XV Lat Minęło.... - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Wydarzenia 2011
Opublikowano Odsłony: 583
Drukuj

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa’ działa już 15 lat – jubileusze zawsze skłaniają do wspomnień i podsumowań.
Nasze początki
SM "Nowa" z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju została zarejestrowana w dniu 27.01.1995r. w Sądzie Rejonowym Wydział VIII Gospodarczo - Rejestrowy pod nr ARS 1391. Członkami Założycielami byli Władysław Dydo, Bogdan Paruszewski, Jan Karpiński, Radosław Pluta, Mieczysław Stencel, Czesław Wiśniewski, Emilian Hnatkowski, Włodzimierz Merta, Jadwiga Sowa, Eugenia Swoboda, Maria Gajda, Bronisław Wieczorek,

Leszek Borejza, Kazimierz Bednarz, Krystyna Magnuszewska, Danuta Smolińska, Stanisław Mól, Grażyna Wiktor, Teresa Babina, Hieronim Ochnio, Walenty Zalewski, Anna Wojtasik, Zbigniew Kosowski, Marian Starzykowski, Edward Kita, Jolanta Grzyb, Małgorzata Gowin, Zbigniew Paruszewski, Mieczysław Trzemżalski, Marian Grzesiak, Henryk Pawlak, Jan Semeniuk, Roman Paź, Edward Chojnacki, Krzysztof Wódkiewicz, Maria Szkudlarek, Renata Trefońska, Zygmunt Mikołajczyk, Grażyna Ślazińska. Spółdzielnia powołana została do życia w porozumieniu ze Związkami Zawodowymi restrukturyzowanych kopalń jako organizacja mająca na celu zabezpieczenie właściwego zarządzania nieruchomościami stanowiącymi dotychczasową własność Jastrzębskiej Spółki Węglowej S. A., która - na mocy Ustawy z dnia 12.10.1994r. " O zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe" ( Dz. U. Nr 119, poz. 567 z późn. zm. ) - dokonywała sukcesywnego przekazywania na własność Spółdzielni budynków mieszkalnych wraz infrastruktura towarzyszącą.
Statutową działalność Spółdzielnia rozpoczęła z dniem 15.01.1996r. wraz z notarialnym przejęciem na własność pierwszych nieruchomości. W naszym użytkowaniu pozostają tereny o powierzchni ok. 83 ha w czterech powiatach.
Działalność Spółdzielni obejmuje nieruchomości położone na terenie gmin: Jastrzębie -Zdrój , Żory , Zebrzydowice i Suszec. W pierwszym roku naszej działalności ponad 5 tysięcy osób zostało członkami Spółdzielni.

Nasze dzisiaj
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nowa” zarządza 141 budynkami mieszkalnymi i 12 pawilonami usługowo-handlowymi. W 12 759 lokalach mieszkalnych zamieszkuje 35 tys. osób na podstawie różnych uprawnień. W okresie minionych 15 lat działalności staraliśmy się przede wszystkim wykazać dbałością o stan techniczny posiadanych zasobów i ich estetyzację, zapewnić poprawę bezpieczeństwa i komfortu zamieszkiwania, a także rzetelną, terminową i zgodną z obowiązującymi przepisami i procedurami obsługę lokatorów.
W tym celu podejmowaliśmy różnorodne działania np.:
- opracowaliśmy strategię rozwoju naszej Spółdzielni na lata 2005 – 2015, wytyczając długoterminowe kierunki działań, zatwierdzoną przez Zebranie Przedstawicieli,
- wdrożyliśmy nowoczesne narzędzie zarządzania jakim jest System Zarządzania Jakością zgodny z normami ISO 9000, ukierunkowany na uzyskiwanie i badanie satysfakcji lokatorów, poprawę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, a przede wszystkim monitorowanie na każdym etapie zgodności z obowiązującymi przepisami i procedurami świadczonej usługi zarządzania nieruchomościami,
- stosujemy nowoczesne technologie przy wykonywaniu remontów i modernizacji budynków, np. zastępujemy płyty azbestowe nowoczesnymi płytami Max Exterior i ocynkowanymi konstrukcjami stalowymi, docieplamy ściany budynków przy zastosowaniu materiałów o wysokiej izolacyjności cieplnej. Dzięki stosowaniu wysokiej jakości materiałów podczas realizacji prac remontowych możemy zapewnić trwałość i solidność wykonanych remontów,
- korzystamy z możliwości dofinansowania prac remontowych i termomodernizacyjnych:

  • ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, który wspiera zadania termomodernizacyjne oraz dofinansowuje prace związane z usuwaniem azbestu - dzięki tym środkom istnieje możliwość zaciągania bardzo korzystnych kredytów o niskim oprocentowaniu - 3% , które dodatkowo mogą być umorzone do wysokości 50 %;

  • ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, dzięki któremu można starać się o uzyskanie premii termomodernizacyjnej w wysokości 20% na zadania związane z kompleksowym dociepleniem budynków;

  • ze środków w ramach lokalnych programów wspierania zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

- od kilku lat nieustannie podejmujemy starania o pozyskanie unijnych środków, niestety spółdzielnie w programach unijnych jako beneficjent mogą występować w bardzo wąskim zakresie, więc korzystamy chociaż ze szkoleń finansowanych ze środków Unii, ale ciągle składamy wnioski o przyznanie funduszy na remonty, obecnie złożyliśmy w niosek o sfinansowanie usuwania azbestu,
- wdrożyliśmy autorski, stworzony na nasze potrzeby program komputerowy, który jest narzędziem wspomagającym pracę zarządcy nieruchomości, służy do gromadzenia, aktualizacji oraz dostarczania w różnych przekrojach informacji o zasobach: budynkach, lokalach mieszkalnych i użytkowych, garażach, terenach zielonych. System służy również do kompleksowej obsługi spraw członkowsko – mieszkaniowych, a także gospodarki materiałowej. Możemy się pochwalić, że program ten wdrażają inni zarządcy nieruchomości,
- w celu zapewnienia właściwej komunikacji z lokatorami od samego początku istnienia wydajemy biuletyn, a od wielu już lat redagujemy stronę internetową, gdzie oprócz bieżących wiadomości można zapoznać się z obowiązującymi aktami prawnymi oraz protokołami i uchwałami organów Spółdzielni.
W ostatnich latach sprawy członkowsko-mieszkaniowe zdominowane zostały przez realizację ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 13.07.2007 r. nr 125, poz. 873).
Kiedy w 2006 r. obchodziliśmy 10-lecie naszej działalności, podsumowywaliśmy nasze działania związane z ustanawianiem na rzecz Państwa własnościowych praw do lokali. Do końca 2005 roku spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu posiadało ponad 8 tys. osób natomiast odrębna własność wówczas cieszyła się nikłym zainteresowaniem, takich praw w naszych zasobach było tylko 28.
Ogromną zmianę w tych proporcjach przyniósł 2007 r.
Dnia 31 lipca 2007 r. weszła w życie w/w ustawa. Ta nowelizacja wprowadziła zakaz ustanawiania spółdzielczych własnościowych praw do lokali i zrewolucjonizowała zasady ustanawiania odrębnej własności. Tak korzystnych warunków uzyskiwania tzw. „wykupionego” prawa jeszcze nie było. Nowelizacja ustawy zlikwidowała obowiązek wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością wniesionego wkładu mieszkaniowego albo jego części, pomniejszoną o ewentualna bonifikatę oraz obowiązek spłaty z tytuły modernizacji budynku. Dla naszych Lokatorów oznaczało to, że po spłaceniu ewentualnego zadłużenia z tytułu opłat za używanie lokalu, na rzecz Spółdzielni, Lokator nie ponosił żadnych kosztów w Spółdzielni. Do zapłaty były tylko koszty notarialne i sądowe. Nie trudno się domyślić, iż tak korzystne warunki „wykupu” wywołały całą lawinę składanych wniosków (wpłynęło ponad 4 tys. wniosków), które ustawodawca nakazał zrealizować w ciągu 3 miesięcy.
Dotrzymanie tak krótkiego terminu wymagało zaangażowania całej Spółdzielni i na wiele miesięcy dołożenie obowiązków wszystkim Działom.
Były to tak ważne i zakrojone na szeroką skalę działania, że warto po nich zostawić ślad z okazji naszego jubileuszu.
W pierwszych miesiącach obowiązywania ustawy większość spółdzielni borykało się z brakiem kancelarii notarialnych gotowych do zawierania stosownych umów. To zmusiło nas do szukania możliwości spisywania z Państwem umów w miejscach odległych od Jastrzębia. Dlatego podjęliśmy wówczas współpracę z notariuszami z Cieszyna, Pszczyny, Gliwic i Pyskowic. Spisywaliśmy także (jednak w mniejszych ilościach) umowy w kancelariach działających na terenie naszych zasobów czyli w Żorach i Jastrzębiu. Współpraca z tak wieloma kancelariami była możliwa dzięki powołaniu przez Zarząd Spółdzielni aż 16 pełnomocników, którymi byli pracownicy naszej Spółdzielni.
W procesie ustanawiania odrębnej własności wiele razy okazywało się, że Lokatorzy mają nieuregulowaną sytuację prawną po śmierci członka rodziny lub po rozwodzie. Wymagało to dokładnej analizy sytuacji i poinformowania Państwa o możliwościach rozwiązania. Czasami również wymagało to, oprócz działania danego Lokatora, również włączenia się Administracji osiedlowych, które sporządzały stosowne notatki oraz przeprowadzały wywiady wśród sąsiadów. Wszystko po to by umożliwić Lokatorom uzyskanie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego. Na rzecz naszych Lokatorów ustanowiono 4.152 odrębne własności.
Realizacja zapisów znowelizowanej ustawy w zakresie ustanawiania odrębnej własności była ważna dla Lokatorów, którzy złożyli stosowne wnioski, należy jednak podkreślić, że odrębna własność to tylko wycinek spraw związanych z obsługą naszych mieszkańców w zakresie posiadanych tytułów prawnych.
W ramach naszej działalności prowadzone są czynności związane z:
- przyjmowaniem w poczet członków,
- przygotowywaniem i prowadzeniem zamian mieszkań,
- organizowaniem przetargów na lokale,
- przygotowywaniem dokumentów związanych z uzyskaniem tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w wyniku przetargu lub w wolnej sprzedaży,
- obsługą Lokatorów dokonujących obrotu prawem do lokalu na rynku wtórnym,
- przygotowywaniem umów zawieranych z najemcami lokali mieszkalnych,
- przygotowywaniem dokumentów dotyczących meldunków,
- załatwianiem bieżącej korespondencji i wystawianiem zaświadczeń w celach urzędowych na rzecz naszych Lokatorów.
Tak szeroki zakres działania wymaga nowych rozwiązań, które przyspieszają załatwienie spraw, gwarantują większą dokładność oraz minimalizują wystąpienie pomyłek. Dużą mobilizacją są również Państwa rosnące oczekiwania aby obsługa Lokatorów była na jak najwyższym poziomie.
Jednym z elementów, które pozwalają realizować właśnie takie cele jest autorski program komputerowy. W zakresie obsługi spraw członkowsko – mieszkaniowych działa on od 01.01.2007 r.
Jedną z zalet zastosowania programu komputerowego jest usprawnienie i przyspieszenie przygotowywania dla Państwa dokumentacji, np. w naszej Spółdzielni Lokator, który potrzebuje zaświadczenie dotyczące posiadanego prawa do lokalu nie musi czekać np. 2 tygodni na wydanie tylko otrzymuje je od razu. W ciągi ostatnich 5 lat, na prośbę naszych Lokatorów, wystawiliśmy 8 560 zaświadczeń.
Zarządzanie nieruchomościami to również rozliczanie kosztów ich utrzymania. Efektem rozliczeń są opłaty jakie Lokatorzy uiszczają za korzystanie z lokali. Nowelizacja przepisów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nałożyła na spółdzielnie obowiązek ewidencji i rozliczania kosztów utrzymania i eksploatacji odrębnie dla każdej nieruchomości. Aby sprostać temu zadaniu dokonaliśmy zmian w programach komputerowych, dzięki czemu zarówno koszty i przychody „gromadzone” są w miejscu, w którym powstają. Jest to gwarancją prawidłowego ustalania wyniku (salda) nieruchomości. Są to działania niebagatelne biorąc pod uwagę, że miesięczne naliczenie z tytułu opłat eksploatacyjnych w naszej Spółdzielni to ponad 1 mln zł.
Również inne koszty rozliczane są na poszczególne budynki. Od 2004 roku Spółdzielnia ewidencjonuje i rozlicza koszty i przychody z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków na poszczególne budynki. Taki sposób rozliczeń jest konieczny, gdyż zgodnie z zapisem Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków ilość dostarczonej do nieruchomości wody ustala się na podstawie wskazań wodomierz głównego. W związku z tym, wskazania tego wodomierza muszą być rozliczane na wszystkie lokale. Ponieważ suma wskazań wszystkich wodomierzy zainstalowanych w lokalach mieszkalnych i wskazanie wodomierza głównego zainstalowanego na przyłączu do budynku różnią się, obowiązkiem Spółdzielni jest te różnice rzetelnie ustalić i rozliczyć. Realizacja tego zadania wymagała zaprojektowania i wdrożenia programu komputerowego, który zlicza koszty i przychody dostawy wody i odprowadzania ścieków dla poszczególnych budynków. Dzięki stworzonemu systemowi Spółdzielnia co trzy miesiące (zgodnie z datą odczytu wodomierzy mieszkaniowych) przeprowadza szczegółową analizę, na podstawie której ustalane są procentowe współczynniki niedoboru będące podstawą do rozliczeń z Lokatorami.
W ostatnim roku przeżyliśmy również zmiany dotyczące rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. Okres rozliczeniowy od czerwca 2008 do maja 2009 był ostatnim okresem, który mógł być rozliczony według wskazań podzielników kosztów centralnego ogrzewania zamontowanych w naszych zasobach, w ramach umowy zawartej z firmą Techem i 10-letniej gwarancji na podzielniki, przede wszystkim ze względu na fakt, że przestały pracować baterie zasilające (bateria w podzielnikach, które były zamontowane w naszych zasobach, nie podlega wymianie). Dlatego też w dniu 25.02.2009 r. Rada Nadzorcza SM ”Nowa” zatwierdziła nowy regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania. Zgodnie z tym regulaminem Spółdzielnia nie montowała nowych podzielników w całych zasobach na podstawie decyzji organów Spółdzielni lecz po uzyskaniu w sondażu aprobaty montażu wyrażonej przez większość lokatorów (80%+1 użytkowników) danego budynku. Mieszkańcy 49 budynków chcieli, aby koszty c.o. w dalszym ciągu rozliczane były wg podzielników. W tych budynkach przeprowadzono wymianę podzielników, a koszty c.o. rozliczane są proporcjonalnie do ich wskazań. Natomiast koszty centralnego ogrzewania dla pozostałych budynków rozliczane są przez służby ekonomiczne spółdzielni proporcjonalnie do powierzchni użytkowej mieszkania. Aby takie rozliczenie było możliwe oraz wykonane solidnie i bezbłędnie dokonaliśmy rozbudowy programu komputerowego. Ten autorski projekt będzie w dalszym ciągu doskonalony w oparciu o uwagi zgłoszone przez naszych Lokatorów.
Od wielu lat prowadzimy współpracę z towarzystwami ubezpieczeniowymi w zakresie pośredniczenia w zawieraniu przez Lokatorów polis o ubezpieczenie oraz płatności składek ubezpieczeniowych. Uczestniczymy również w realizacji odszkodowań. Na dzień dzisiejszy aż 6500 naszych mieszkańców korzysta z tej formy ubezpieczenia.
W dalszym ciągu dostosowujemy do zmieniających się wymogów i technologii narzędzia pozwalające na współpracę z bankami. Wprowadzony w naszej Spółdzielni system wirtualnych kont konsumenckich okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Dzięki indywidualnym kontom wpłaty księgowane są na kartotekach mieszkaniowych następnego dnia po ich wpływie na rachunek bankowy spółdzielni. Dzięki temu dane związane z opłatami i stanem kartoteki udzielane Lokatorom są aktualne. Co dzień wielu naszych Lokatorów kontaktuje się z naszymi pracownikami w celu uzyskania informacji o opłatach, potwierdzeń niezbędnych do otrzymania dodatku mieszkaniowego lub otrzymania potrzebnego im zaświadczenia, które w większości wypadków wystawiane są „od ręki” i nieodpłatnie.
Jak już wcześniej informowaliśmy Państwa, podjęliśmy działania w kierunku wdrożenia oprogramowania umożliwiającego publikowanie informacji na stronie internetowej spółdzielni dla poszczególnych użytkowników mieszkań (dostęp on-line do danych dotyczących należności i płatności za korzystanie z mieszkania). Prace są w chwili obecnej na ukończeniu i w najbliższym okresie (do miesiąca) nastąpi uruchomienie programu „Twoja kartoteka”.
W trakcie naszej działalności wiele zaangażowania włożyliśmy w przeprowadzanie remontów. Dzięki wspólnej pracy, Państwa propozycjom i uwagom, co roku powstają plany remontów, a ich realizację obrazują poniższe dane.
Ważnym zadaniem była wymiana stolarki okiennej. Do końca roku 2010 dokonano wymiany stolarki okiennej w kwocie około 16.100.000,00 zł. W ten sposób zbliżamy się do zakończenia kompleksowej wymiany okien na klatkach schodowych oraz przejściach komunikacyjnych. W bieżącym roku zostanie zakończona wymiana okien w piwnicach. W zasobach Spółdzielni pozostało jeszcze do wymiany ok. 25% okien w mieszkaniach.
Realizując wnioski mieszkańców poprawiono komunikację wokół budynków remontując i budując chodniki, parkingi i drogi. Dokonano remontu i budowy parkingów i dróg osiedlowych za sumę 9.400.000,00 zł oraz wyremontowano chodniki na kwotę 3.530.000,00 zł.
Zgodnie z Uchwałą nr 23 ZPCz Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 18.06.2002 r. w sprawie określenia kierunków rozwoju Spółdzielni i przyjęcia Strategii Rozwoju SM „Nowa” w celu realizacji polityki niedrogiego i bezpiecznego zamieszkiwania (wymiana dźwigów osobowych), Zarząd Spółdzielni wykonuje remont wszystkich starych dźwigów. W latach 1997 – 2010 wyremontowaliśmy 140 dźwigów za ok. 13.700.000,00 zł. Pozostałe 22 dźwigi zostaną wyremontowane do dwóch lat.
Jednocześnie na podstawie uchwały ZPCz nr 45/2004 z dnia 05.06.2004 r. dotyczącej likwidacji barier architektonicznych wykonaliśmy 13 podjazdów na wózki inwalidzkie dla osób niepełnosprawnych za kwotę 400.000,00 zł.
W ciągu minionych lat, zgodnie z harmonogramem, pomalowaliśmy wszystkie klatki schodowe na łączną kwotę 7.150.000,00 zł jak również w 80% zasobów wymieniliśmy instalację wodną za kwotę 7.170.000,00 zł.
Przeprowadziliśmy kompleksową modernizację sieci c.o. polegającą na zabudowie stacji wymienników w 37 budynkach w Żorach za łączną kwotę 4.500.000,00 zł.
Zabezpieczyliśmy ściany fundamentowe 21 budynków poprzez wykonanie nowej izolacji wraz z drenażem za kwotę 4.000.000,00 zł. W latach 2000 – 2006 przeprowadziliśmy prace termomodernizacyjne polegające na dociepleniu ścian szczytowych, ociepleniu poddaszy oraz wymianie zaworów termostatycznych wraz z głowicami w mieszkaniach. Powyższe prace objęły większość budynków w zasobach Spółdzielni. Łączna kwota środków wykorzystanych na ten cel wyniosła 22.000.000,00 zł.
W 2008 roku Spółdzielnia rozpoczęła prace remontowe polegające na wymianie azbestowych płyt balkonowych wraz z konstrukcją. Do roku 2010 płyty wymieniono w 29 budynkach i wykorzystano na ten cel środki w wysokości 17.890.000,00 zł.
W tym czasie rozpoczęliśmy również ocieplenia budynków. Do końca 2010 roku wykonano prace termomodernizacyjne 19 budynków za kwotę 10.900.000,00 zł.
W latach 2008 – 2010 wykonaliśmy kompleksowy remont 5 pawilonów usługowo – handlowych polegający na ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, pokrycia dachowego oraz instalacji c.o.
Jak wynika z powyższych informacji przez cały piętnastoletni okres działalności Spółdzielni wykonano szereg różnorodnych prac remontowych, mających na celu poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu. Środki finansowe na wykonywane remonty pochodzą głównie z dwóch źródeł: z funduszu remontowego i z funduszu zasobowego. Jednakże jest jeszcze wiele potrzeb oraz planów, które w miarę możliwości finansowych będą realizowane w kolejnych latach.
Ważnym aspektem zarządzania nieruchomościami jest zapewnienie właściwej eksploatacji budynków. Za tę część naszej działalności odpowiadają administracje osiedlowe pod nadzorem służb eksploatacyjnych. Oprócz bieżącej konserwacji zasobów co roku zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego we wszystkich budynkach wykonujemy kontrole sprawności urządzeń i instalacji gazowej oraz kontrole stanu technicznej sprawności przewodów kominowych. Natomiast co cztery lata przeprowadzamy kontrole instalacji elektrycznej i odgromowej. Dbanie o właściwy stan sanitarno- porządkowy naszych zasobów i organizowanie prac stosownych dla danego okresu, bo w zimie to całodobowe utrzymanie terenów zewnętrznych, czyli odśnieżanie i posypywanie piaskiem, wiosną nasadzenia kwiatów krzewów i drzew oraz naprawa i malowanie ławek i sprzętu zabawowego, latem konserwacja terenów zielonych, a jesienią przygotowanie zasobów do sezonu grzewczego a terenów zielonych do przezimowania. Co roku w zasobach Spółdzielni budowane są nowe place zabaw lub wyposażane w nowe urządzenia place zabaw już istniejące. W ciągu 15 lat istnienia Spółdzielni powstało 49 nowych placów zabaw wyposażonych w nowoczesny sprzęt zabawowy spełniający wszelkie wymogi bezpieczeństwa.
Sprawujemy stały nadzór nad wywozem nieczystości stałych, wielkogabarytowych. Poza tymi podstawowymi obowiązkami zarządcy, od 2003 r. organizujemy konkurs „Na najlepiej ukwiecony ogródek przydomowy”, który od początku cieszy się dużą popularnością. W ośmiu edycjach do konkursu zgłoszonych zostało 245 ogródków indywidualnych i 97 ogródków zbiorowych.
Najczęściej nagradzane były ogródki przy ul. Beskidzkiej 17, Turystycznej 11-15, Małopolskiej 117, os. 1000-lecia 6 w Jastrzębiu-Zdroju ; os. Powstańców Śl. 10 w Żorach i ul. Morcinka 17A w Kaczycach.
W latach od 2004 -2007 organizowaliśmy Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezesa Spółdzielni . Łącznie w tym konkursie uczestniczyło 310 osób w czterech grupach wiekowych.
Lokatorzy spółdzielni mieszkaniowej tworzą małe wspólnoty lokalne i z tego punktu również staramy się dostrzegać potrzeby mieszkańców do integrowania się, rozrywki, a także w zakresie pomocy socjalnej. Na stałe wpisał się coroczny wyjazd na Piknik Osób Niepełnosprawnych i udział w Rodzinnym Złazie Spółdzielczym – cieszy nas, że ta forma wspólnego spędzania wolnego czasu przyciąga coraz więcej osób. Różnorodność zainteresowań Mieszkańców sprawia, że równie chętnie uczestniczą w innych proponowanych przez nas formach aktywności np. w zawodach wędkarskich, turniejach sportowych. Staramy się także mieć swój udział w imprezach i akcjach organizowanych przez innych dla Mieszkańców naszych osiedli.

Nasza przyszłość…

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców do jej współtworzenia.

 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA