Protokół Konwentu... - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Walne Zgromadzenie 2010
Opublikowano Odsłony: 444
Drukuj

W skład Konwentu Seniorów wchodzą przewodniczący i sekretarze Prezydiów wszystkich części Walnego Zgromadzenia, tj:
1. Krzysztof Sadlok – obecny
2. Franciszek Smak – obecny
3. Zbigniew Supernak – obecny
4. Zbigniew Grzegorowski – obecny
5. Kazimierz Janoska – obecny
6. Stanisław Kukielak – obecny
7. Jerzy Motor – obecny
8. Alfred Antosiak – obecny
9. Zbigniew Rutkowski – obecny
10. Bronisław Wnętrzak – obecny
11. Józef Kubera – obecny
12. Leszek Sebera – obecny
13. Zdzisław Radzikowski – obecny
14. Stanisław Łach – obecny
15. Teresa Babina – obecny
16. Jerzy Gładki – obecny
17. Kazimierz Domicz – obecny
18. Artur Michałowski – nieobecny
19. Stefan Woźniak – obecny
20. Joachim Brychcy – obecny
21. Bogdan Bober – obecny
22. Piotr Koryciak – nieobecny
23. Andrzej Kaczmarek – nieobecny
24. Franciszek Maroszek – nieobecny
25. Grzegorz Pitlok – nieobecny
26. Rafał Grzomba – nieobecny
Udział w obradach bierze 20 osób.
Otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu Władysław Dydo.
Prezes Władysław Dydo odczytał pismo Pana Tadeusza Zająca (w załączeniu), które wpłynęło
do Spółdzielni. W związku z powyższym Panowie Stanisław Kukielak oraz Zbigniew Supernak
nie będą kandydować do Prezydium Konwentu Seniorów.
Następnie Prezes Zarządu zarządził wybory Przewodniczącego i Sekretarza Konwentu
Seniorów.
Zgłoszono następujące kandydatury:
1. Józef Kubera
2. Jerzy Motor
2
W wyniku głosowania jawnego:
1. Józef Kubera otrzymał 14 głosów
2. Jerzy Motor otrzymał 2 głosy
W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Konwentu Seniorów został
Józef Kubera, zaś Sekretarzem Jerzy Motor.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Konwentu Seniorów.
Po wysłuchaniu obecnych, Przewodniczący stwierdził, że Konwent Seniorów został zwołany
zgodnie z § 661 ust. 1 statutu i § 2 ust. 1 Regulaminu Obrad Konwentu Seniorów. Zgodnie z §
661 ust. 3 Konwent Seniorów może obradować niezależnie od liczby obecnych członków.
Wobec powyższego Konwent Seniorów jest zdolny do pełnienia swoich kompetencji.
Nie zgłoszono żadnych uwag.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
powzięcia uchwał.

 

ZOBACZ PEŁNY TEKST [165 KB ]

UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SM "NOWA" W JASTRZĘBIU ZDROJU

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok
Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2009 rok
Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo
Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu mgr Jolancie Grzyb
Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż. Leszkowi Raneckiemu
Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Uchwała nr 7 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2009 r.
Uchwała nr 8 w sprawie zmiany Statutu
Uchwała nr 9 w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
Uchwała nr 10 w sprawie ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 31 położonego na os. Powstańców Śl. 4B w Żorach
Uchwała nr 11 w sprawie odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 26 położonego przy ul. Turystycznej 35 w Jastrzębiu Zdroju
Uchwała nr 12 w sprawie odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 30 położonego przy ul. Turystycznej 33 w Jastrzębiu Zdroju
Uchwała nr 13 w sprawie ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 31 położonego na os. Powstańców Śl. 3E w Żorach
Uchwała nr 14 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 2384
Uchwała nr 15 w sprawie zbycia prawa użytkowania wieczystego działki nr 1127/222

 

 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA