Biznesu w X edycji Konkursu Brylanty Polskiej Gospodarki 2017 na podstawie wiarygodnych danych finansowych z Krajowego Rejestru Sądowego.
Z przyjemnością informujemy, że znaleźliśmy się w gronie firm uhonorowanych tytułem „Brylant Polskiej Gospodarki 2017”. Konkurs Brylanty Polskiej Gospodarki prowadzony jest od 2008 r. Od dziesięciu lat analizowane są wyniki finansowe przedsiębiorstw i banków działających w Polsce. Instytut przeprowadził badania wyników finansowych blisko 70 tys. polskich przedsiębiorstw wyłonił zwycięzców w 2017 roku.

Czytaj więcej: Brylant Polskiej Gospodarki
 
Kategoria: Wydarzenia 2018
Opublikowano Odsłony: 689
Drukuj

Zawody wędkarskie organizowane są dla mieszkańców naszej Spółdzielni, pracowników i ich rodzin co roku wiosną i cieszą się dużą popularnością. W tym roku 26 maja nad wodami zbiornika "Papierok" stawiło się do rywalizacji o Puchar Prezesa SM "Nowa" 74 panów i dwie panie. Zawody odbyły się metodą gruntową w kategorii OPEN. Sędziami tych zmagań byli Krzysztof Grabowski i Zbigniew Kubicz przy wsparciu członków Koła PZW "Borynia", któremu za pomoc w organizacji zawodów i współpracę serdecznie dziękujemy.
Zwycięzcą zawodów został Jarosław Syrek, który złowił 2,960 kg ryby, II miejsce zajął Jan Rutkowski wyławiając 2,645 kg ryby, a na III miejscu uplasował się Artur Żukowiec łowiąc 2,3 kg ryby.
Oprócz pucharu zwycięzca otrzymał nagrodę rzeczową.

Czytaj więcej: Zawody wędkarskie 2018
 
Kategoria: Wydarzenia 2018
Opublikowano Odsłony: 385
Drukuj

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ „NOWA”

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119, s.1 (dalej „RODO”), osobie, której dane zostały pozyskane, należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.

W związku z powyższym przedstawiamy następujące informacje.


1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA” z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju ul. Wielkopolska 5a, 44-335 Jastrzębie – Zdrój (dalej „Spółdzielnia” lub „Administrator”) tel. 32 47 37 070 , e-mail   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

  • a) art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia i realizacji umowy
  • b) art. 6 ust. 1 lit c RODO, w celu wypełnienia ciążących na Spółdzielni obowiązków prawnych wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo spółdzielcze, w szczególności związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni, ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów,
  • c) Art. 6 ust. 1 lit f RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię polegających na tworzeniu wewnętrznych baz danych, rejestrów i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności, także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółdzielni.

3. Odbiorcy danych.
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom lub organom publicznym, którym Spółdzielnia jest zobowiązana udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom świadczącym Spółdzielni usługi doradcze, teleinformatyczne, pomoc prawną oraz wykonawcom wspierającym Spółdzielnię w prawidłowym utrzymaniu zasobów, jeżeli powierzenie danych jest niezbędne do wykonania tych usług.

4. Okres przechowywania danych osobowych.
Po upływie okresu realizacji zawartej ze Spółdzielnią umowy, Pani / Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania ciążących na Spółdzielni obowiązków prawnych, w szczególności związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami, a w każdym przypadku przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółdzielni, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5. Przysługujące prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  - żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych, jeżeli ich przetwarzanie jest bezpodstawne,
  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO,
  - przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

6. Wymóg podania danych.
W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy członka Spółdzielni, obowiązkowe jest podanie danych wymaganych do prowadzenia rejestru członków, określonych w ustawie Prawo spółdzielcze i statucie Spółdzielni.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy ze Spółdzielnią, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie pociąga za sobą brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

7. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Dane kontaktowane Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu - Zdroju :


e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,  nr telefonu 32 47 87 114.
 

 

Strona 1 z 2

<< Start < poprz. 1 2 nast. > Zakończenie >>
  • images/reklama/info_2.jpg
  • index.php?option=com_content&view=article&id=1&Itemid=102
  • image
Previous Next

Szukaj

20-lecie SM "Nowa"

Ubezpiecz Mieszkanie

Obwieszcznie

Wyniki Referendum

  Na wniosek mieszkańców z poszczególnych budynków będących w zasobach naszej spółdzielni zostały przeprowadzone przez komisję referendalną, wybraną spośród mieszkańców przedmiotowych budynków referenda zgodnie z regulaminem przeprowadzania referendum w sprawie :
     - remontu elewacji loggiowej budynku,
     - docieplenia elewacji frontowej budynku .

Rozmiar tekstu: | + -

Numery alarmowe - Jastrzębie

Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
Anteny - 324710853
Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
Pogotowie Gazowe - 992,
Pogotowie Energetyczne - 112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
Policja -997, 324787200
Pogotowie Ratunkowe -999,
Straż Pożarna -112, 998, 324759500
Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Siedziba Spółdzielni

SM "Nowa" ul. Wielkopolska 5A
44-335 Jastrzębie Zdrój

Spółdzielnia czynna jest w godzinach:
Od poniedziałku do środy od 7.00 do 15.00
W czwartek od 7.00 do 16.00
W piątki od 7.00 do 14.00

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby
 Gospodarki Nieruchomościami
            

Na Skróty - gazetka SM Nowa

Nowa strona 1

 Lipiec 2019 pobierz


(kliknij aby zobaczyć)

Kontakt do Spółdzielni

Kierunkowy 32
Centrala Spółdzielni : 4737070, 4730787, 4717300, 4712261, 4737021
Tel./fax 4757867
Numery bezpośrednie telefonów dostępne są tutaj

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 

Numery alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

SM NOWA