Walne Zgromadzenie

WALNE ZGROMADZENIE

WALNE ZGROMADZENIE JEST NAJWYŻSZYM ORGANEM SPÓŁDZIELNI

Do 2008 roku w naszej Spółdzielni najwyższym organem było Zebranie Przedstawicieli, w którym brali udział z prawem głosu Przedstawiciele wyłonieni przez Grupy Członkowskie. Zmiany w funkcjonowaniu spółdzielczości wynikają z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007 r., dlatego też po zarejestrowaniu Statutu (nasz Statut zarejestrowano 12.08.2008 r.) nie ma możliwości zwoływania Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli a najwyższym organem Spółdzielni od tego czasu jest Walne Zgromadzenie.
W historii naszej Spółdzielni pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się w 2009 r.

W Walnym Zgromadzeniu może wziąć udział każdy Członek Spółdzielni. Każdemu Członkowi przysługuje jeden głos.
Ze względu na ilość zasobów oraz liczbę Członków Rada Nadzorcza skorzystała z możliwości podziału Walnego Zgromadzenie na części. Członek korzysta z prawa głosu na tej części Walnego Zgromadzenia, do której został przypisany, zaś w obradach pozostałych części może wziąć udział beż prawa głosu.

Mimo iż najwyższym organem Spółdzielni nie jest już Zebranie Przedstawicieli (ZP) to jednak uchwały podjęte przez ten organ są ważne, dlatego też poniżej znajdą Państwo jeszcze uchwały ZP z lat ubiegłych.

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Styczeń 2020

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj