Projekty Uchwał - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Walne Zgromadzenie 2011
Opublikowano Odsłony: 585
Drukuj

UCHWAŁA NR …..
WALNEGO ZGROMADZENIA
SM „NOWA” W JASTRZĘBIU - ZDROJU
z dnia ………………… r.


w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010.


Działają na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. nr 188, poz. 1848 z późn. zm.) oraz na podstawie § 60 Statutu punktu 2 Walne Zgromadzenie uchwala:

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2010 rok na które składają się:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans Spółdzielni sporządzony na 31.12. 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 190 688 830,78 zł.
3. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. zamykający się wynikiem 2 687 791,42 zł.
4. Rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący spadek środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 roku o kwotę 4 135 674,41 zł.
5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, za rok od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 11 547 039,53 zł.
6. Dodatkowe Informacje i objaśnienia.

Różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostanie rozliczona zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych.

ZOBACZ PEŁNY TEKST PROJEKTÓW UCHWAŁ WZ 2011 [85 KB]
WZÓR KARTY WYBORCZEJ WZ 2011 [26 KB]

 

 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA