Uchwały RN 2019

 

Treść uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, podjętych w 2019 r. (zamieszczane zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu)

Uchwała nr 1/2019 w sprawie: zmiany Regulaminu Zarządu
Uchwała nr 2/2019 w sprawie: zmiany Regulaminu Komisji Mieszkaniowej
Uchwała nr 3/2019 w sprawie: ustalenia opłaty lokatorskiej za wywóz nieczystości dla użytkowników lokali mieszkalnych zasobów w Kaczycach zarządzanych przez SM „Nowa”:
Uchwała nr 4/2019 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na Al. Wojska Polskiego 8 w Żorach.
Uchwała nr 5/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Zarząd kwoty do 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharu oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa SM „NOWA” w Jastrzębiu Zdroju w roku 2019.
Uchwała nr 6/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
Uchwała nr 7/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej za 2018 rok.
Uchwała nr 8/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Mieszkaniowej za 2018 rok.
Uchwała nr 9/2019 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na 6 części
Uchwała nr 10/2019 w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2019 w zakresie funduszu płac na 2019
Uchwała nr 11/2019 w sprawie: zmiany w planie remontów os. Pawlikowskiego roku 2018 w Żorach.
Uchwała nr 12/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego SM „Nowa”
Uchwała nr 13/2019 w sprawie: przyjęcia wyniku badania sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta badającego bilans za 2018 r.
Uchwała nr 14/2019 w sprawie: wniosku o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
Uchwała nr 15/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
Uchwała nr 16/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na II kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 17/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na II kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 18/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 19/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na II kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 20/2019 w sprawie: przeprowadzania konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 21/2019 w sprawie: utworzenia Fundacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 22/2019 w sprawie: zmiany wysokości opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla mieszkańców w Kaczycach
Uchwała nr 23/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy prezesa Zarządu do spraw techniczno-eksploatacyjnych.
Uchwała nr 24/2019 w sprawie: delegowania członka Rady do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu po 30 czerwca 2019 r.
Uchwała nr 25/2019 w sprawie: zmiany Regulaminu używania lokali i porządku domowego.
Uchwała nr 26/2019 w sprawie: zmiany w planie remontów na rok 2019 os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 27/2019 w sprawie: zmiany w planie remontów w roku 2019 na os. Barbary w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 28/2019 w sprawie: rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej.
Uchwała nr 29/2019 w sprawie: zmiany wysokości opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla mieszkańców w Suszcu.
Uchwała nr 30/2019 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego przy ul. Wielkopolskiej 16 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 31/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na III kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 32/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na III kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 33/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 34/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na III kwartał 2019 roku
Uchwała nr 35/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o prace z W-ce Prezesem Leszkiem Raneckim
Uchwała nr 36/2019 w sprawie: zmiany wysokości opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla mieszkańców w Żorach.
Uchwała nr 37/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę zawartej z Prezesem Zarządu Panem Władysławem Dydo.
Uchwała nr 38/2019 w sprawie: zawarcia umowy z Prezesem Zarządu Spółdzielni Panem Władysławem Dydo.
Uchwała nr 39/2019 w sprawie: ustalenia stawek zaliczkowych lokatorskich opłat na eksploatację podstawową oraz ustalenia stawek zaliczkowych lokatorskich opłat na podatki dla poszczególnych nieruchomości.
Uchwała nr 40/2019 w sprawie: zmiany w Regulaminie przetargu na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w SM „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 41/2019 w sprawie: zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynków przy ul. Katowickiej 1 – 3 w Jastrzębiu – Zdroju – remont elewacji balkonowej
Uchwała nr 42/2019 w sprawie: zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na Al. Wojska Polskiego 9, 10 oraz na os. Powstańców Śl. 7 i 12 w Żorach (ocieplenie elewacji budynków)
Uchwała nr 43/2019 w sprawie: zmiany wysokości opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla mieszkańców w Suszcu
Uchwała nr 44/2019 w sprawie: podpisania umowy o pracę z Zastępcą Prezesa Zarządu SM „ Nowa” Leszkiem Raneckim.
Uchwała nr 45/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Spółdzielni do Śląskiej Izby Budownictwa w Katowicach.
Uchwała nr 46/2019 w sprawie: z przeznaczeniem na sfinansowanie naprawy podnośnika hydraulicznego Straży Pożarnej w Żorach.
Uchwała nr 47/2019 w sprawie: ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju na Osiedlu 1000-lecia 11/5
Uchwała nr 48/2019 w sprawie: zatwierdzenia wzorców umów najmu lokalu mieszkalnego
Uchwała nr 49/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na IV kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 50/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na IV kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 51/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 52/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na IV kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 53/2019 w sprawie: zmiany planu remontów roku 2019.
Uchwała nr 54/2019 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku przy ul. Małopolskiej 101-119
Uchwała nr 55/2019 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku przy ul. Beskidzkiej 2-16 i 18-32
Uchwała nr 56/2019 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku przy ul. Wrocławskiej 1-7
Uchwała nr 57/2019 w sprawie: zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na os. Powstańców Śl. 10 w Żorach – remont elewacji balkonowej.
Uchwała nr 58/2019 w sprawie: ustalenia harmonogramu termomodernizacji budynków mieszkalnych i remontów elewacji balkonowych na lata 2020-2022.
Uchwała nr 59/2019 w sprawie: zatwierdzenia zmiany regulaminu konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną balkonu w budynkach wielorodzinnych w zasobach SM „Nowa”.
Uchwała nr 60/2019 w sprawie: zatwierdzenia planu remontów na rok 2020, zaproponowany przez Zarząd Spółdzielni i zaakceptowany przez Komisję Gospodarczą Rady Nadzorczej
Uchwała nr 61/2019 w sprawie: zmiany regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi SM „Nowa” i ustalania opłat za używanie lokali.
Uchwała nr 62/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na I kw. 2020 r.
Uchwała nr 63/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na I kw. 2020 r.
Uchwała nr 64/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kw. 2020 r.
Uchwała nr 65/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na I kw. 2020 r.

 
 

   Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Grudzień 2019

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj