Projekty uchwał członków - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Walne Zgromadzenie 2011
Opublikowano Odsłony: 514
Drukuj

 

Sprawy, które są dla Państwa szczególnie ważne mogą stać się przedmiotem obrad najwyższego organu Spółdzielni (Walnego Zgromadzenia). Poniżej podajemy warunki jakie należy w tym celu spełnić:

- Członkowie Spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia (czyli do dnia 28 marca 2011 r. ).

- Projekt uchwały zgłaszanej przez członków musi być poparty przez co najmniej 10 Członków (art. 8(3) ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.).

- poparcie Członka Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” dla projektu uchwały Walnego Zgromadzenia, wnoszonego przez Członków Spółdzielni w trybie art. 8(3) ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) powinno zostać wyrażone pisemnie poprzez złożenie podpisu
i podanie imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania osoby popierającej projekt uchwały. (uchwała Zarządu nr 29/2009 z dnia 12.02.2009 r. podjęta na podstawie art. 48 § 2 ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze oraz § 81 ust. 2 Statutu w związku z art. 8(3) ust. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych).

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA