Dział Ekonomiczny

Druki i pliki do pobrania - Dział Ekonomiczny

 

Druki dotyczące załatwienia formalności związanych z opłatami za korzystanie z mieszkania

1. Zgoda/odwołanie zgody na potrącanie należności za korzystanie z mieszkania przez Bank PKO BP SA lub Getin Noble Bank SA - polecenie przelewu ze zmienną kwotą z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w banku PKO BP SA oddział Rybniku lub w Getin Noble Bank SA – każdego 20 dnia miesiąca bank dokonuje przelewu z tytułu opłat za mieszkanie w wysokości podanej przez Spółdzielnię. Aby uruchomić/odwołać tę formę płatności należy złożyć oświadczenie w siedzibie spółdzielni lub administracji osiedlowej wyrażające/odwołujące zgodę na umieszenie Państwa danych na zestawieniu przekazywanym bankowi (niezbędne jest podanie Państwa nr rachunku bankowego) oraz złożenie/odwołanie zlecenia w banku. [ pobierz * pdf. ]

2. Zgoda/odwołanie zgody na potrącanie należności za korzystanie z mieszkania z wynagrodzenia przez KWK „Borynia” lub SM „Nowa” – druk dla pracowników KWK „Borynia” i SM „Nowa”, którzy chcą, aby należności za korzystanie z mieszkania potrącane były z wynagrodzenia lub chcą zrezygnować z tej formy płatności.[  pobierz* pdf. ]

3. Zmiana zaliczki na poczet kosztów centralnego ogrzewania - druk dla lokatorów, mieszkających w budynkach, dla których koszty c.o. rozliczane są wg wskazań podzielników kosztów.[ pobierz * pdf. ] 4. Dodatek mieszkaniowy - osoby o niskich dochodach mogą uzyskać dofinansowanie na częściowe pokrycie wydatków mieszkaniowych, wypłacane przez właściwy Urząd Miasta/Gminy. Szczegółowe informacje oraz druk wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego można znaleźć na stronie internetowej właściwego Urzędu Miasta/Gminy:


- www.jastrzebie.pl (zakładka wirtualne biuro)
- www.bip.zory.pl
- www.bip.zebrzydowice.pl
- www.bip.suszec.iap.pl  


   Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

 

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Grudzień 2019

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj