Uchwały RN 2012 - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Utworzono: 11 styczeń 2013 Kategoria: Rada Nadzorcza
Opublikowano Odsłony: 467
Drukuj

Treść uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, podjętych w 2012 r. (zamieszczane zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu)

 

Uchwała nr 1/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 2/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 3/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 4/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 5/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 6/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 7/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 8/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 9/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 10/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 11/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 12/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 13/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 14/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 15/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 16/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 17/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 18/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 19/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 20/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 21/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 22/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 23/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 24/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 25/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 26/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 27/2012 w sprawie: przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Powstańców Śl. 4
w Żorach w sprawie termomodernizacji ściany frontowej budynku.
Uchwała nr 28/2012 w sprawie: przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Sikorskiego 35
w Żorach w sprawie termomodernizacji budynku wraz z wymianą balustrad balkonowych.
Uchwała nr 29/2012 w sprawie: przeprowadzenia termomodernizacji elewacji frontowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na os. Powstańców Śl.7
Uchwała nr 30/2012 w sprawie: przeprowadzenia termomodernizacji elewacji frontowej wraz z remontem balustrad balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na os. Sikorskiego 32A w Żorach
Uchwała nr 31/2012 w sprawie przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku mieszkalnego w Żorach na os. Sikorskiego 30 w sprawie ocieplenia ściany frontowej i wnęk międzyloggiowych.
Uchwała nr 32/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 33/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 34/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 35/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 36/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 37/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 38/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 39/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 40/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 41/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 42/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 43/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 44/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 45/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 46/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 47/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 48/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 49/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 50/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 51/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 52/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 53/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 54/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 55/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 56/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 57/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 58/2012 w sprawie: uchylenia uchwały o wykreśleniu z rejestru członków
Uchwała nr 59/2012 w sprawie: podziału Walnego
Uchwała nr 59_zal/2012 załącznik do uchwały 59/2012
Uchwała nr 60/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali na os. Powstańców Śl. 3 E w Żorach
Uchwała nr 61/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 10 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 62/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 12 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 63/2012 w sprawie: wyboru przedstawiciela Spółdzielni na Zjazd
Uchwała nr 64/2012 w sprawie: uchylenia uchwały o wykreśleniu z rejestru członków
Uchwała nr 65/2012 w sprawie: przeprowadzenia termomodernizacji elewacji frontowej wnęk międzyloggiowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym na os. Sikorskiego 30 w Żorach
Uchwała nr 66/2012 w sprawie: organizacji zawodów wędkarskich
Uchwała nr 67/03/2012 w sprawie: przyjęcia wyniku badania sprawozdania finansowego za 2011 r.
Uchwała nr 68/03/2012 w sprawie: wniosku o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu
Uchwała nr 69/03/2012 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2011 rok
Uchwała nr 67/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 68/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 69/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 70/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 71/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 72/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 73/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 74/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 75/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 76/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 77/2012 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego SM „Nowa”,
Uchwała nr 78/2012 w sprawie: wprowadzenia zmiany w planie remontów na rok 2012
Uchwała nr 79/2012 w sprawie: zatwierdzenia stawki dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontów na os. Sikorskiego 27
Uchwała nr 80/2012 w sprawie: wykonania nowej instalacji domofonowej w budynkach na os. Gwarków 20B, Gwarków 34D, oraz na os. Powstańców Śl. 9H w Żorach.
Uchwała nr 81/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wrocławskiej 3 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 82/2012 w sprawie: przeprowadzenia konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 83/2012 w sprawie: przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Sikorskiego 20 w Żorach w sprawie termomodernizacji elewacji frontowej budynku
Uchwała nr 84/2012 w sprawie: przeprowadzenia termomodernizacji elewacji frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na os. Powstańców Śl. 4 w Żorach
Uchwała nr 85/2012 w sprawie: przeprowadzenia termomodernizacji budynku oraz wcześniejszego gromadzenia środków na powyższe przedsięwzięcie na osiedlu Gwarków 28 w Żorach
Uchwała nr 86/2012 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na II kw. 2012 r.
Uchwała nr 87/2012 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na II kw. 2012 r.
Uchwała nr 88/2012 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na II kw. 2012 r.
Uchwała nr 89/2012 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na II kw. 2012 r.
Uchwała nr 90/2012 w sprawie: uchylenia uchwały o wykreśleniu z rejestru członków
Uchwała nr 91/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali na os. Powstańców Śl. 3 D w Żorach
Uchwała nr 92/2012 w sprawie: przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Sikorskiego 32 w Żorach w sprawie termomodernizacji budynku oraz wymiany balustrad balkonowych
Uchwała nr 93/2012 w sprawie: przeprowadzenia termomodernizacji wraz z wymianą balustrad balkonowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego na os. Sikorskiego 35 w Żorach
Uchwała nr 94/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 95/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 96/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 97/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 98/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 99/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 100/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 101/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 102/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 103/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 104/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 105/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 106/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 107/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 108/2012 w sprawie: wykonania parkingu przy budynku 1-3 na ul. Katowickiej w Jastrzębiu- Zdroju
Uchwała nr 109/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali na os. Sikorskiego 24 B i C w Żorach
Uchwała nr 110/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Turystycznej 20 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 111/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wrocławskiej 1 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 112/2012 w sprawie: kosztu sporządzenia kopii dokumentów
Uchwała nr 113/2012 w sprawie: przeprowadzenia termomodernizacji elewacji frontowej budynku mieszkalnego na os. Sikorskiego 20 w Żorach.
Uchwała nr 114/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 115/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 116/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 117/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 118/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 119/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 120/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 121/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 122/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 123/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 124/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 125/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 126/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 127/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 128/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 129/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 130/2012 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 131/2012 w sprawie: zatwierdzenia stawek zaliczek na poczet C.O
Uchwała nr 132/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wrocławskiej 5 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 133/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 45 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 134/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Turystycznej 18 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 135/2012 w sprawie: przeprowadzenia termomodernizacji elewacji frontowej budynku mieszkalnego na os. Sikorskiego 20 w Żorach.
Uchwała nr 136/2012 w sprawie: przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na ul. Piaskowej 11 w Suszcu dotyczące termomodernizacji budynku.
Uchwała nr 137/2012 w sprawie: przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Powstańców Śl. 14 w Żorach dotyczące docieplenia ściany frontowej budynku.
Uchwała nr 138/2012 w sprawie: przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na al. Wojska Polskiego 10 A-D w Żorach dotyczące ocieplenia ściany frontowej budynku.
Uchwała nr 139/2012 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na III kwartał 2012 roku.
Uchwała nr 140/2012 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na III kwartał 2012 roku.
Uchwała nr 141/2012 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2012 roku.
Uchwała nr 142/2012 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na III kwartał 2012 roku.
Uchwała nr 143/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 144/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 145/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 146/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 147/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 148/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 149/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 150/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 151/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 152/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 153/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 154/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 155/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 156/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 157/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 158/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 159/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 160/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 161/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 162/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 163/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 164/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 165/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 166/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 167/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 168/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 169/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 170/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 171/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 172/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 173/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 174/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 175/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 176/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 177/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 178/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 179/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 180/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 181/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 182/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 183/2012 w sprawie: ustalenia zaliczkowych stawek lokatorskich opłat na eksploatację podstawową
Uchwała nr 184/2012 w sprawie: wykonania w roku 2012 nowej instalacji domofonowej w budynkach na os. Gwarków 18A i B, os. Sikorskiego 32A oraz na os. Pawlikowskiego 19A w Żorach.
Uchwała nr 185/2012 w sprawie: odstąpienia od realizacji w roku 2012 robót związanych z budową placyku kontenerowego przy ul. Jasnej 122-140 w Jastrzębiu Zdroju
Uchwała nr 186/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Turystycznej 35 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 187/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Turystycznej 63 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 188/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielopolskiej 14 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 189/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali na os. Powstańców Śl. 17 A-F w Żorach
Uchwała nr 190/2012 w sprawie: termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Powstańców Śl.14 w Żorach
Uchwała nr 191/2012 w sprawie: ocieplenia ściany frontowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Wojska Polskiego 10 w Żorach
Uchwała nr 192/2012 w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 193/2012 w sprawie: uchylenia uchwały dotyczącej wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 194/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 195/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 196/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 197/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 198/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 199/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 200/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 201/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 202/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 203/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 204/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 205/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 206/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 207/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 208/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 209/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 210/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 211/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 212/2012 w sprawie: wyboru biegłego rewidenta, który dokona badania sprawozdania finansowego za 2011 rok
Uchwała nr 213/2012 w sprawie: zmian do Regulaminu przeprowadzania referendum w Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”
Uchwała nr 214/2012 w sprawie: wcześniejszego gromadzenia środków pochodzących z odpisów lokatorskich na fundusz remontowy na budynkach na os. Gwarków 28, al. Wojska Polskiego 10, os. Powstańców Śl. 14
Uchwała nr 215/2012 w sprawie: zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy na budynkach al. Wojska Polskiego 8 i os. Sikorskiego 25
Uchwała nr 216/2012 w sprawie: przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynków przy ul. Jasnej 1-19, 102-120, 122-140 oraz ul. Szkolnej 2-20, 22-40, 42-60 w Jastrzębiu Zdroju
Uchwała nr 217/2012 w sprawie: przeprowadzeniu referendum wśród lokatorów budynku na os. Sikorskiego 29
w Żorach
Uchwała nr 218/2012 w sprawie: przeprowadzeniu termomodernizacji elewacji budynku mieszkalnego w Suszcu przy ul. Piaskowej 11
Uchwała nr 219/2012 w sprawie: przeprowadzeniu referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Kościuszki 1
w Żorach
Uchwała nr 220/2012 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na IV kwartał 2012 roku.
Uchwała nr 221/2012 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na IV kwartał 2012 roku.
Uchwała nr 222/2012 w sprawie: plan pracy KR przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2012 roku.
Uchwała nr 223/2012 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na IV kwartał 2012 roku.
Uchwała nr 224/2012 w sprawie: ustanowienia służebności drogowej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Kaczycach przy ul. Morcinka 13
Uchwała nr 225/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 226/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 227/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 228/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 229/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 230/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 231/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 232/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 233/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 234/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 235/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 236/2012 w sprawie: przeprowadzeniu referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Wodeckiego 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie ocieplenia elewacji loggiowej wraz z wymianą balustrad balkonowych.
Uchwała nr 237/2012 w sprawie: dofinansowania w formie darowizny na rzecz Straży Pożarnej w Żorach
Uchwała nr 238/2012 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 239/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 240/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 241/2012 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 242/2012 w sprawie: przesunięcia z planu 2012 niewykorzystanych środków finansowych i wykonaniu w roku 2013
Uchwała nr 243/2012 w sprawie: wprowadzenia do planu remontów w roku 2013 remontu elewacji loggiowej w budynkach przy ul. Katowickiej 1-3, Wodeckiego 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju i na os. Pawlikowskiego 1, 19, 20, os. Sikorskiego 25 w Żorach.
Uchwała nr 244/2012 w sprawie: zatwierdzenia planu remontów na rok 2013
Uchwała nr 245/2012 w sprawie: wykonania remontów lokali użytkowych
Uchwała nr 246/2012

w sprawie: odstąpieniu od postępowania przetargowego i dokonania wyboru firmy Spółdzielnia Pracy „INWESTPROJEKT-KATOWICE” na wykonanie zadania: „Wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych na os. Gwarków 20, Al. Wojska Polskiego 7, 8 i os. Sikorskiego 25, 26 w Żorach”

Uchwała nr 247/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 1 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 248/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 3 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 249/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 5 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 250/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 7 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 251/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 9 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 252/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 11 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 253/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 13-15 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 254/2012 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali na os. Gwarków 18,20,28,30,32,34 w Żorach
Uchwała nr 255/2012 w sprawie: przeprowadzeniu referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Wrocławskiej 21-31
w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie docieplenia elewacji frontowej budynku wraz z wcześniejszym gromadzeniem środków
Uchwała nr 256/2012 w sprawie: przeprowadzeniu referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Morcinka 17B w Kaczycach w sprawie termomodernizacji budynku
Uchwała nr 257/2012 w sprawie: zatwierdzenia referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Szkolnej 2-20 w Jastrzębiu-Zdroju dotyczące termomodernizacji elewacji frontowej
Uchwała nr 258/2012 w sprawie: zatwierdzenia referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Szkolnej 22-40 w Jastrzębiu-Zdroju dotyczące termomodernizacji elewacji frontowej
Uchwała nr 259/2012 w sprawie: zatwierdzenia referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Szkolnej 42-60 w Jastrzębiu-Zdroju dotyczące termomodernizacji elewacji frontowej
Uchwała nr 260/2012 w sprawie: zatwierdzenia referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Jasnej 1-19 w Jastrzębiu-Zdroju dotyczące termomodernizacji elewacji frontowej
Uchwała nr 261/2012 w sprawie: w sprawie: zatwierdzenia referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Jasnej 102-120 w Jastrzębiu-Zdroju dotyczące termomodernizacji elewacji frontowej
Uchwała nr 262/2012 w sprawie: zatwierdzenia referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Jasnej 122-140 w Jastrzębiu-Zdroju dotyczące termomodernizacji elewacji frontowej
Uchwała nr 263/2012 w sprawie: zatwierdzenia referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Kościuszki 1 w Żorach dotyczące ocieplenia całego budynku
Uchwała nr 264/2012 w sprawie: zatwierdzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Sikorskiego 32 A-F w Żorach dotyczące termomodernizacji elewacji frontowej
Uchwała nr 265/2012 w sprawie: zatwierdzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Sikorskiego 29 A-F w Żorach dotyczące termomodernizacji elewacji frontowej
Uchwała nr 266/2012 w sprawie: zatwierdzenia referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Wodeckiego 2-4
w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie ocieplenia elewacji loggiowej wraz z wymianą balustrad balkonowych.
Uchwała nr 267/2012 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 268/2012 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2013 r.
Uchwała nr 269/2012 w sprawie: zatwierdzenia plan rzeczowo - finansowego na rok 2013
Uchwała nr 270/2012 w sprawie: limitu wydatków na realizację działalności społeczno-wychowawczej
Uchwała nr 271/2012 w sprawie: zatwierdzenia referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Wrocławskiej 21-31  w Jastrzębiu-Zdroju dotyczące docieplenia elewacji frontowej wraz   z wcześniejszym gromadzeniem środków na ten cel oraz proponowane warunki spłaty
Uchwała nr 272/2012 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na I kw. 2013.
Uchwała nr 273/2012 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na I kw. 2013.
Uchwała nr 274/2012 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kw. 2013.
Uchwała nr 275/2012 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na I kw. 2013.

 

 

Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA