Uchwały RN 2010 - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Rada Nadzorcza
Opublikowano Odsłony: 471
Drukuj

Treść uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, podjętych w 2010 r. (zamieszczane zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu)

 

Uchwała nr 1/2010 w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu położonego przy ul. Turystycznej 47 (nr członk. – 15314)
Uchwała nr 2/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (17270 - lokal mieszkalny położony przy na os. Sikorskiego 26C).
Uchwała nr 3/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (3877 - lokal mieszkalny położony przy na os. Powstańców Śl. 10C).
Uchwała nr 4/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (15877 - lokal mieszkalny położony przy na os. Powstańców Śl. 10B).
Uchwała nr 5/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (14177 - lokal mieszkalny położony przy ul. Turystycznej 15).
Uchwała nr 6/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (16796 - lokal mieszkalny położony przy ul. Szkolna 38).
Uchwała nr 7/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (8289 - lokal mieszkalny położony przy ul. Ruchu Oporu 12).
Uchwała nr 8/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (8204 - lokal mieszkalny położony przy ul. Wrocławskiej 13).
Uchwała nr 9/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (2431 - lokal mieszkalny położony przy ul. Turystycznej 18).
Uchwała nr 10/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (15231 - lokal mieszkalny położony na os. 1000-lecia 7).
Uchwała nr 11/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (14811 - lokal mieszkalny położony przy ul. Wielkopolskiej 41).
Uchwała nr 12/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (10701 - lokal mieszkalny położony na os. 1000-lecia 7).
Uchwała nr 13/2010 w sprawie wykreślenian z rejestru członków Spółdzielni (1114 - lokal mieszkalny położony na os. Sikorskiego 35A).
Uchwała nr 14/2010 w sprawie zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontów balkonów w budynkach na os. Pawlikowskiego 20 oraz na os. Powstańców Śl. 3 w Żorach.
Uchwała nr 15/2010 w sprawie przeprowadzenia remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju
przy ul. Małopolskiej 61-79
Uchwała nr 16/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na os. Powstańców Śl. 15 w Żorach
Uchwała nr 17/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na os. Sikorskiego 33 w Żorach
Uchwała nr 18/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (1878 - lokal mieszkalny położony na os. Pawlikowskiego 2F).
Uchwała nr 19/2010 w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Piaskowej 9
(15177 – nr członkowski)
Uchwała nr 20/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (2202 - lokal mieszkalny położony przy ul. Turystycznej 27).
Uchwała nr 21/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (15294 - lokal mieszkalny położony na os. 1000-lecia 8).
Uchwała nr 22/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (9232 - lokal mieszkalny położony przy ul. Wodeckiego 2).
Uchwała nr 23/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (15160 - lokal mieszkalny położony przy ul. G. Morcinka 17A).
Uchwała nr 24/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (6453 - lokal mieszkalny położony przy ul. Wielkopolska 65).
Uchwała nr 25/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (16593 - lokal mieszkalny położony przy ul. Małopolskiej 89).
Uchwała nr 26/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (441 - lokal mieszkalny położony przy ul. Turystycznej 19).
Uchwała nr 27/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (1726 - lokal mieszkalny położony na os. Sikorskiego 29F).
Uchwała nr 28/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (16341- lokal mieszkalny położony przy ul. G. Morcinka 17A).
Uchwała nr 29/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2009 rok.
Uchwała nr 30/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Mieszkaniowej za 2009 rok.
Uchwała nr 31/2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej za 2009 rok.
Uchwała nr 32/2010 w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia oraz określenia zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia oraz terminy i miejsca posiedzeń poszczególnych części.
Uchwała nr 33/2010 w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”
Uchwała nr 34/2010 w sprawie przeprowadzenia w 2010 roku konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „Nowa”
Uchwała nr 35/2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Towarzyskich Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezesa SM „Nowa”
Uchwała nr 36/2010 w sprawie przeprowadzenia ocieplenia ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Żorach
na os. Gwarków 20.
Uchwała nr 37/2010 w sprawie przeprowadzenia ocieplenia ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Żorach
na os. Gwarków 30.
Uchwała nr 38/2010 w sprawie przeprowadzenia ocieplenia ścian budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Żorach na os. Gwarków 18.
Uchwała nr 39/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku przy ul. G. Morcinka 17A,B,C w Kaczycach.
Uchwała nr 40/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na os. Powstańców Śl. 6 w Żorach.
Uchwała nr 41/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na os. Powstańców Śl. 16 w Żorach.
Uchwała nr 42/2010 w sprawie uchylenia uchwały dot. wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu przy ul. Turystycznej 47.
Uchwała nr 43/2010 w sprawie przyjęcia wyniku badania sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta badającego bilans za 2009 r.
Uchwała nr 44/2010 w sprawie przyjęcia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu
Uchwała nr 45/2010 w sprawie przyjęcia ostatecznego tekstu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2009 rok
Uchwała nr 46/2010 w sprawie zgody na wydatkowanie określonej kwoty z przeznaczeniem na zakup pucharu oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa SM „Nowa” w 2010 roku.
Uchwała nr 47/2010 w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2010 roku.
Uchwała nr 48/2010 w sprawie w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy Komisji Gospodarczej na II kwartał 2010 roku.
Uchwała nr 49/2010 w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy Komisji Mieszkaniowej na II kwartał 2010 roku.
Uchwała nr 50/2010 w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy Rady Nadzorczej na II kwartał 2010 roku.
Uchwała nr 51/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (10997 - lokal mieszkalny położony przy ul. G. Morcinka 17A).
Uchwała nr 52/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (2591 - lokal mieszkalny położony przy ul. Turystycznej 26)
Uchwała nr 53/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z „realizacji planu remontów w roku 2009” oraz realizacji planu rzeczowo-finansowego SM „Nowa”
Uchwała nr 54/2010 w sprawie odstąpienia od realizacji w roku 2009 robót związanych z wykonaniem chodnika przy ul. Wodeckiego 2-4 w Jastrzębiu Zdroju
Uchwała nr 55/2010 w sprawie zmiany w planie remontów na rok 2010 (malowanie i ułożenie płytek w klatkach schodowych przy ul. Jasnej 102-120 i ul. Szkolnej 2-20, 62-80)
Uchwała nr 56/2010 w sprawie wprowadzeniu zmiany w planie remontów na rok 2010 (ul. Małopolska 1-19; remont drogi, parkingu i chodnika)
Uchwała nr 57/2010 w sprawie zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontów
– os. Pawlikowskiego 19 w Żorach, ul. Turystyczna 51-61 w Jastrzębiu Zdroju
Uchwała nr 58/2010 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Zarządu
Uchwała nr 59/2010 w sprawie wykonania ocieplenia elewacji frontowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 30-32
Uchwała nr 60/2010 w sprawie wykonania ocieplenia elewacji frontowej w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na os. Powstańców Śl. 6
Uchwała nr 61/2010 w sprawie wykonania remontu elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Małopolskiej 21-39
Uchwała nr 62/2010 w sprawie w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Powstańców Śl. 9 w Żorach w sprawie termomodernizacji elewacji frontowej budynku
Uchwała nr 63/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Sikorskiego 24A-C w Żorach w sprawie termomodernizacji elewacji frontowej budynku
Uchwała nr 64/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na Al. Wojska Polskiego 6 w Żorach w sprawie termomodernizacji elewacji frontowej wraz z remontem schodów i drzwi wejściowych
Uchwała nr 65/2010 w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Wielkopolskiej 61– nr członkowski 7517.
Uchwała nr 66/2010 w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 7– nr członkowski 7139.
Uchwała nr 67/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków (7816 - lokal mieszkalny położony przy ul. Wielkopolskiej 17).
Uchwała nr 68/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków (5042 - lokal mieszkalny położony przy ul. Piaskowej 9).
Uchwała nr 69/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków (10573 - lokal mieszkalny położony na os. Sikorskiego 24B)
Uchwała nr 70/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków (10305 - lokal mieszkalny położony na os. Sikorskiego 24B).
Uchwała nr 71/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków (11140 - lokal mieszkalny położony na os. Sikorskiego 24C).
Uchwała nr 72/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków (16911- lokal mieszkalny położony na os. Powstańców Śl. 13A).
Uchwała nr 73/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków (16857- lokal mieszkalny położony przy ul. Turystycznej 10).
Uchwała nr 74/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków (8521- lokal mieszkalny położony przy ul. Turystycznej 29).
Uchwała nr 75/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków (7777 - lokal mieszkalny położony przy ul. Wielkopolskiej 15).
Uchwała nr 76/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków (11976 - lokal mieszkalny położony przy ul. Wodeckiego 5).
Uchwała nr 77/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków (17257 - lokal mieszkalny położony przy Al. Wojska Polskiego 8C).
Uchwała nr 78/2010 w sprawie zatwierdzenia stawki dodatkowego odpisu na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontów - dla mieszkania przy ul. Turystycznej 51.
Uchwała nr 79/2010 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu położonej w Żorach bezterminową lub terminową dowolną służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela
Uchwała nr 80/2010 w sprawie przeprowadzeniu w roku 2010 wymiany rynien z pasem podrynnowym w budynku przy ul. Wodeckiego 7-19.
Uchwała nr 81/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Powstańców Śl. 8 w Żorach w sprawie termomodernizacji ściany frontowej.
Uchwała nr 82/2010 w sprawie wykonania termomodernizacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na os. Powstańców Śl. 9A-H.
Uchwała nr 83/2010 w sprawie wykonania termomodernizacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na os. Sikorskiego 24A-C.
Uchwała nr 84/2010 w sprawie wykonania termomodernizacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu Zdroju przy ul. turystycznej 5-7.
Uchwała nr 85/2010 w sprawie zmiany w planie remontów – os. Sikorskiego 29 (remont parkingu).
Uchwała nr 86/2010 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „Nowa”
Uchwała nr 87/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku w Żorach na os. Powstańców Śl. 14.
Uchwała nr 88/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku w Żorach na os. Powstańców Śl. 11.
Uchwała nr 89/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku w Żorach na os. Sikorskiego 21A-H.
Uchwała nr 90/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku w Żorach na os. Sikorskiego 22A-J.
Uchwała nr 91/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku w Żorach na os. Sikorskiego 23A-D.
Uchwała nr 92/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Katowickiej 1-3.
Uchwała nr 93/2010 w sprawie wykonania termomodernizacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na os. Powstańców Śl. 8A-H.
Uchwała nr 94/2010 w sprawie wykonania termomodernizacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na Al. Wojska Polskiego 6
Uchwała nr 95/2010 w sprawie uchylenia uchwały wykreślającej z rejestru członków Spółdzielni – 10573.
Uchwała nr 96/2010 w sprawie wydatkowania dodatkowej kwoty z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów Konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „Nowa”
Uchwała nr 97/2010 w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Beskidzkiej 21 (nr członkowski 11950)
Uchwała nr 98/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (5410 - lokal mieszkalny położony na os. Powstańców Śl. 13A)
Uchwała nr 99/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (16877 - lokal mieszkalny położony na os. Powstańców Śl. 7C)
Uchwała nr 100/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (16629 - lokal mieszkalny położony przy ul. Wodeckiego 4)
Uchwała nr 101/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (14915- lokal mieszkalny położony na os. 1000-lecia 8)
<Uchwała nr 102/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (9159- lokal mieszkalny położony przy ul. Wrocławskiej 25)
Uchwała nr 103/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (11167- lokal mieszkalny położony przy ul. Turystycznej 47)
Uchwała nr 104/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (15040- lokal mieszkalny położony na os. 1000-lecia 7)
Uchwała nr 105/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (15040- lokal mieszkalny położony na os. 1000-lecia 24)
Uchwała nr 106/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (14648- lokal mieszkalny położony przy ul. Piaskowej 9)
Uchwała nr 107/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni (15219- lokal mieszkalny położony na os. Pawlikowskiego 20C)
Uchwała nr 108/2010 w sprawie zatwierdzenia parametrów rocznego rozliczenia kosztów C.O.
Uchwała nr 109/2010 w sprawie przeprowadzenia w roku 2010 izolacji ścian fundamentowych w budynkach wielorodzinnych na os. Powstańców Śl. 5,6 w Żorach
Uchwała nr 110/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Powstańców 16 w Żorach
Uchwała nr 111/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Powstańców Śl. 10A-D w Żorach
Uchwała nr 112/2010 w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy KR
Uchwała nr 113/2010 w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy KG
Uchwała nr 114/2010 w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy KM
Uchwała nr 115/2010 w sprawie przyjęcia do wykonania planu pracy RN
Uchwała nr 116/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 117/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 118/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 119/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 120/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 121/2010 w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
Uchwała nr 122/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 123/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 124/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 125/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 126/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 127/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 128/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 129/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 130/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 131/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 132/2010 w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
Uchwała nr 133/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 134/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie przeprowadzania referendum
Uchwała nr 135/2010 w sprawie izolacji ścian fundamentowych w budynku wielorodzinnego położonego Jastrzębiu Zdroju przy ul. Turystycznej 51-53
Uchwała nr 136/2010 w sprawie wymiany rynien w budynku na ul. Wodeckiego 7-19 w Jastrzębiu Zdroju
Uchwała nr 137/2010 w sprawie wykonania projektu budowlano-wykonawczego przebudowy parkingu i drogi dojazdowej przy budynku na ul. Malchera 7-25 w Jastrzębiu Zdroju
Uchwała nr 138/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na Al. Wojska Polskiego 7 w Żorach
Uchwała nr 139/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na os. Powstańców Śl. 4 w Żorach
Uchwała nr 140/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na os. Sikorskiego 27 w Żorach
Uchwała nr 141/2010 w sprawie wykonania termomodernizacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na os. Sikorskiego 21 A-H
Uchwała nr 142/2010 w sprawie wykonania termomodernizacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na os. Sikorskiego 22 A-J
Uchwała nr 143/2010 w sprawie wykonania termomodernizacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na os. Sikorskiego 23A-D
Uchwała nr 144/2010 w sprawie wykonania termomodernizacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na os. Powstańców Śl. 6
Uchwała nr 145/2010 w sprawie wykonania termomodernizacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na os. Powstańców Śl. 10
Uchwała nr 146/2010 w sprawie wykonania termomodernizacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na os. Powstańców Śl. 11
Uchwała nr 147/2010 w sprawie wykonania termomodernizacji elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na os. Powstańców Śl. 15
Uchwała nr 148/2010 w sprawie rozszerzenia zakresu robót związanych z remontem elewacji loggiowej budynku przy ul. Turystycznej 1-3 w Jastrzębiu Zdroju
Uchwała nr 149/2010 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 150/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Nr członkowski 15393
Uchwała nr 151/2010 w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu – Zdroju na os. 1000-lecia 8. Nr członkowski 10457.
Uchwała nr 152/2010 w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu – Zdroju przy ul. Wrocławskiej 17/Nr członkowski 15257.
Uchwała nr 153/2010 w wykreślenia z rejestru członków Nr członkowski 16304.
Uchwała nr 154/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Nr członkowski 4843.
Uchwała nr 155/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków. Nr członkowski 5896.
Uchwała nr 156/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Nr członkowski 14856.
Uchwała nr 157/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Nr członkowski 2426.
Uchwała nr 158/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru Nr członkowski 12971.
Uchwała nr 159/2010 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków. Nr członkowski 13174.
Uchwała nr 160/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Nr członkowski 4750.
Uchwała nr 161/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni Nr członkowski 12256.
Uchwała nr 162/2010 w sprawie darowizny na rzecz Straży Pożarnej w Żorach
Uchwała nr 163/2010 w sprawie wyboru biegłego rewidenta
Uchwała nr 164/2010 w sprawie zmiany w planie remontów na 2010 r. na os. Barbary w Jastrzębiu Zdroju
Uchwała nr 165/2010 w sprawie zmiany w planie remontów na 2010 r. na os. Gwarków w Żorach
Uchwała nr 166/2010 w sprawie zmiany w planie remontów na 2010 r. na os. Powstańców Śl. w Żorach
Uchwała nr 167/2010 w sprawie zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na f. remontowy Turystyczna 30-32,63-73, Beskidzka 2-16, Małopolska 41-59
Uchwała nr 168/2010 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez SM „Nowa” z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju hipoteki kaucyjnej.
Uchwała nr 169/2010 w sprawie rozszerzenia zakresu robót na os. Powstańców Śl. 4
Uchwała nr 170/2010 w sprawie zmiany w planie remontów na 2010 r. na os. Pawlikowskiego 18 w Żorach
Uchwała nr 171/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na os. Sikorskiego 25 w Żorach
Uchwała nr 172/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na Al. Wojska Polskiego 8 w Żorach
Uchwała nr 173/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na os. Powstańców Śl. 17 w Żorach
Uchwała nr 174/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na os. Powstańców Śl. 7 w Żorach
Uchwała nr 175/2010 w sprawie wykonania termomodernizacji elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na os. Powstańców Śl. 16
Uchwała nr 176/2010 w sprawie zmiany w planie remontów na 2010 r. na os. Powstańców Śl. 6 w Żorach
Uchwała nr 177/2010 w sprawie uchylenia uchwały nr 87/2010 z dnia 28.05.2010 r.
Uchwała nr 178/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na IV kw. 2010 r.
Uchwała nr 179/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na IV kw. 2010 r.
Uchwała nr 180/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na IV kw. 2010 r.
Uchwała nr 181/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na IV kw. 2010 r.
Uchwała nr 182/2010 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 183/2010 w sprawie zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na f. remontowy ul. Beskidzka 18-32, ul. Turystyczna 18-20
Uchwała nr 184/2010 w sprawie wykonania termomodernizacji elewacji loggiowej wraz z dociepleniem wnęk międzyloggiowych w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na os. Powstańców Śl. 4
Uchwała nr 185/2010 w sprawie wykonania termomodernizacji elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Jastrzębiu - Zdroju przy ul. Katowickiej 1-3
Uchwała nr 186/2010 w sprawie zmiany w planie remontów na 2010 r. na os. Staszica w Jastrzębiu - Zdroju
Uchwała nr 187/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 188/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 189/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 190/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 191/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 192/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 193/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 194/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 195/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 196/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 197/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 198/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 199/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 200/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 201/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 202/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 203/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 204/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 205/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 206/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 207/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 208/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 209/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 211/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 212/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 213/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 214/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 215/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 216/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 217/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 218/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 219/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 220/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 221/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 222/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 223/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 224/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 225/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 226/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 228/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 229/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 230/2010 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 231/2010 w sprawie w sprawie zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na f. remontowy ul. Turystyczna 1-3, ul. Turystyczna 6-8, ul. Turystyczna 10-12, os. Powstańców Śl.14
Uchwała nr 232/2010 w sprawie zmiany w planie remontów na 2010 r. na os. Barbary w Jastrzębiu - Zdroju
Uchwała nr 233/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na os. Powstańców Śl. 5 w Żorach
Uchwała nr 234/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na Al. Wojska Polskiego 9 w Żorach
Uchwała nr 235/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na Al. Wojska Polskiego10 w Żorach
Uchwała nr 236/2010 w sprawie wykonania termomodernizacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na Al. Wojska Polskiego 7
Uchwała nr 237/2010 w sprawie wykonania termomodernizacji elewacji loggiowej w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na os. Powstańców Śl. 7
Uchwała nr 239/2010 w sprawie zgody na odpłatne nabycie nieruchomości w Żorach na os. Gwarków
Uchwała nr 240/2010 w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2011 r.
Uchwała nr 241/2010 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego i planu remontów na 2011 r.
Uchwała nr 242/2010 w sprawie ustalenia stawek lokatorskich opłat
Uchwała nr 243/2010 w sprawie limitu wydatków na działalność społeczno-wychowawczą
Uchwała nr 244/2010 w sprawie stawek dodatkowych odpisów na f. remontowy ul. Turystyczna 14-16, os. Sikorskiego 24, os. Powstańców Śl. 6
Uchwała nr 245/2010 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na os. Sikorskiego 26 w Żorach
Uchwała nr 246/2010 w sprawie wykonania ocieplenia elewacji frontowej w budynku na Al. Wojska Polskiego 8 w Żorach
Uchwała nr 247/2010 w sprawie wykonania ocieplenia elewacji frontowej w budynku na os. Powstańców Śl. 17 w Żorach
Uchwała nr 248/2010 w sprawie wykonania ocieplenia elewacji frontowej w budynku na os. Powstańców Śl. 5 w Żorach
Uchwała nr 249/2010 w sprawie w sprawie wykonania ocieplenia elewacji frontowej w budynku na os. Sikorskiego 25 w Żorach
Uchwała nr 250/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kw. 2011 r.
Uchwała nr 251/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na I kw. 2011 r.
Uchwała nr 252/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na I kw. 2011 r.
Uchwała nr 253/2010 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na I kw. 2011 r.

 

Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA