Uchwały WZ 2018

 

Uchwała nr 1/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.
Uchwała nr 2/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu.
Uchwała nr 3/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo z działalności za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Uchwała nr 4/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu mgr Jolancie Grzyb z działalności za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Uchwała nr 5/2018 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż. Leszkowi Raneckiemu z działalności za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
Uchwała nr 6/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 7/2018 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za 2017 rok.
Uchwała nr 8/2018 w sprawie: zmiany statutu
Uchwała nr 9/2018 w sprawie: zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 10/2018 w sprawie: przeprowadzenia pełnej lustracji Spółdzielni
Uchwała nr 11/2018 w sprawie: nie odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego części działki nr 388/52 w Kaczycach przy ul. Morcinka 17


 

   Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Grudzień 2019

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj