Protokół z lustracji - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Wydarzenia 2011
Opublikowano Odsłony: 293
Drukuj

- Protokół lustracji zgodnie z Art. 93 § 1 ustawy „Prawo Spółdzielcze” z dnia 16.09.1982 r., tekst jedn. Dz. U. nr 54/95 poz. 288 z późn. zm., ma moc dokumentu urzędowego.
- Zarząd Spółdzielni zgodnie z Art. 93 § 2 ustawy „Prawo Spółdzielcze”, na żądanie członka spółdzielni, obowiązany jest udostępnić mu do wglądu protokół lustracji, wnioski polustracyjne i informacje o ich realizacji.
- Rada Nadzorcza Spółdzielni, zgodnie z Art. 93 § 4 ustawy „Prawo Spółdzielcze” wnioski z przeprowadzonej lustracji przedstawia najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni.

 

SPIS TREŚCII. INFORMACJE WSTĘPNE [ 4 ]

1. Podmiot lustracji. [ 4 ]

II REALIZACJA WNIOSKÓW POLUSTRACYJNYCH Z DZIAŁALNOŚCI SM „NOWA” W JASTRZĘBIU ZDROJU W LATACH 2005 - 2007. [ 6 ]

III. PROCES ZARZĄDZANIA W UJĘCIU PODMIOTOWYM I PRZEDMIOTOWYM. [ 7 ]

1. Organizacja Spółdzielni. [ 7 ]
1.1. Podstawy prawne i wewnętrzny system normatywny działalności Spółdzielni [ 7 ]
1.2. Organizacja wewnętrzna - struktura służb etatowych Spółdzielni [ 10 ]
1.3. Zatrudnienie i sprawy pracownicze [ 12 ]
1.4. Zagadnienia członkowskie i dyspozycja lokalami [ 16 ]
2. Planowanie [ 26 ]
2.1. Kierunki rozwoju – program działalności gospodarczej Spółdzielni [ 26 ]
3. Przewodzenie [ 27 ]
4. Kontrola [ 28 ]

IV. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ORGANÓW SPÓŁDZIELNI [ 31 ]

1. Zebranie Przedstawicieli Członków – Walne Zgromadzenie [ 32 ]
2. Rada Nadzorcza. [ 35 ]
3. Zarząd Spółdzielni. [ 40 ]
4. Zebrania Grup Członkowskich. [ 43 ]

V. ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI. [ 44 ]

1. Część ogólna. [ 44 ]
2. Techniczna obsługa nieruchomości. [ 46 ]
3. Obsługa spółdzielni w zakresie usług komunalnych [ 61 ]
3.1. Prawidłowość rozliczeń kosztów i ustalania opłat z tyt. dostawy zimnej wody, usług kanalizacyjnych oraz dostawy energii cieplnej dla potrzeb ogrzewania lokali [ 63 ]
4. Działalność ekonomiczno – finansowa Spółdzielni. [ 98 ]
4.1. Organizacja pionu finansowo-księgowego. [ 98 ]
4.2. Gospodarka finansowa Spółdzielni. [ 98 ]
4.3. Rachunkowość. [ 104 ]
4.4. Gospodarka kasowa. [ 106 ]
4.5. Inwentaryzacja [ 107 ]
5. System finansowania i rozliczania nieruchomości. [ 108 ]
5.1. Sprawozdanie finansowe. [ 113 ]
6. Ubezpieczenia [ 117 ]

VI. DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA . [ 117 ]

VII DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO – KULTURALNA [ 117 ]

VIII. USTALENIA KOŃCOWE [ 119 ]

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW [ 120 ]

TABELE – I, II i IV stanowiące integralną część protokołu lustracji. [ 123 ]

 

ZOBACZ PEŁNY TEKST - P r o t o k ó ł z lustracji pełnej działalności w okresie 2008 – 2010 r.
Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”w Jastrzębiu Zdroju
[ 915 KB ]

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA