Uchwały RN 2011 - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Rada Nadzorcza
Opublikowano Odsłony: 465
Drukuj

Treść uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, podjętych w 2011 r. (zamieszczane zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu)

 

Uchwała nr 1/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 2/2011 w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
Uchwała nr 3/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 4/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 5/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 6/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 7/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 8/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 9/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 10/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 11/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 12/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 13/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 14/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 15/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 16/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 17/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 18/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 19/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 20/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 21/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 22/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 23/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 24/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 25/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 26/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 27/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 28/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 29/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 30/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 31/2011 w sprawie remontu pawilonów PU-2 na os. 1000-lecia 2B, PU-131 przy ul. Wielkopolskiej 15A oraz PU-2 ul. Ruchu Oporu 2
Uchwała nr 32/2011 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na ul. Kościuszki 1 w Żorach
Uchwała nr 33/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 34/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 35/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 36/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 37/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 38/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 39/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 40/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 41/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 42/2011 w sprawie podziału Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 43/2011 w sprawie Konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny
Uchwała nr 44/2011 w sprawie zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa SM „NOWA”
Uchwała nr 45/2011 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na Al. Wojska Polskiego 11 w Żorach w sprawie termomodernizacji
Uchwała nr 46/2011 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na Al. Wojska Polskiego 7 w Żorach dotyczące wcześniejszego gromadzenia środków na termomodernizację
Uchwała nr 47/2011 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na os. Powstańców Śl. 7 w Żorach dotyczące wcześniejszego gromadzenia środków na remont balkonów
Uchwała nr 48/2011 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na Al. Wojska Polskiego 9 w Żorach
Uchwała nr 49/2011 w sprawie służebności drogi ul. Mazowiecka
Uchwała nr 50/2011 w sprawie wykonania instalacji domofonowej na os. Powstańców Śl. 3A i B
Uchwała nr 51/2011 w sprawie uchylenia uchwały wykreślającej Pana. Informacja niedostępna zam. os. Sikorskiego w Żorach
Uchwała nr 52/2011 w sprawie przyjęcia wyniku badania sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta badającego bilans za 2010 rok.
Uchwała nr 53/2011 w sprawie wniosku o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu
Uchwała nr 54/2011 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2010 rok.
Uchwała nr 55/2011 wsprawie podjęcia decyzję o realizacji zadania pod nazwą:. „Poprawa jakości życia mieszkańców osiedli w Jastrzębiu Zdroju oraz Żorach – eliminacja i utylizacja azbestu”
Uchwała nr 56/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 57/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 58/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 59/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 60/2011 w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
Uchwała nr 61/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 62/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 63/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 64/2011 w sprawie zatwierdzenia planu remontów w roku 2010 oraz realizacji planu rzeczowo-finansowego SM „Nowa”
Uchwała nr 65/2011 w sprawie zatwierdzenia harmonogramu kolejności wykonywania remontów balkonów w roku 2011.
Uchwała nr 66/2011 w sprawie zlecenia montażu monitoringu wizyjnego oraz jego administracji w wybranych budynkach Spółdzielni firmie M&S SACEWICZ z Jastrzębia-Zdroju.
Uchwała nr 67/2011 dot: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla mieszkańców ul. Turystycznej 25 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 68/2011 w sprawie wykonania w roku 2011 nowej instalacji domofonowej w budynkach przy ul Garncarskiej 9 i Szeptyckiego 7 w Żorach oraz przy ul. Piaskowej 9, 11 w Suszcu.
Uchwała nr 69/2011 w sprawie zgody na zawarcie z Górniczą Spółdzielnią Mieszkaniową w Jastrzębiu – Zdroju umowy dzierżawy działek
Uchwała nr 70/2011 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku na os. Sikorskiego 28 w Żorach w sprawie termomodernizacji
Uchwała nr 71/2011 w sprawie przeprowadzenia referendum w budynku ul. Szeptyckiego 7 w Żorach w sprawie termomodernizacji i wcześniejszego gromadzenia środków na ten cel.
Uchwała nr 72/2011 w sprawie wykonania termomodernizacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na Al. Wojska Polskiego 11
Uchwała nr 73/2011 w sprawie wcześniejszego gromadzenia środków na wykonanie termomodernizacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym położonym w Żorach na Al. Wojska Polskiego 7
Uchwała nr 74/2011 w sprawie zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na f. remontowy na os. Gwarków 18 i 30 w Żorach
Uchwała nr 75/2011 w sprawie zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na f. remontowy na os. Powstańców Śl. 7 w Żorach
Uchwała nr 76/2011 w sprawie zmiany terminu przeprowadzenia referendum na os. Sikorskiego 27 w Żorach
Uchwała nr 77/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na II kw. 2011 r.
Uchwała nr 78/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na II kw. 2011 r.
Uchwała nr 79/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II kw. 2011 r.
Uchwała nr 80/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na II kw. 2011 r.
Uchwała nr 81/2011 w sprawie sprostowania uchwały nr 220/2010 dot. wykreślenia
Uchwała nr 82/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 83/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 84/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 85/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 86/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 87/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 88/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 89/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 90/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 91/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 92/2011 w wykonania w roku 2011 nowej instalacji domofonowej w budynku na os. Powstańców Śl. 3C w Żorach.
Uchwała nr 93/2011 w sprawie zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na f. remontowy na Al. Wojska Polskiego 7w Żorach
Uchwała nr 94/2011 w sprawie zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na f. remontowy na Al. Wojska Polskiego 11w Żorach
Uchwała nr 95/2011 w sprawie wykonania termomodernizacji budynku ( bez ocieplenia wnęk balkonowych) wraz z wymianą płyt balkonowych na os. Sikorskiego 26 w Żorach.
Uchwała nr 96/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu używania lokali i porządku domowego
Uchwała nr 97/2011 w sprawie budowy parkingu z odwodnieniem i oświetleniem przy budynku 23 na os. Sikorskiego w Żorach.
Uchwała nr 98/2011 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 99/2011 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 100/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 101/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 102/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 103/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 104/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 105/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 106/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 107/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 108/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 109/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 110/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 111/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 112/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 113/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 114/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 115/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 116/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 117/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 118/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 119/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 120/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 121/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 122/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 123/2011 w sprawie uchwalenia wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla mieszkańców Al. Wojska Polskiego 6, 7, 8, 9,10, 11 w Żorach
Uchwała nr 124/2011

w sprawie odstąpienia od przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie administrowania nieruchomościami zlokalizowanymi w Kaczycach przy ul. G. Morcinka 17 A, B i C oraz w Suszcu przy ul. Piaskowej 9 i 11.

Uchwała nr 125/2011 w sprawie odstąpienia od przetargu nieograniczonego na wykonanie usług deratyzacji, dezynsekcji, dezynfekcji i dezodoryzacji
Uchwała nr 126/2011 w sprawie odstąpienia od przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku wewnątrz wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Uchwała nr 127/2011 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonywanie usług kominiarskich .
Uchwała nr 128/2011 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę i montaż nawiewników higrosterowanych i ciśnieniowych firmy AERECO.
Uchwała nr 129/2011 w sprawie przebudowy kaset domofonowych w budynkach na os. Sikorskiego 26 A-E i 27 A i C w Żorach
Uchwała nr 130/2011 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę i montaż nasad kominowych „ EKON ” .
Uchwała nr 131/2011 w sprawie przeprowadzenia termomodernizacji elewacji frontowej wraz z remontem balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na osiedlu Sikorskiego 27A-D w Żorach
Uchwała nr 132/2011 w sprawie zmian Regulaminu Towarzyskich Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezesa SM „NOWA”
Uchwała nr 133/2011 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 134/2011 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 135/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 136/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 137/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 138/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 139/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 140/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 141/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 142/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 143/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 144/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 145/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 146/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 147/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 148/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 149/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 150/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 151/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 152/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 153/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 154/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 155/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 156/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 157/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 158/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 159/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 160/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 161/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 162/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 163/2011 w sprawie zatwierdzenia stawek zaliczek na poczet C.O.
Uchwała nr 164/2011 w sprawie zatwierdzenia nowego regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w SM „Nowa”
Uchwała nr 165/2011 w sprawie wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla mieszkańców ul. Turystycznej 55
w Jastrzębiu - Zdroju
Uchwała nr 166/2011 w sprawie wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 65 w Jastrzębiu - Zdroju
Uchwała nr 167/2011 w sprawie przekazania terenu w formie dzierżawy dla Zarządu Budynków Miejskich w Żorach na os. Gwarków 22 w Żorach.
Uchwała nr 168/2011 w sprawie zmian w planie remontów na os. Powstańców Śl. - remont elewacji na os. Powstańców Śl. 8 w Żorach .
Uchwała nr 169/2011 w sprawie w sprawie: zmian w planie remontów na os. Powstańców Śl. - remont elewacji na os. Powstańców Śl. 9 w Żorach .
Uchwała nr 170/2011 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Garncarskiej 15,17,19,19A w Żorach w sprawie termomodernizacji budynku.
Uchwała nr 171/2011 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Sikorskiego 35 w Żorach w sprawie termomodernizacji budynku wraz z wymianą balustrad.
Uchwała nr 172/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na III kw. 2011 r.
Uchwała nr 173/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na III kw. 2011 r.
Uchwała nr 174/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na III kw. 2011 r.
Uchwała nr 175/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na III kw. 2011 r.
Uchwała nr 176/2011 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 177/2011 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 178/2011 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 179/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 180/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 181/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 182/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 184/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 185/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 186/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 187/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 188/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 189/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 190/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 191/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 192/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 193/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 194/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 195/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 196/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 197/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 198/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 199/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 200/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 201/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 202/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 203/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 204/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 205/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 206/2011 w sprawie wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego za 2011 rok
Uchwała nr 207/2011 w sprawie podwyższenia z dniem 01.01.2012 r. stawki odpisu podstawowego na fundusz remontowy
Uchwała nr 208/2011 w sprawie ustalenia zaliczkowych stawek lokatorskich opłat na eksploatację podstawową
Uchwała nr 209/2011 w sprawie zmiany Regulaminu rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w SM „Nowa”
Uchwała nr 210/2011 w sprawie przeprowadzenie w roku 2011 wymiany pokrycia dachu wraz z remontem i dociepleniem kominów w budynku wielorodzinnym na os. Gwarków 18 A-D w Żorach.
Uchwała nr 211/2011 w sprawie przeprowadzenia w roku 2011 wykonanie remontu wejść do w/w budynków na os. Powstańców Śl. 8 i 9 oraz Al. Wojska Polskiego 6 w Żorach
Uchwała nr 212/2011 w sprawie wykonania w roku 2011 remontu kominów na ul. Wielkopolskiej 2-16 oraz 17- 31.
Uchwała nr 213/2011 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonywanie usług w zakresie wywozu odpadów stałych komunalnych wykonywanych przez firmę „EKO” z siedzibą w Rybniku.
Uchwała nr 214/2011 w sprawie odstąpieniu od przeprowadzenia postępowania przetargowego na wykonywanie usług w zakresie wywozu odpadów stałych komunalnych wykonywanych przez firmę PPUH „KOMUNALNIK” z siedzibą w Jastrzębiu –Zdroju.
Uchwała nr 215/2011 w sprawie w sprawie odstąpienia od przetargu nieograniczonego na wykonanie usług inwentaryzacji zieleni w zasobach SM „NOWA” w Jastrzębiu – Zdroju, Żorach, Kaczycach i Suszcu.
Uchwała nr 216/2011 w sprawie w sprawie odstąpienia od przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi ochrony mienia Domu Kultury w Jastrzębiu – Zdroju
Uchwała nr 217/2011 w sprawie dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontów wykonanych na podstawie przeprowadzonych referendów ul. Turystyczna 25-35, ul. Małopolska 1-19, Małopolska 81-99, 101-119, os. Sikorskiego 21-23 w Żorach
Uchwała nr 218/2011 w sprawie przeprowadzenia termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Szeptyckiego 7 w Żorach oraz wcześniejszego gromadzenia środków na ten cel.
Uchwała nr 219/2011 w sprawie zatwierdzenia stawki dodatkowych odpisów na fundusz remontowy dla budynku na ul. Szeptyckiego 7 w Żorach
Uchwała nr 220/2011 w sprawie przeprowadzenia termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Kościuszki 1 w Żorach
Uchwała nr 221/2011 w sprawie wykonania w roku 2011 nowej instalacji domofonowej w budynku na os. Powstańców Śl. 13 w Żorach
Uchwała nr 222/2011 w sprawie przeprowadzenia termomodernizacji elewacji frontowej wraz z remontem balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na osiedlu Sikorskiego 26 w Żorach
Uchwała nr 223/2011 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Powstańców Śl. 12
w Żorach w sprawie termomodernizacji ściany frontowej,
Uchwała nr 224/2011 w sprawie zmiany regulaminu Konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny
Uchwała nr 225/2011 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 226/2011 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 227/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 228/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 229/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 230/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 231/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 232/2011 w sprawie wprowadzenia zmiany w planie remontów na rok 2011, na os. Zofiówka – naprawa instalacji domofonowej w budynku przy ul. Malchera 8 w Jastrzębiu – Zdroju.
Uchwała nr 233/2011 w sprawie dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontów wykonanych na podstawie przeprowadzonych referendów ul. Małopolska 21-39 i ul. Małopolska 61-79 w Jastrzębiu - Zdroju
Uchwała nr 234/2011 w sprawie korekty kalkulacji i ustaleniu nowych niższych zaliczkowych stawek lokatorskich opłat na eksploatację podstawową obowiązujących od 1.01.2012 r. dla nieruchomości w Jastrzębiu: ul. Wrocławska 9-19 ul. Szkolna 2-20
Uchwała nr 235/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na IV kw. 2011 r.
Uchwała nr 236/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na IV kw. 2011 r.
Uchwała nr 237/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na IV kw. 2011 r.
Uchwała nr 238/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na IV kw. 2011 r.
Uchwała nr 239/2011 w sprawie przeprowadzenia termomodernizacji elewacji frontowej wraz z remontem balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na osiedlu Sikorskiego 26 w Żorach
Uchwała nr 240/2011 w sprawie przesunięcia środków i realizacji wykonania ocieplenia ściany klatki schodowej budynku przy ul. G. Morcinka 17 C w Kaczycach z roku 2011 na rok 2012.
Uchwała nr 242/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 243/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 244/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 245/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 246/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 247/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 248/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 249/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 250/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 251/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 252/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 253/2011 w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia przetargu w trybie przetargu nieograniczonego na wyposażenie zasobów mieszkaniowych SM „Nowa”
Uchwała nr 254/2011 w sprawie przesunięcia środków ze Spółdzielczego Funduszu Awaryjno – Interwencyjnego 2011 na rok 2012.
Uchwała nr 255/2011 w sprawie zatwierdzenia stawki dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontów w budynkach przy ul. Turystycznej22-24, 26-28, 37-47.
Uchwała nr 256/2011 w sprawie wcześniejszego gromadzenia środków pochodzących z odpisów lokatorskich na fundusz remontowy na poczet przyszłego, polegającego na ociepleniu budynku oraz wymianie balustrad balkonowych przy ul. Garncarskiej 15-19A w Żorach.
Uchwała nr 257/2011 w sprawie przeprowadzenia termomodernizacji elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 12 położonego w Żorach na Os. Powstańców Śląskich.
Uchwała nr 258/2011 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Sikorskiego 30 w Żorach w sprawie termomodernizacji ściany frontowej budynku.
Uchwała nr 259/2011 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Sikorskiego 32A w Żorach w sprawie termomodernizacji budynku wraz z wymianą balustrad balkonowych.
Uchwała nr 260/2011 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 261/2011 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 262/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 263/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 264/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 265/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 266/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 267/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 268/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 269/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 270/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 271/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 272/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 273/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 274/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 275/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 276/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 277/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 278/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 279/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 280/2011 w sprawie wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 281/2011 w sprawie zmian do Regulaminu przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej NOWA”
Uchwała nr 282/2011 w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu – Zdroju
Uchwała nr 283/2011 w sprawie zatwierdzenia plan remontów na rok 2012
Uchwała nr 284/2011 w sprawie zgoda na remont pawilonów w Żorach i Jastrzębiu – Zdroju w roku 2012
Uchwała nr 285/2011 w sprawie zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy ul. Turystyczna 2-4, ul. Malchera 7-25, 27-45 Jastrzębiu – Zdroju i os. Powstańców 8, 9, 10 oraz al. Wojska Polskiego 6 w Żorach
Uchwała nr 286/2011 w sprawie zmian w planie remontów na os. Gwarków w Żorach w 2011 r. ( zakup gruntu pod parking )
Uchwała nr 287/2011 w sprawie zmian w planie remontów na os. Barbary w Jastrzębiu – Zdroju ( placyk Jasna 122-140)
Uchwała nr 288/2011 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Powstańców Śl. 7
w Żorach w sprawie termomodernizacji ściany frontowej.
Uchwała nr 289/2011 w sprawie stawek za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali na os. Powstańców Śl. 13 A, B, C , D w Żorach
Uchwała nr 290/2011 w sprawie uchylenia. wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 291/2011 w sprawie zatwierdzenia wzorów umów najmu lokalu mieszkalnego
Uchwała nr 292/2011 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Gwarków 28
w Żorach w sprawie termomodernizacji ściany frontowej.
Uchwała nr 293/2011 w sprawie zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy os. Powstańców 12 w Żorach
Uchwała nr 294/2011 w sprawie stawek za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Turystycznej 37 w Jastrzębiu - Zdroju
Uchwała nr 295/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na I kw. 2012 r.
Uchwała nr 296/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na I kw. 2012 r.
Uchwała nr 297/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kw. 2012 r.
Uchwała nr 298/2011 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na I kw. 2012 r.
Uchwała nr 299/2011 w sprawie wynagradzania członków Zarządu i Głównego Księgowego
Uchwała nr 300/2011 w sprawie zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2012 r.
Uchwała nr 301/2011 w sprawie zatwierdzenia planu rzeczowo- finansowego na 2012 rok.
Uchwała nr 302/2011 w sprawie ustalenia wysokości stawek odpisów na podatki i ubezpieczenia na 2012 r.
Uchwała nr 303/2011 w sprawie ustalenia limitu wydatków na działalność społeczno – wychowawczą na 2012 r.
Uchwała nr 304/2011 w sprawie zatwierdzenia Regulaminów wymiany wodomierzy oraz montażu i legalizacji
Uchwała nr 305/2011 w sprawie opłaty abonamentowej za wodomierze
Uchwała nr 306/2011 w sprawie zasad wynagradzania członków Zarządu i Głównego Księgowego
Uchwała nr 307/2011 w sprawie uchylenia uchwały o wykreśleniu z rejestru członków

 

 

Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA