Uchwały RN 2009 - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Rada Nadzorcza
Opublikowano Odsłony: 699
Drukuj

Treść uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, podjętych w 2009 r. (zamieszczane zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu)

 

1. Uchwała nr 1/2009 - w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Wielkopolskiej 11 [25 KB]
2. Uchwała nr 2/2009 - w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Żorach na os. Sikorskiego 32C [26 KB]
3. Uchwała nr 3/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (16065-lokal mieszkalny położony przy ul. Wielkopolskiej 59) [25 KB]
4. Uchwała nr 4/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (15825 - lokal mieszkalny położony na os. Powstańców Śl. 3C) [24 KB]
5. Uchwała nr 5/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (16266 - lokal mieszkalny położony przy ul. G. Morcinka 17B) [25 KB]
6. Uchwała nr 6/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (16312 - lokal mieszkalny położony przy ul. Małopolskiej 97) [25 KB]
7. Uchwała nr 7/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (11663 - lokal mieszkalny położony przy ul. Małopolskiej 97) [25 KB]
8. Uchwała nr 8/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (11529 - lokal mieszkalny położony przy ul. Jasnej 120) [25 KB]
9. Uchwała nr 9/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (14722 - lokal mieszkalny położony przy ul. Turystycznej 1) [25 KB]
10. Uchwała nr 10/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (13513 - lokal mieszkalny położony na os. 1000-lecia 7) [25 KB]
11. Uchwała nr 11/2009 - w sprawie zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontu balkonów przy ul. Wielkopolskiej 17-31
12. Uchwała nr 12/2009 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Prezydium Rady Nadzorczej [21 KB]
13. Uchwała nr 13/2009 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej Rady Nadzorczej [21 KB]
14. Uchwała nr 14/2009 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Gospodarczej Rady Nadzorczej [21 KB]
15. Uchwała nr 15/2009 - w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia [39 KB]
16. Uchwała nr 16/2009 - w sprawie tworzenia okręgów wyborczych w wyborach na członków Rady Nadzorczej [73 KB]
17. Uchwała nr 17/2009 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej [27 KB]
18. Uchwała Nr 18/2009 - w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu Zdroju na os. 1000-lecia 7 [25 KB]
19. Uchwała Nr 19/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (15945 - lokal mieszkalny położony przy ul. Małopolskiej 81) [25 KB]
20. Uchwała Nr 20/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (12435 - lokal mieszkalny położony przy ul. Wielkopolskiej 7) [25 KB]
21. Uchwała Nr 21/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (14457 - lokal mieszkalny położony przy ul. Szkolnej 30) [25 KB]
22. Uchwała Nr 22/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (8240 - lokal mieszkalny położony przy ul. Wielkopolskiej 31) [25 KB]
23. Uchwała Nr 23/2009 - w spawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni ( 15499 – lokal mieszkalny położony na os. Pawlikowskiego 19A) [25 KB]
24. Uchwała Nr 24/2009 - w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 63
25. Uchwała Nr 25/2009 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej za 2008 rok [21 KB]
26. Uchwała Nr 26/2009 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 rok [21 KB]
27. Uchwała Nr 27/2009 - w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Mieszkaniowej 2008 rok [21 KB]
28. Uchwała Nr 28/2009 - w sprawie zasad obliczania sald początkowych funduszu remontowego budynków mieszkalnych w SM „Nowa” [22 KB]
29. Uchwała Nr 29/2009 - w sprawie zatwierdzenia nowego regulaminu rozliczania kosztów c.o. [23 KB]
30. Uchwała Nr 30/2009 - w sprawie zmiany w planie remontów na rok 2009 - przeprowadzenia remontu elewacji balkonowej w budynkach położonych przy ul. Wielkopolskiej 1-15
31. Uchwała Nr 31/2009 - w sprawie zmiany w planie remontów na rok 2009 - przeprowadzenia remontu elewacji balkonowej w budynkach położonych przy ul. Wielkopolskiej 2-16
32. Uchwała Nr 32/2009 - w sprawie zmiany w planie remontów na rok 2009 - przeprowadzenia remontu elewacji balkonowej w budynkach położonych przy ul. Beskidzkiej 35-49
33. Uchwała Nr 33/2009 - w sprawie zmiany w planie remontów na rok 2009 - przeprowadzenia remontu elewacji balkonowej w budynkach położonych przy ul. Beskidzkiej 3-17
34. Uchwała Nr 34/2009 - w sprawie zmiany w planie remontów na rok 2009 - przeprowadzenia remontu elewacji balkonowej w budynkach położonych przy ul. Turystycznej 11-21
35. Uchwała Nr 35/2009 - w sprawie zmiany w planie remontów na rok 2009 - przeprowadzenia remontu elewacji balkonowej w budynkach położonych przy ul. Szkolnej 62-80
36. Uchwała Nr 36/2009 - w sprawie zmiany w planie remontów na rok 2009 - przeprowadzenia remontu elewacji balkonowej w budynkach położonych przy ul. Szkolnej 42-60 [22 KB]
37. Uchwała Nr 37/2009 - w sprawie zmiany w planie remontów na rok 2009 - przeprowadzenia remontu elewacji balkonowej w budynkach położonych przy ul. Katowickiej 1-3 [22 KB]
38. Uchwała Nr 38/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku przy ul. Beskidzkiej 2-16 [28 KB]
39. Uchwała Nr 39/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku przy ul. Turystycznej 10-12 [32 KB]
40. Uchwała Nr 40/2009 - w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na II kwartał 2009 roku [19 KB]
41. Uchwała Nr 41/2009 - w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2009 roku [19 KB]
42. Uchwała Nr 42/2009 - w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na II kwartał 2009 roku [19 KB]
43. Uchwała Nr 43/2009 - w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na II kwartał 2009 roku [19 KB]
44. Uchwała Nr 44/2009 - w spawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 82/2008 dot. wykreślenia z rejestru członków [34 KB]
45. Uchwała Nr 45/2009 - w sprawie dofinansowania w formie darowizny – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym KOŁO w Żorach [22 KB]
46. Uchwała Nr 46/2009 - w sprawie przyjęcia wyniku badania sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2008 r. [21 KB]
47. Uchwała Nr 47/2009 - w sprawie wniosku o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu[20 KB]
48. Uchwała Nr 48/2009 - w sprawie przyjęcia ostatecznego tekstu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2008 rok [20 KB]
49. Uchwała Nr 49/2009 - w sprawie wprowadzenia zmiany w planie remontów na rok 2009 – os. Powstańców Śl. 13 [23 KB]
50. Uchwała Nr 50/2009 - w sprawie wprowadzenia zmiany w planie remontów na rok 2009 – ul. Wielkopolskiej 35-49 [21 KB]
51. Uchwała Nr 51/2009 - w sprawie wprowadzenia zmiany w planie remontów na rok 2009 – ul. Beskidzkiej 19-33 [21 KB]
52. Uchwała Nr 52/2009 - w sprawie wprowadzenia zmiany w planie remontów na rok 2009 – os. Pawlikowskiego 1,2, i 20 [22 KB]
53. Uchwała Nr 53/2009 - w sprawie wprowadzenia zmiany w planie remontów na rok 2009 – os. Pawlikowskiego 16 [21 KB]
54. Uchwała Nr 54/2009 - w sprawie wprowadzenia zmiany w planie remontów na rok 2009 – ul. Wodeckiego 2-4
55. Uchwała Nr 55/2009 - w sprawie wprowadzenia zmiany w planie remontów na rok 2009 – ul. Wielkopolskiej 53-67 [21 KB]
56. Uchwała Nr 56/2009 - w sprawie wprowadzenia zmiany w planie remontów na rok 2009 – ul. Turystyczna 51-61 [21 KB]
57. Uchwała Nr 57/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na os. Powstańców Śl. 14 [25 KB]
58. Uchwała Nr 58/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na os. Powstańców Śl. 3 [25KB]
59. Uchwała Nr 59/2009 - w sprawie zgody na zlecenie projektów remontu logii balkonowych i ocieplenia budynków firmom projektowym [21 KB]
60. Uchwała Nr 60/2009 - w spawie uchylenia uchwały Rady Nadzorczej nr 113/2008 dot. wykreślenia z rejestru członków (P. dane osobowe - informacja niedostępna zam. ul. Szkolna 18 w Jastrzębiu Zdroju) [33 KB]
61. Uchwała Nr 61/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (7350 - lokal mieszkalny położony przy ul. Turystycznej 35) [25 KB]
62. Uchwała Nr 62/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (5111 - lokal mieszkalny położony przy na os. Powstańców Śl. 14D) [26 KB]
63. Uchwała Nr 63/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (16746 - lokal mieszkalny położony przy na os. Pawlikowskiego 16C) [23 KB]
64. Uchwała Nr 64/2009 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z „realizacji planu remontów w roku 2008” oraz realizacji planu rzeczowo-finansowego SM „Nowa” [25 KB]
65. Uchwała Nr 65/2009 - w sprawie wprowadzenia zmian w planie remontów na rok 2009 r. (os. Powstańców Śl. 10A-D oraz 7A-D) [22 KB]
66. Uchwała Nr 66/2009 - w sprawie wprowadzenia zmian w planie remontów na rok 2009 r. (os. Pawlikowskiego 17) [24 KB]
67. Uchwała Nr 67/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku przy ul. Szkolnej 22-40 [19 KB]
68. Uchwała Nr 68/2009 - w sprawie uchwalenia „Regulaminu Obrad Konwentu Seniorów” [22 KB]
69. Uchwała Nr 69/2009 - w sprawie zgody na wydatkowanie kwoty z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa SM „Nowa” w Jastrzębiu Zdroju [21 KB]
70. Uchwała Nr 70/2009 - w sprawie przeprowadzenia w 2009 roku Konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „Nowa”
71. Uchwała Nr 71/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (7890 - lokal mieszkalny położony przy ul. Wielkopolskiej 53) [25 KB]
72. Uchwała Nr 72/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (12742 - lokal mieszkalny położony przy ul. Garncarskiej 11) [25 KB]
73. Uchwała Nr 73/2009 - w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Żorach na os. Sikorskiego 32AB nr członkowski - 5456
74. Uchwała Nr 74/2009 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „Nowa” [19 KB]
75. Uchwała Nr 75/2009 - w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Towarzyskich Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezesa SM „Nowa” [20 KB]
76. Uchwała Nr 76/2009 - w sprawie wprowadzenia zmian w planie remontów na rok 2009 r. (ul. Szkolna 22-40)
77. Uchwała Nr 77/2009 - w sprawie wprowadzenia zmian w planie remontów na rok 2009 r. (os. Powstańców Śl. 3A-E) [24 KB]
78. Uchwała Nr 78/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji frontowej w budynku mieszkalnym na os. Pawlikowskiego 9 zgodnie z wynikiem przeprowadzonego referendum
79. Uchwała Nr 79/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym przy ul. Beskidzkiej 2-16 zgodnie z wynikiem przeprowadzonego referendum
80. Uchwała Nr 80/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji frontowej w budynku mieszkalnym na os. Pawlikowskiego 18 zgodnie z wynikiem przeprowadzonego referendum
81. Uchwała Nr 81/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym przy ul. Turystyczna 63-73 zgodnie z wynikiem przeprowadzonego referendum
82. Uchwała Nr 82/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym przy ul. Turystyczna 18-20 zgodnie z wynikiem przeprowadzonego referendum
83. Uchwała Nr 83/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji frontowej w budynku mieszkalnym na os. Pawlikowskiego 17 zgodnie z wynikiem przeprowadzonego referendum
84. Uchwała Nr 84/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji frontowej w budynku mieszkalnym na os. Pawlikowskiego 19 zgodnie z wynikiem przeprowadzonego referendum
85. Uchwała Nr 85/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku przy ul. Małopolskiej 41-59
86. Uchwała Nr 86/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na os. Powstańców Śl. 7 [25 KB]
87. Uchwała Nr 87/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku przy ul. Turystycznej 30-32
88. Uchwała Nr 88/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku przy ul. Turystycznej 14-16 [25 KB]
89. Uchwała Nr 89/2009 - w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu położonegona os. 1000-lecia 35 - 15171) [25 KB]
90. Uchwała Nr 90/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (16867 - lokal mieszkalny położony przy ul. Szkolnej 30) [25 KB]
91. Uchwała Nr 91/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (10917 - lokal mieszkalny położony przy ul. Turystyczna 73) [25 KB]
92. Uchwała Nr 92/2009 - w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu położonegona os. 1000-lecia 15A - 9472) [25 KB]
93. Uchwała Nr 93/2009 - w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu położonegona os. Pawlikowskiego 17B - 1883) [26 KB]
94. Uchwała Nr 94/2009 - w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu położonegona os. 1000-lecia 35 - 15141) [25 KB]
95. Uchwała Nr 95/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (1034 - lokal mieszkalny położony przy ul. Turystyczna 51) [24 KB]
96. Uchwała Nr 96/2009 - w sprawie zgody na sfinansowanie z kosztów utrzymania lokali remontu pawilonów PU-1 oraz PU-2 na os. 1000-lecia w Jastrzębiu Zdroju polegającego na termomodernizacji oraz wykonanie projektów budowlanych zgodnie z wnioskiem Zarządu [21 KB]
97. Uchwała Nr 97/2009 - w sprawie zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontu balustrad balkonowych w budynkach przy ul. Szkolnej [22 KB]
98. Uchwała Nr 98/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku przy ul. Turystyczna 1-3 [25 KB]
99. Uchwała Nr 99/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na ul. Beskidzka 18-32 [25 KB]
100. Uchwała Nr 100/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na ul. Turystyczna 6-8 [25 KB]
101. Uchwała Nr 101/2009 - w sprawie zgody na zlecenie wymiany balustrad balkonowych w budynku przy ul. Szkolnej 22-40 [21 KB]
102. Uchwała Nr 102/2009 - w sprawie dofinansowania w formie darowizny Zespołu Szkół nr 6 w Żorach na os. Pawlikowskiego [22 KB]
103. Uchwała Nr 103/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (16706 - lokal mieszkalny położony przy ul. Piaskowej 11) [24 KB]
104. Uchwała Nr 104/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (16809 - lokal mieszkalny położony przy ul. Chorzowskiej 50) [24 KB]
105. Uchwała Nr 105/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (7686 - lokal mieszkalny położony przy ul. G. Morcinka 17A) [24 KB]
106. Uchwała Nr 106/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (1663 - lokal mieszkalny położony na os. Sikorskiego 35D) [25 KB]
107. Uchwała Nr 107/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (15784 - lokal mieszkalny położony na os. Powstańców Śl. 10B) [26 KB]
108. Uchwała Nr 108/2009 - w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy Komisji Gospodarczej na III kwartał 2009 roku. [19 KB]
109. Uchwała Nr 109/2009 - w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy Komisji Mieszkaniowej na III kwartał 2009 roku. [19 KB]
110. Uchwała Nr 110/2009 - w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2009 roku. [19 KB]
111. Uchwała Nr 111/2009 - w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy Rady Nadzorczej na III kwartał 2009 roku. [19 KB]
112. Uchwała Nr 112/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku przy ul. Turystyczna 25-35 [24 KB]
113. Uchwała Nr 113/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na ul. Małopolska 101-119 [24 KB]
114. Uchwała Nr 114/2009 - w sprawie zaakceptowania podziału kosztów ogrzania oraz zatwierdzenia parametru rocznego roliczania kosztów centralnego ogrzewania w budynkach Sm "Nowa" za okres od VI 2008 do V 2009 [27 KB]
115 . Uchwała Nr 115/2009 - w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu położonego w Żorach na os. Powstańców Śl. 13B [26 KB]
116. Uchwała Nr 116/2009 - w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 27 [25 KB]
117. Uchwała Nr 117/2009 - w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 21 [25 KB]
118. Uchwała Nr 118/2009 - w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 12 [25 KB]
119. Uchwała Nr 119/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (14430 - lokal mieszkalny położony w Żorach przy ul. G. Morcinka 17C [24 KB]
120. Uchwała Nr 120/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (16734 - lokal mieszkalny położony w Żorach na os. Powstańców Śl. 11J [25 KB]
121. Uchwała Nr 121/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (4816 - lokal mieszkalny położony w Żorach na os. Powstańców Śl. 11J [26 KB]
122. Uchwała Nr 122/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (12992 - lokal mieszkalny położony w Żorach na os. Powstańców Śl. 3D. [26 KB]
123. Uchwała Nr 123/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (10941 - lokal mieszkalny położony w Żorach na os. Sikorskiego 24B [25 KB]
124. Uchwała Nr 124/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (3659 - lokal mieszkalny położony w Żorach na os. Powstańców Śl. 3A [26 KB]
125. Uchwała Nr 125/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (16772 - lokal mieszkalny położony w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 14 [25 KB]
126. Uchwała Nr 126/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (14898 - lokal mieszkalny położony w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Wielkopolska 29. [25 KB]
127. Uchwała Nr 127/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (6204 - lokal mieszkalny położony w Żorach na os. Powstańców Śl. 4B [26 KB]
128. Uchwała Nr 128/2009 - w sprawie zmiany w planie remontów na rok 2009 – Żory, os. Sikorskiego 29. [23 KB]
129. Uchwała Nr 129/2009 - w sprawie zmiany w planie remontów na rok 2009 – Jastrzębie Zdroj, os. 1000-lecia 31-40 [30 KB]
130. Uchwała Nr 130/2009 - w sprawie zmiany w planie remontów na rok 2009 – Jastrzębie Zdroj, ul. Ruchu Oporu 27-45 [30 KB]
131. Uchwała Nr 131/2009 - w sprawie zmiany w planie remontów na rok 2009 – Jastrzębiu Zdroju, przy ul. Wielkopolskiej 4,6 oraz przy ul. Wrocławskiej 13,21,23 [25 KB]
132. Uchwała Nr 132/2009 - w sprawie zmiany planu rzeczowo-finansowego na rok 2009 w zakresie planu funduszu płac [22 KB]
133. Uchwała Nr 133/2009 - w sprawie zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontu balkonów - ul. Beskidzka 3-17 oraz ul. Wielkopolska 2-16 [23 KB]
134. Uchwała Nr 134/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na os. Powstańców Śl. 14 [23 KB]
135. Uchwała Nr 135/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Małopolskiej 41-59 [22 KB]
136. Uchwała Nr 136/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Beskidzkiej 18-32 [22 KB]
137. Uchwała Nr 137/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 30-32 [22 KB]
138. Uchwała Nr 138/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 14-16 [22 KB]
139. Uchwała Nr 139/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 1-3 [22 KB]
140. Uchwała Nr 140/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 6-8 [22 KB]
141. Uchwała Nr 141/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 10-12 [22 KB]
142. Uchwała Nr 142/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku przy ul. Turystycznej 26-28 [23 KB]
143. Uchwała Nr 143/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku przy ul. Małopolskiej 81-99. [25 KB]
144. Uchwała Nr 144/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku przy ul. Malchera 27-41. [25 KB]
145. Uchwała Nr 145/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku przy ul. Turystyczna 22-24 [24 KB]
146. Uchwała Nr 146/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku przy ul. Turystycznej 2-4. [24 KB]
147. Uchwała Nr 147/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku przy ul. Malchera 7-25 [24 KB]
148. Uchwała Nr 148/2009 - w sprawie uchylenia uchwały wkreślającej z rejestru członków Spółdzielni [28 KB]
149. Uchwała Nr 149/2009 - w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 39 [26 KB]
150. Uchwała Nr 150/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (7992 - lokal mieszkalny położony w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 29 [25 KB]
151. Uchwała Nr 151/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (14746 - lokal mieszkalny położony w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Wrocławskiej 21 [25 KB]
152. Uchwała Nr 152/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (16774 - lokal mieszkalny położony w Żorach na os. Wojska Polskiego 11B [25 KB]
153. Uchwała Nr 153/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (16899 - lokal mieszkalny położony w Żorach na os. Powstańców Śl. 4D [26 KB]
154. Uchwała Nr 154/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (1817 - lokal mieszkalny położony w Żorach na os. Sikorskiego 27C [26 KB]
155. Uchwała Nr 155/2009 - w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego za 2009 rok [30 KB]
156. Uchwała Nr 156/2009 - w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2009 roku. [26 KB]
157. Uchwała Nr 157/2009 - w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy Komisji Mieszkaniowej na IV kwartał 2009 roku. [26 KB]
158. Uchwała Nr 158/2009 - w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy Komisji Gospodarczej na IV kwartał 2009 roku. [19 KB]
159. Uchwała Nr 159/2009 - w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy Rady Nadzorczej na IV kwartał 2009 roku. [35 KB]
160. Uchwała Nr 160/2009 - w sprawie zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontu balkonów (ul. Beskidzka 35-49 oraz ul. Wielkopolska 1-15) [34 KB]
161. Uchwała Nr 161/2009 - w sprawie rozliczania robót remontowych na poszczególne nieruchomości za lata 2001-2008 [34 KB]
162. Uchwała Nr 162/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku os. Powstańców Śl. 16 w Żorach w sprawie kompleksowego remontu loggii w tym budynku. [26 KB]
163. Uchwała Nr 163/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku ul. Małopolska 1-19 w Jastrzębiu Zdroju w sprawie kompleksowego remontu loggii w tym budynku. [24 KB]
164. Uchwała Nr 164/2009 - w sprawie odstąpienia od realizacji w roku 2009 robót związanych z wykonaniem placu pod kontenery przy ul. Truskawkowej w Jastrzębiu Zdroju [29 KB]
165. Uchwała Nr 165/2009 - w sprawie wykreślenian z rejestru członków Spółdzielni (3146 - lokal mieszkalny położony w Żorach na os. Sikorskiego 26A) [25 KB]
166. Uchwała Nr 166/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (6526 - lokal mieszkalny położony w Żorach na os. Powstańców Śl. 17C) [26 KB]
167. Uchwała Nr 167/2009 - w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Jasnej 130) [25 KB]
168. Uchwała Nr 168/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (11750 - lokal mieszkalny położony w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Beskidzkiej 25) [25 KB]
169. Uchwała Nr 169/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (16610 - lokal mieszkalny położony w Żorach na os. Pawlikowskiego 18C) [24 KB]
170. Uchwała Nr 170/2009 - w sprawie zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontu balkonów (ul. Turystyczna 11-21, ul. Szkolna 22-40, ul. Wielkopolska 35-49, ul. Wodeckiego 2-4, ul. Katowicka 1-3) [27 KB]
171. Uchwała Nr 171/2009 - w sprawie podziału środków funduszu remontowego [23 KB]
172. Uchwała Nr 172/2009 - w sprawie przeprowadzenia w roku 2009 wymiany rynien z rurami spustowymi w budynku na os. 1000-lecia 6 w Jastrzębiu Zdroju [23 KB]
173. Uchwała Nr 173/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Małopolskiej 101-119 [22 KB]
174. Uchwała Nr 174/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Małopolska 81-99 [22 KB]
175. Uchwała Nr 175/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystyczna 25-35 [22 KB]
176. Uchwała Nr 176/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Turystycznej 5-7 w Jastrzębiu Zdroju
w sprawie ocieplenia ściany frontowej [24 KB]
177. Uchwała Nr 177/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Turystycznej 37-47 w Jastrzębiu Zdroju
w sprawie kompleksowego remontu loggii w tym budynku. [25 KB]
178. Uchwała Nr 178/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Turystycznej 37-47 w Jastrzębiu Zdroju
w sprawie termoizolacji strony frontowej budynku [24 KB]
179. Uchwała Nr 179/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (14858 - lokal mieszkalny położony w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 12) [25 KB]
180. Uchwała Nr 180/2009 - w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (13427 - lokal mieszkalny położony w Żorach na os. Powstańców Śl. 17F) [26 KB]
181. Uchwała Nr 181/2009 - w w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (8234 - lokal mieszkalny położony w Żorach na os. Sikorskiego 34C) [25 KB]
182. Uchwała Nr 182/2009 - w sprawie zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontów
(ul. Beskidzka 19-33, os. Powstańców Śl. 13, os. Pawlikowskiego 1, os. Pawlikowskiego 2, os. Pawlikowskiego 9, os. Pawlikowskiego 17, os. Pawlikowskiego 18) [27 KB]
183. Uchwała Nr 183/2009 - w sprawie wykonania ocieplenia elewacji frontowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 6-8 [22 KB]
184. Uchwała Nr 184/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Małopolskiej 61-79 w Jastrzębiu Zdroju w sprawie kompleksowego remontu loggii w tym budynku. [25 KB]
185. Uchwała Nr 185/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Gwarków 18 w Żorach w sprawie ocieplenia ściany frontowej i ścian szczytowych.
186. Uchwała Nr 186/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Gwarków 20 w Żorach w sprawie ocieplenia ściany frontowej i ścian szczytowych.
187. Uchwała Nr 187/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Gwarków 28 w Żorach w sprawie ocieplenia ściany frontowej i ścian szczytowych.
188. Uchwała Nr 188/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Gwarków 30 w Żorach w sprawie ocieplenia ściany frontowej i ścian szczytowych.
189. Uchwała Nr 189/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Gwarków 32 Żorach w sprawie ocieplenia ściany frontowej i ścian szczytowych.
190. Uchwała Nr 190/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Gwarków 34 w Żorach w sprawie ocieplenia ściany frontowej i ścian szczytowych.
191. Uchwała Nr 191/2009 - w sprawie udostępniania członkom Spółdzielni protokołów obrad Prezydium oraz komisji Rady Nadzorczej [22 KB]
192. Uchwała Nr 192/2009 - w sprawie zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontów balkonów w budynkach przy ul. Wielkopolskiej 53-67 w Jastrzębiu Zdroju oraz w budynkach w Żorach na os. Pawlikowskiego 16, os. Pawlikowskiego 1 i 2, os. Pawlikowskiego 9, os. Pawlikowskiego 17,18.
193. Uchwała Nr 193/2009 - w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej SM „Nowa" na rok 2010 r. [43 KB]
194. Uchwała Nr 194/2009 - w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na rok 2010 oraz planu remontów na rok 2010. [22 KB]
195. Uchwała Nr 195/2009 - w sprawie ustalenia stawek lokatorskich opłat za eksploatację podstawową, stawek lokatorskich opłat na podatki i ubezpieczenia, stawek lokatorskich opłat za konserwację dźwigów oraz stawki lokatorskiej opłaty za korzystanie z punktu świetlnego w pomieszczeniu gospodarczym. [50 KB]
196. Uchwała Nr 196/2009 - w sprawie podwyższenia stawki odpisu lokatorskiego na fundusz remontowy. [22 KB]
197. Uchwała Nr 197/2009 - w sprawie ustalenia limitu wydatków na realizację działalności społeczno-wychowawczej SM „Nowa” w 2010 r. [22 KB]
198. Uchwała Nr 198/2009 - w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu działalności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu Zdroju. [24 KB]
199. Uchwała Nr 199/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Małopolskiej 1-19. [22 KB]
200. Uchwała Nr 200/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 37-47. [22 KB]
201. Uchwała Nr 201/2009 - w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku przy ul. Małopolskiej 21-39. [24 KB]
202. Uchwała Nr 202/2009 - w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy Rady Nadzorczej na I kwartał 2010 roku. [22 KB]
203. Uchwała Nr 203/2009 - w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kwartał 2010 roku. [22 KB]
204. Uchwała Nr 204/2009 - w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy Komisji Mieszkaniowej na I kwartał 2010 roku. [22 KB]
205. Uchwała Nr 205/2009- w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy Komisji Gospodarczej na I kwartał 2010 roku. [22 KB]
206. Uchwała Nr 206/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Malchera 7-27. [22 KB]
207. Uchwała Nr 207/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 26-28. [22 KB]
208. Uchwała Nr 208/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 22-24. [22 KB]
209. Uchwała Nr 209/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Malchera 27-41. [23 KB]
210. Uchwała Nr 210/2009 - w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 2-4. [22 KB]

 

Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA