Protokół Konwentu.... - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Walne Zgromadzenie 2011
Opublikowano Odsłony: 507
Drukuj

W skład Konwentu Seniorów wchodzą przewodniczący i sekretarze Prezydiów wszystkich części Walnego Zgromadzenia, tj:

1. Jerzy Motor – obecny
2. Alfred Antosiak – obecny
3. Zbigniew Supernak – obecny
4. Józef Alejziak – obecny
5. Józef Kubera – obecny
6. Stanisław Jeziorski – nieobecny
7. Ryszard Knopik – obecny
8. Jerzy Starzyński – obecny
9. Andrzej Kaczmarek – obecny
10. Jan Szafraniec – nieobecny
11. Agnieszka Mikula – nieobecna
12. Grzegorz Pitlok – nieobecny
13. Piotr Koryciak – obecny
14. Stanisław Hajost – nieobecny
15. Krzysztof Sadlok – nieobecny
16. Franciszek Smak – obecny
17. Grzegorz Pudło – obecny
18. Kazimierz Domicz – obecny


Udział w obradach bierze 12 osób.

Otwarcia obrad dokonał Prezes Zarządu Władysław Dydo.
Poinformował o rezygnacji kandydatów na członków Rady Nadzorczej: Joachima Pyki, Piotra Łukoszka, Danuty Wilgi oraz o pismach złożonych do Konwentu Seniorów, które składa do Prezydium Konwentu.

Następnie Prezes Zarządu zarządził wybory Przewodniczącego i Sekretarza Konwentu Seniorów.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1. Józef Kubera
2. Ryszard Knopik
Listę kandydatów zamknięto jednogłośnie.


W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Konwentu Seniorów został Józef Kubera, zaś Sekretarzem Ryszard Knopik .

 

ZOBACZ PEŁNY TEKST [110 KB ]

UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SM "NOWA" W JASTRZĘBIU ZDROJU

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za 2010 rok
Uchwała nr 3 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo z działalności za okres od 01.01. 2010 r. do 31.12. 2010 r.
Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu mgr Jolancie Grzyb z działalności za okres od 01.01. 2010 r. do 31.12. 2010 r.
Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż. Leszkowi Raneckiemu z działalności za okres od 01.01. 2010 r. do 31.12. 2010 r
Uchwała nr 6 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej
Uchwała nr 7 w sprawie podziału nadwyżki bilansowej netto za 2010 r.
Uchwała nr 8 w sprawie zmiany Statutu SM Nowa
Uchwała nr 9 w sprawie ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 0/33 położonego przy ul. Wrocławskiej 21 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 10 w sprawie ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 0/36 położonego na os. Pawlikowskiego 17B w Żorach.
Uchwała nr 11 w sprawie ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu użytkowego nr 0/33 położonego na os. Powstańców Śl. 4C w Żorach.
Uchwała nr 12 w sprawie regulaminu rozliczania centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej.
Uchwała nr 13 w sprawie upoważnienia Zarządu do zaciągania w imieniu Spółdzielni zobowiązań kredytowych do wysokości 20 000 000,00 zł a Rady Nadzorczej do sprawowania nadzoru nad wykonaniem tej uchwały.

 

 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA