Projekty Uchwał - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Walne Zgromadzenie 2010
Opublikowano Odsłony: 548
Drukuj

UCHWAŁA NR …
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU ZDROJU
z dnia ………………… r.


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009. Działają na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz na podstawie § 60 Statutu punktu 2 Walne
Zgromadzenie uchwala:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2009 rok na które składają się:
1. Bilans Spółdzielni sporządzony na 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 193 180 679,27zł.
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. zamykający się wynikiem 3 370 497,07zł.
3. Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2009 roku o kwotę -11 180 490,70zł.
4. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące stan kapitału na dzień 31 grudnia 2009 r. w kwocie 175 496 131,55zł.
5. Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
Różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostanie rozliczona zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

ZOBACZ PEŁNY TEKST [144 KB]

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA