Sprawozdanie Rady 2008 - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Walne Zgromadzenie 2009
Opublikowano Odsłony: 569
Drukuj

 

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” działając na podstawie ustawy – Prawo spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutu, jest organem sprawującym funkcje kontroli oraz nadzoru nad całokształtem działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”.
Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
Szanowni Państwo!
Minął kolejny rok kadencji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu Zdroju. Cykl pracy Rady Nadzorczej był zgodny z ramowym planem pracy Rady na rok 2008, poszerzonym o sprawy wynikające z potrzeb bieżących, stosownie do wymogów Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Statutu. Rozpatrywanie każdego tematu, zależnie od jego specyfiki, kończyło się przyjęciem wniosków, wydaniem zaleceń, podjęciem stosownych uchwał, bądź zajęciem stanowiska wobec rozpatrywanych spraw.
W roku sprawozdawczym Rada Nadzorcza odbyła 14 posiedzeń plenarnych, podczas których podjęto 155 uchwał, w tym 51 uchwał w sprawie wykreślenia, 7 uchwał w sprawie uchylenia uchwał Rady oraz 97 uchwał w innych znaczących sprawach.
Przedmiotem działania Rady jest stała troska i nadzór nad prawidłową gospodarką zasobami Spółdzielni. Do ważniejszych spraw poddanych pod obrady Rady Nadzorczej w roku 2008 można zaliczyć:

 

ZOBACZ PEŁNY TEKST [60 KB]

 

 

 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA