Os. Powstańców - Żory - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Plan Remontów 2011
Opublikowano Odsłony: 694
Drukuj

Plan remontów na rok 2011 zatwierdzony uchwałą RN nr 241/2010 z dnia 17.12.2010 r.

             
Kwota przeznaczona na fundusz remontowy w roku 2011: 840 903,45
Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość Wartość szacunkowa
1. os. Powstańców Śl. roboty do realizacji przez administrację wg załącznika  
2. os. Powstańców Śl. uszczelnianie złącz międzypłytowych mb 800  
3. os. Powstańców Śl. uzupełnianie ubytków asfaltów m2 150  
4. os. Powstańców Śl. 5 izolacja ścian fundamentowych z drenażem mb 218  
5. os. Powstańców Śl. 6 izolacja ścian fundamentowych z drenażem mb 218  
6. os. Powstańców Śl.  3, 7 wymiana belek stopnicowych szt. 8 + 1 zadaszenie  
7. os. Powstańców Śl.  6A, B, D, E, G remont wejść do budynku szt. 5  
8. os. Powstańców Śl. 3 kafelkowanie wejść szt. 5  
9. os. Powstańców Śl. 3 ocieplenie stropów parterów kl. 5  
10. os. Powstańców Śl. 3 wymiana drzwi do komórek wsypowych i rozdzielni elektrycznej szt. 5  
11. os. Powstańców Śl. specjalistyczna obsługa węzłów c.o szt. 15  
12. os. Powstańców Śl. specjalistyczna obsługa klap dymowych szt. 18  
13. os. Powstańców Śl. 3 A-E, 10A-D 1szt) montaż klapy dymowej szt. 8  
14. os. Powstańców Śl. wymiana włazów na dach szt. 12  
15. os. Powstańców Śl. 13 remont wejścia do wsypu wraz z odwodnieniem szt. 1  
17. os. Powstańców 9, 11 wykonanie placyków gospodarczych szt. 2  
16. os. Powstańców Śl.  remont instalacji oświetleniowej na klatkach schodowych bud. 1  
           
Kwota na malowanie klatek schodowych:                                    151 484,85
Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość Wartość szacunkowa
1. os. Powstańców Śl. 3 malowanie klatek schodowych kl. 10  
           
Kwota przeznaczona na termorenowację w roku 2011:                         87 875,44
Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość Wartość szacunkowa
1. os. Powstańców Śl. wymiana okien w mieszkaniach,na przejściach komunikacyjnych i w piwnicach oraz wymiana drzwi  wg potrzeb  
           
Kwota przeznaczona na remont elewacji balkonowej oraz docieplenie budynków w roku 2011: 817 594,00
Lp Adres budynku Rodzaj robót J.m. Ilość Wartość przypadająca na budynek
1. os. Powstańców Śl. 4 wymiana balustard balkonowych wraz z ociepleniem wnęk międzyloggiowych kl. 8  
2. os. Powstańców Śl. 10 ocieplenie elewacji frontowej kl. 4  
           
Cele jakościowe do realizacji w roku 2011
 Administracja nr 5  - os. Powstańców Śl.
           
Lp. Adres Rodzaj robót J.m. Ilość Wartość szacunkowa
1. os. Powstańców Śl. 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 w ramach poprawy estetryki budynków pomalowanie podjazdów na wózki szt. 80  
2 os. Powstańców Śl. 4-7 poprawa estetyki poprzez likwidację ubytków i konserwację kominów szt. 64  
3. os. Powstańców Śl. 3-4 wymiana zaworów na grzejnikach w piwnicach w celu racjonalnego gospodarowania ciepłem szt. 35  
4. os. Powstańców Śl. 3-17 w celu poprawy bezpieczeństwa montaż nasad kominowych, montaż nawiewników higrosterowanych i ciśnieniowych - realizacja 100% zaleceń kominiarskich    
5. os. Powstańców Śl.10D w celu poprawy komfortu cieplnego w mieszkaniach docieplenie sufitu pomieszczeń wsypowych m2 45  
       

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA