Os. Barbary - Jastrzębie - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Plan Remontów 2011
Opublikowano Odsłony: 1301
Drukuj

Plan remontów na rok 2011 zatwierdzony uchwałą RN nr 241/2010 z dnia 17.12.2010 r.

Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2011: 1 009 642,95
Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość Wartość szacunkowa
1. os. Barbary roboty do realizacji przez administrację wg załącznika  
2. os. Barbary uszczelnianie złącz międzypłytowych mb 300  
3. os. Barbary uzupełnianie ubytków asfaltów m2 200  
4. ul. Turystyczna 51-53 izolacja ścian fundamentowych z drenażem mb 76  
5. ul. Turystyczna 1-3 wykonanie naprawy ścian osłonowych na balkonach szt. 88  
6. ul. Szkolna 2-20 ułożenie płytek  na parterach budynków i docieplenie stropów parterów szt. 10  
7. ul. Szkolna 62-80, ul. Jasna 102-120 ułożenie płytek  na parterach budynków i docieplenie stropów parterów szt. 20  
8. ul. Turystyczna 14-16, 63-73 kafelkowanie wejść szt. 8  
9. ul. Turystyczna 14-16, 63-73 wymiana drzwi do komórek wsypowych i rozdzielni elektrycznej szt. 16  
10. ul. Turystyczna 14-16, 63-73 ocieplenie stropów parterów kl. 8  
11. ul. Turystyczna 51-61, 63-73, 1-3, 11-21, 2-4 kontrola wychyleń budynków bud. 5  
12. os. Barbary wykonanie otworów do odczytu liczników elektrycznych szt. 216  
13. os. Barbary wymiana naświetli szt. 22  
14. os. Barbary wymiana włazów na dach szt. 10  
15. ul. Turystyczna 10-12 wykonanie włazów z dachu na poddasze szt. 4  
16. ul. Turystyczna 55 remont schodów terenowych + projekt techniczny m2 20  
 
17. ul. Turystyczna 6-8 remont podestów, stopnic i wymiana balustrad seg. 2  
18. ul. Turystyczna 3 remont podestów i stopnic seg. 1  
19. ul. Turystyczna 61 remont chodnika (umocnienie skarpy,wykonanie poręczy, podjazdu na wózki) m2 130  
 
20. ul. Turystyczna 4 doposażenie placu zabaw (piaskownica konik) szt. 1  
21. ul. Turystyczna 20 remont schodów i  wykonanie zjazdów na wózki oraz częściowy remont chodnika + projekt techniczny m2 70  
 
22. ul. Turystyczna 25-27 remont rozdzielaczy szt. 2  
23. ul. Jasna 122-140 budowa placyku kontenerowego + projekt techniczny szt. 1  
 
24. ul. Jasna 1, 122 zabudowa blachy na szczycie budynku szt. 2  
25. ul.Turystyczna 30    wzmocnienie /zabezpieczenie płyty panwiowej + projekt techniczny szt. 1  
 
26. ul. Turystyczna 51-61 wymiana wykładziny na płytki ceramiczne seg. 2  
27. ul. Turystyczna 11-21 remont instalacji oświetleniowej na klatkach schodowych bud. 1  
28. ul. Turystyczna 1-3,37 konserwacja poszycia dachu m2 600  
29. ul. Jasna 102-120 izolacja ścian fundamentowych z drenażem (ściana frontowa i szczyty) mb 146  
           
Kwota na malowanie klatek schodowych:                                    272 792,26
Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość Wartość szacunkowa
1. ul. Turystyczna 14-16 malowanie klatek schodowych kl. 4  
2. ul. Turystyczna 63-73 malowanie klatek schodowych kl. 12  
           
Kwota przeznaczona na termorenowację w roku 2011:                         154 586,76
Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość Wartość szacunkowa
1. os. Barbary wymiana okien w mieszkaniach,na przejściach komunikacyjnych   i w piwnicach oraz wymiana drzwi  wg potrzeb  
2. ul. Turystyczna 61,26 wymiana drzwi wejściowych szt. 2  
           
Kwota przeznaczona na remont elewacji balkonowej oraz docieplenie budynków w roku 2011: 1 871 904,87
Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość Wartość przypadająca na budynek
1. ul. Turystyczna 25-35 remont elewacji loggiowej kl. 6  
2. ul. Turystyczna 26-28 remont elewacji loggiowej kl. 2  
3. ul. Turystyczna 22-24 remont elewacji loggiowej kl. 2  
           
Cele jakościowe do realizacji w roku 2011
 Administracja nr 2  - os. Barbary
           
Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość Wartość szacunkowa
1. ul. Szkolna 42-60 w celu poprawy komfortu cieplnego w mieszkaniach ocieplenie stropów rowerowni m2 150  
2 ul. Szkolna 2-20 poprawa estetyki poprzez likwidację ubytków i konserwację kominów i połaci dachowych wokół szt. 20  
3. os. Barbary w ramach przeciwdziałania zalewaniu mieszkań montaż daszków - wywietrzników na kominy  szt. 30  
4. os. Barbary w celu zapewnienia poprawy komunikacji pieszych w budynkach naprawa okładzin lastrykowych na klatkach schodowych - realizacja 100% protokołów konieczności    
5. os. Barbary poprawa estetyki budynków poprzez likwidację ubytków i konserwację kominów szt. 20  
6. os. Barbary w celu poprawy bezpieczeństwa montaż nasad kominowych i nawiewników - realizacja 100% zaleceń kominiarskich    
           

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA