Regulaminy w SM Nowa


   Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

1. Regulamin używania lokali i porządku domowego

2. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej

3. Regulamin wymiany wodomierzy i rozliczania poboru wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych

4. Regulamin montażu i legalizacji wodomierzy w lokalach mieszkalnych i użytkowych

5. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” i ustalania opłat za używanie lokali.

6. Regulamin rozliczania kosztów modernizacji budynków mieszkalnych

7. Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzielni Mieszkaniowej

8. Regulamin obrad Konwentu Seniorów

9. Regulamin Rady Nadzorczej SM Nowa w Jastrzębiu Zdroju

10. Regulamin Prezydium Rady Nadzorczej SM Nowa

11. Regulamin Komisji Mieszkaniowej SM Nowa w Jastrzębiu Zdroju

12. Regulamin Komisji Gospodarczej SM Nowa w Jastrzębiu Zdroju

13. Regulamin Komisji Rewizyjnej SM Nowa w Jastrzębiu Zdroju

14. Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowa w Jastrzębiu Zdroju

15. Regulamin dotyczący kontroli stanu technicznego urządzeń na terenie placów zabaw

16. Regulamin Towarzyskich Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezesa SM Nowa

17. Regulamin turnieju w Tenisie Stołowym o Puchar SM Nowa

18. Regulamin konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem

19. Regulamin przeprowadzania referendum w SM Nowa

20. Regulamin przetargu na wynajem lokalu użytkowego oraz dzierżawę terenu

21. Regulamin przeprowadzania przetargów na dostawy, usługi i roboty budowlane w celu wykonywania remontów i eksploatacji zasobów

22. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia SM Nowa

23. Regulamin udzielania Informacji, wydawania zaświadczeń i pobierania opłat w SM „Nowa”

24. Regulamin korzystania z parkingu os. Zofiówka Jastrzębie-Zdrój

25. Konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną balkonu w zasobach SM „NOWA”

26. Regulamin dostępu i korzystania z aplikacji e-kartoteka

27. Regulamin przetargu na najem lokalu mieszkalnego w zasobach SM „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju

28. Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w SM „NOWA” z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju - pobierz wniosek

29. Regulamin przetargu na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w SM Nowa W Jastrzębiu Zdroju


   Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Grudzień 2019

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj