Uchwały RN 2017

 

Treść uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, podjętych w 2017 r. (zamieszczane zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu)

Uchwała nr 1/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 2/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 3/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 4/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 5/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 6/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 7/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 8/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 9/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 10/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 11/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 12/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 13/2017 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 14/2017 w sprawie:  ustalenia opłaty lokatorskiej za wywóz nieczystości dla użytkowników lokali mieszkalnych zasobów w Kaczycach zarządzanych przez SM „Nowa”.
Uchwała nr 15/2017 w sprawie:  zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku przy ul. Turystycznej 1 – 3 w Jastrzębiu – Zdroju (wymiana balustrad balkonowych).
Uchwała nr 16/2017 w sprawie: wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
Uchwała nr 17/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 18/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej za 2016 rok.
Uchwała nr 19/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok.
Uchwała nr 20/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Mieszkaniowej za 2016 rok.
Uchwała nr 21/2017 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na 7 części
Uchwała nr 22/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2017 w zakresie funduszu płac na 2017
Uchwała nr 23/2017 w sprawie: przeniesienia zadań remontowych oraz niewykorzystanych środków do właściwych osiedlowych planów remontów na rok 2017.
Uchwała nr 24/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Zarząd kwoty do 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharu oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa SM „NOWA” w Jastrzębiu Zdroju w roku 2017
Uchwała nr 25/2017 w sprawie: przyjęcia wyniku badania sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta badającego bilans za 2016 r.
Uchwała nr 26/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 27/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 28/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 29/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 30/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 31/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 32/2017 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego SM „Nowa”
Uchwała nr 33/2017 w sprawie: wniosku o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
Uchwała nr 34/2017 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2016 rok.
Uchwała nr 35/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na II kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 36/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 37/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na II kwartał 2017 roku
Uchwała nr 38/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na II kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 39/2017 w sprawie: zmiany w planie remontów na rok 2017 os. Zofiówka polegającej na wprowadzeniu nowej pozycji „rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego parkingu oraz przebudowa systemu automatycznych szlabanów przy ul. Malchera 7-25 w Jastrzębiu-Zdroju”.
Uchwała nr 40/2017 w sprawie: zmiany w treści regulaminu konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 41/2017 w sprawie: zmiany w treści regulaminu konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 42/2017 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 43/2017 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 44/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 45/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 46/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 47/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 48/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 49/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 50/2017 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej
Uchwała nr 51/2017 w sprawie: zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku przy ul. Malchera 7 – 25 w Jastrzębiu – Zdroju (ocieplenie elewacji balkonowej).
Uchwała nr 52/2017 w sprawie: zmiany w planie remontów na 2017 r.
Uchwała nr 53/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 54/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 55/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni  
Uchwała nr 56/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni  
Uchwała nr 57/2017 w sprawie: rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania
Uchwała nr 58/2017 w sprawie: pozwu o nakazanie sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego
Uchwała nr 59/2017 w sprawie: pozwu o nakazanie sprzedaży spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
Uchwała nr 60/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na III kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 61/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na III kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 62/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 63/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na III kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 64/2017 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 65/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 66/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 67/2017 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 68/2017 w sprawie: ustalenia stawek zaliczkowych lokatorskich opłat na eksploatację podstawową oraz ustalenia stawek zaliczkowych lokatorskich opłat na podatki od nieruchomości i wieczyste użytkowanie
Uchwała nr 69/2017 w sprawie: rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej.
Uchwała nr 70/2017 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontow
Uchwała nr 71/2017 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy
Uchwała nr 72/2017 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 73/2017 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 74/2017 w sprawie: wyboru biegłego rewidenta
Uchwała nr 75/2017 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego
Uchwała nr 76/2017 w sprawie: propozycji Zarządu ustalenia harmonogramu termomodernizacji budynków mieszkalnych i remontów elewacji balkonowych na lata 2018-2020.  - załącznik do uchwały nr. 76
Uchwała nr 77/2017 w sprawie: zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na os. Powstańców Śl. 8 i 9 w Żorach (ocieplenie elewacji frontowej)
Uchwała nr 78/2017 w sprawie: zmiany w planie remontów os. Gwarków roku 2017 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 79/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na IV kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 80/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na IV kwartał 2017 roku
Uchwała nr 81/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 82/2017 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na IV kwartał 2017 roku.
Uchwała nr 83/2017 w sprawie: darowizny dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 84/2017 w sprawie: zatwierdza Regulamin Konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną balkonu w budynkach wielorodzinnych w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 85/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Zarząd kwoty do 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną balkonu w budynkach wielorodzinnych w zasobach SM „NOWA”.
Uchwała nr 86/2017 w sprawie: przeniesienia zadania remontowego oraz niewykorzystanych środków do osiedlowego planu remontów na rok 2018.
Uchwała nr 87/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu remontów na rok 2018, zaproponowany przez Zarząd Spółdzielni i zaakceptowany przez Komisję Gospodarczą Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 88/2017 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynkach na os. 1000-lecia 21-24 i ul. Ruchu Oporu 1-11 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 89/2017 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynkach ul. Turystyczna 25-35 i os. Sikorskiego 28.
Uchwała nr 90/2017 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynkach ul. Beskidzka 3-17,35-49 i ul. Małopolska 21-39,61-79.
Uchwała nr 91/2017 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynkach na os. Sikorskiego 21 i 22.
Uchwała nr 92/2017 w sprawie: wymiany balustrad balkonowych w budynkach mieszkalnych na os. 1000-lecia 21-24 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 93/2017 w sprawie: zatwierdzenia zmiany regulaminu konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną balkonu w budynkach wielorodzinnych w zasobach SM „Nowa”.
Uchwała nr 94/2017 w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2018
Uchwała nr 95/2017 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2018 r.
Uchwała nr 96/2017 w sprawie: limitu wydatków na realizację działalności społeczno-wychowawczej
Uchwała nr 97/2017 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku w Żorach na os. Sikorskiego 23.
Uchwała nr 98/2017 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na I kw. 2018 r.
Uchwała nr 99/2017 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na I kw. 2018 r.
Uchwała nr 100/2017 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kw. 2018 r.
Uchwała nr 101/2017 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na I kw. 2018 r.

 


 

   Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Grudzień 2019

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj