Os. Zofiówka - Jastrzębie - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Plan Remontów 2012
Opublikowano Odsłony: 622
Drukuj

 

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2012: 408 923,70
Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość
1. os. Zofiówka roboty do realizacji przez administrację wg załącznika
2. ul. Malchera 8 wykonanie instalacji domofonowej kl. 1
3. ul. Malchera 7-25 przebudowa parkingu m2 1 404
4. os. Zofiówka uszczelnianie złącz międzypłytowych

      mb
m2

wg potrzeb
5. os. Zofiówka uzupełnianie ubytków asfaltów m2 100
6. ul. Wodeckiego 1-5 wymiana rynien z pasem podrynnowym- od strony  balkonów mb 42
7. ul. Malchera 6 montaż nowych elementów placu zabaw szt. 1
8. ul. Ruchu Oporu 1-19, 8-18, 27-45 , ul.Wodeckiego 2-4, 7-19, ul.Machera 8 remont uziomów szt. 31
9. ul. Malchera 6 przebudowa parkingu z kostki brukowej + projekt techniczny m2 197
10. ul. Malchera 27-41 remont nawierzchni jezdni poprzez ułożenie kostki brukowej + projekt techniczny m2 1 000
         
Kwota na malowanie klatek schodowych:                                    99 664,97
Zgodnie z harmonogramem w roku 2012 nie ma potrzeby malowania budynków.
         
Kwota przeznaczona na termorenowację w roku 2012:                         48 324,91
Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość
1. os. Zofiówka wymiana okien w mieszkaniach,na przejściach komunikacyjnych i w piwnicach oraz wymiana drzwi  wg potrzeb
2. ul. Ruchu Oporu 1,3,5 wymiana drzwi wejściowych szt. 6
3. ul. Malchera 8 wymiana drzwi wejściowych szt. 1
         
Kwota przeznaczona na remont elewacji balkonowej oraz docieplenie budynków w roku 2012: 225 353,18
         
Dodatkowe środki z Uchwały nr 7 Walnego Zgromadzenia z dnia 19.05.2011r. oraz pozostałe przychody. 158 650,09
Dodatkowe środki w wysokości 158 650,09 zł zostaną przesunięte na remont elewacji balkonowej oraz docieplenie budynków.
         
Cele jakościowe do realizacji w roku 2012
         
Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość
1. os. Zofiówka w celu poprawy bezpieczeństwa montaż nasad kominowych, montaż nawiewników  realizacja 100%  zaleceń kominiarskich 
2 os. Zofiówka malowanie pomieszczeń wspólnego użytku, węzły wod. i c.o. szt. 50
3. ul. Malchera 5, 8, 29, 33,37,  41 w celu racjonalnego gospodarowania ciepłem wymiana zaworów na rozdzielaczach c.o. szt. 17
4. ul. Malchera 7-25 w celu poprawy estetyki terenów wokół budynków zagospodarowanie terenów zielonych m2 800
5. ul. Malchera 6,8 w celu poprawy estetyki terenów wokół budynków zagospodarowanie terenów zielonych m2 400
6. ul. Ruchu Oporu 1-23 w celu poprawy estetyki terenów wokół budynków zagospodarowanie terenów zielonych m2 800

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA