Sprawozdanie Zarządu - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Walne Zgromadzenie 2012
Opublikowano Odsłony: 577
Drukuj

W 2011r. nie wprowadzono zmian w przepisach okołospółdzielczych, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na funkcjonowanie naszej spółdzielni oraz jej przyszłość.
Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 28.07.2011r. miała na celu przyspieszenie i udrożnienie procedury przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Posiadane przez Spółdzielnię wieczyste użytkowanie gruntów jest tytułem własności wystarczającym do prawidłowej realizacji obowiązków związanych z gospodarką zasobami oraz w pełni umożliwia realizację praw lokatorów dotyczących przenoszenia własności. Przekształcenie formy własności gruntów w SM „Nowa” uwarunkowane będzie więc uzyskaniem odpowiednich decyzji reprezentującej członków spółdzielni Rady Nadzorczej, podjętych w przyszłości na podstawie przeprowadzonych analiz dotyczących zasadności i możliwości finansowych zmiany formy własności gruntów.
Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz ustawy – kodeks postępowania cywilnego z dnia 31.08.2011r wprowadziła korzystne dla spółdzielni zmiany dotyczące realizacji sądowych orzeczeń o eksmisji, w tym wskazała gminę jako zobowiązaną do wskazania i dostarczenia tymczasowych pomieszczeń osobom, wobec których orzeczono eksmisję bez prawa do lokalu socjalnego lub zamiennego. Jednocześnie gmina obciążona będzie konsekwencjami niedostarczenia takiego lokalu. Wprawdzie w przypadku naszej Spółdzielni brak pomieszczeń tymczasowych dotyczy znikomej ilości prowadzonych postępowań windykacyjnych, jednak w potencjalnych skutkach nowelizacji upatrujemy czynnika mobilizującego osoby obarczone wyrokami eksmisyjnymi do podejmowania prób spłaty zaległości.
W 2011 r. Spółdzielnia kontynuowała wdrożone na podstawie uchwały nr 14 Walnego Zgromadzenia postępowanie w sprawie uzyskania odszkodowań od Skarbu Państwa z powodu utraty majątku w konsekwencji przenoszenia własności mieszkań na podstawie nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych obowiązującej od 31.07.2007 r.
W Sądach warszawskich toczą się dwie sprawy z powództwa Spółdzielni przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie w związku z wprowadzeniem niezgodnych z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

ZOBACZ PEŁNY TEKST SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA ROK 2011 [165 KB]

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA