Info. - Zmiana Statutu - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Wydarzenia 2011
Opublikowano Odsłony: 390
Drukuj

Dnia 17 sierpnia 2011 r. zarejestrowano kolejną, dziesiątą zmianę Statutu.
Statut ten zawiera zmianę przyjętą Uchwałą nr 8 przez Walne Zgromadzenie dnia 19 maja 2011 r. Treść uchwały jak również tekst jednolity Statutu dostępny jest na naszej stronie internetowej oraz w siedzibie Spółdzielni.

Obecna zmiana wynika z konieczności uregulowania stosunku członkostwa w przypadku zbycia lub utraty prawa do lokalu w naszej Spółdzielni.Dodany do § 16 ust. 2 brzmi:
„Członek zobowiązany jest wystąpić ze Spółdzielni w terminie 3 miesięcy od dnia zbycia lub utraty prawa do lokalu jeżeli nie posiada innego spółdzielczego prawa do lokalu albo prawa odrębnej własności lokalu w Spółdzielni, a nie jest członkiem oczekującym lub członkiem założycielem. Po bezskutecznym upływie tego terminu członek może zostać wykreślony z rejestru członków Spółdzielni.”


Wyjaśniamy w jakich sytuacjach będzie miał zastosowanie przytoczony przepis.

Zdecydowana większość Członków naszej Spółdzielni w przypadku zbycia prawa do lokalu (sprzedaż, darowizna, zamiana itp.), zgłasza się do Spółdzielni aby uregulować sprawy związane z mieszkaniem czyli m.in. sprawy członkowskie. Wówczas wystarczy złożenie wystąpienia, które uprawomocnia się po 7 dniach i osoba nie posiadająca mieszkania w naszych zasobach przestaje być członkiem Spółdzielni.
Niniejszy przepis będzie zastosowany, jeżeli Lokator tego nie zrobi. Właśnie wtedy konieczne jest uregulowanie stosunku członkostwa poprzez wszczęcie przez Radę Nadzorczą procedury wykreślenia z rejestru członków.
Zarejestrowana zmiana Statutu pozwala Spółdzielni podjąć odpowiednie kroki, jeżeli były Lokator nie ureguluje swoich spraw w terminie 3 miesięcy od dnia zbycia lub utraty prawa do lokalu.
Wykreślenie z rejestru członków dokonywane przez Radę Nadzorczą to proces dłuższy i bardziej dla Lokatora uciążliwy, ponieważ Członek wzywany jest na posiedzenia Komisji Mieszkaniowej i Rady Nadzorczej a i tak brak prawa do lokalu jest wystarczającą przesłanką aby członkostwa pozbawić.

Warto w tym miejscu podkreślić, że wprowadzony przepis ma charakter porządkowy. Posiadanie członkostwa w naszej Spółdzielni bez prawa do lokalu nie wiąże się z żadnymi korzyściami dla byłego Lokatora i pozostaje bez wpływu na prawa Członków posiadających mieszkania (prawo do lokalu) w naszych zasobach.Pobierz Statut (245 KB)

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA