Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA

Informacja

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej spotykają się z lokatorami po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W celu uzgodnienia terminu i wskazania członka RN prosimy o kontakt pod nr telefonu 32/4787151.

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Składa się z 12 członków wybieranych spośród członków Spółdzielni. Skład Rady Nadzorczej jest w każdym roku częściowo odnawiany wg starszeństwa wyboru. W każdym roku wybierani są członkowie Rady Nadzorczej w miejsce tych członków Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły z upływem kadencji. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych przed 31 lipca 2007 r. trwa 4 lata.
Z kolei kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych po 31 lipca trwać będzie 3 lata.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SM "NOWA" W JASTRZĘBIU ZDROJU OD 04.06.2019 r.

PREZYDIUM RADY NADZORCZEJ
1 Alina Mikołajczyk Przewodnicząca Rady Nadzorczej kadencja do Konwentu Seniorów 2020
2 Michał Miłek Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej kadencja do Konwentu Seniorów 2022
3 Adam Grzywnowicz Sekretarz Rady Nadzorczej kadencja do Konwentu Seniorów 2021
KOMISJA GOSPODARCZA
1 Roman Antczak Przewodniczący Komisji Gospodarczej kadencja do Konwentu Seniorów 2021
2 Eugeniusz Zabłocki Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarczej kadencja do Konwentu Seniorów 2020
3 Jan Szafraniec Sekretarz Komisji Gospodarczej kadencja do Konwentu Seniorów 2020
KOMISJA REWIZYJNA
1 Agnieszka Mikula Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej kadencja do Konwentu Seniorów 2020
2 Wioletta Krezja Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kadencja do Konwentu Seniorów 2021
3 Roman Foksowicz Sekretarz Komisji Rewizyjnej kadencja do Konwentu Seniorów 2022
KOMISJA MIESZKANIOWA
1 Mirosława Tyc Przewodniczący Komisji Mieszkaniowej kadencja do Konwentu Seniorów 2020
2 Sylwia Miłek Zastępca Przewodniczącego Komisji Mieszkaniowej kadencja do Konwentu Seniorów 2020
3 Alina Gawlas Sekretarz Komisji Mieszkaniowej kadencja do Konwentu Seniorów 2022

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Styczeń 2020

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj