Ogłoszenia o przetargu mieszkań - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Oferty
Opublikowano
Drukuj

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju ogłasza ustny przetarg nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności lokali mieszkalnych położonych w Jastrzębiu-Zdroju:

1. os. 1000-lecia 11/17 - lokal typu M-3 znajdujący się w budynku V-kondygnacyjnym na parterze, o pow. użytkowej 35,93 m². Cenę wywoławczą ustala się na 58 000,00 zł, a wadium 5 800,00 zł.

2. ul. Malchera 8/9 - lokal typu M-4 znajdujący się w budynku V-kondygnacyjnym na IV piętrze, o pow. użytkowej 56,48 m². Cenę wywoławczą ustala się na 101.000,00 zł, a wadium 10 100,00 zł.

Lokale mieszkalne można oglądać od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do godz. 12.00 po uzgodnieniu z Administracją tel. 32 47 37 134.
Lokal jest wolny w sensie prawnym.

Nabywcy praw do ww. lokali mieszkalnych wnoszą opłatę w wysokości 295,00 zł, za wycenę lokalu sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość rynkowa lokalu została określona przez rzeczoznawcę majątkowego (zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych)

Przystępujący do przetargu są zobowiązani do wpłaty wadium w wysokości 10% wartości lokalu podanej w ogłoszeniu. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy SM „Nowa” prowadzony w PKO BP 18 1020 2472 0000 6202 0581 6386 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Prosimy o zabranie ze sobą oryginału potwierdzenia wpłaty wadium w dniu przetargu.
Wadium wpłacone przez licytantów przelicytowanych zostanie im zwrócone do 3 dni od zakończenia przetargu.
Postąpienie w trakcie licytacji będzie następowało o 1000 zł.


Przetarg odbędzie się dnia 02.10.2019 r. o godz. 10ºº w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju ul. Wielkopolska 5A.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Koszty ustanowienia odrębnej własności ponosi nabywca.
 

Bliższych informacji udziela Dział Organizacyjno-Samorządowy tel. 32 47-87-130; -123, -114.
 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA