Jak chronić swoje dane

 

Wokół RODO narosło wiele mitów dlatego z jednej strony jesteśmy bardzo wyczuleni na hasło - dane osobowe i to nawet w sytuacjach, które tego nie wymagają, a czasem z dużą nonszalancją traktujemy własne dane osobowe nie zdając sobie sprawy z zagrożenia.
W związku z tym przybliżamy Państwu ten ważny temat się opierając na wskazówkach Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), który doradza jak chronić własne dane osobowe.
Na wstępie podkreślamy, że prawo do prywatności to jedno z podstawowych praw człowieka. Zwiększenie naszej świadomości to podstawa skutecznej ochrony. Mamy nadzieję, że poniższe informacje będą dla Państwa wskazówką jak dbać o własne prawa na różnych płaszczyznach życia, nie tylko w kontaktach ze Spółdzielnią. W tym artykule znajdą też Państwo odpowiedzi na pytania związane z ochroną Państwa danych osobowych przez Spółdzielnię.

ZATEM ZA UODO PODAJEMY PAŃSTWU W JAKICH SYTUACJACH NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ:

 

UWAŻAJ NA TO CO I KOMU UDOSTĘPNISZ O SOBIE W INTERNECIE

Media społecznościowe, tak popularne obecnie, mogą być kopalnią wiedzy o Tobie, o Twoim stanie majątkowym, miejscu pracy, wydarzeniach z Twojego codziennego życia. Zdarza się, że nadmiernie dzielisz się informacjami na swój temat. Przez to Internet jest źródłem wiedzy także o Twoich poglądach, zachowaniach konsumenckich, zainteresowaniach. Dane te są cenne nie tylko dla działów marketingu różnych firm, po to by na Twoich zachowaniach w sieci oprzeć kierowaną ofertę, ale niekiedy i dla przestępców. Szczególnie gdy profil, który Ciebie dotyczy jest w pełni publiczny, możesz być narażony na użycie Twoich danych bez Twojej wiedzy i przyzwolenia niezgodnie z celem.

NIE ZOSTAWIAJ DOKUMENTÓW W ZASTAW

Podczas urlopu, wykonując różnego rodzaju aktywności, wypożyczając sprzęt, np. kajaki, łódki, czy narty albo łyżwy, nie oddawaj w zastaw dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy, legitymacji szkolnej lub studenckiej. Warto pamiętać, że zgodnie z prawem zatrzymywanie dowodu osobistego bez podstawy prawnej jest karane, natomiast nie wszystkie dane zawarte we wskazanych dokumentach są niezbędne dla realizacji celu wypożyczenia sprzętu. Utrata kontroli nad dowodem osobistym naraża Cię na posłużenie się tym dokumentem bez Twojej wiedzy i woli, co z kolei stwarza niebezpieczeństwo kradzieży tożsamości. Osoby dysponujące kompletem informacji o Tobie, czy kopią Twojego dokumentu tożsamości, mogą podszyć się pod Ciebie i np. dokonywać na Twoją szkodę różnych transakcji, takich jak chociażby zaciągnięcie kredytu w banku czy wypożyczenie drogiego sprzętu i niezwrócenie go (np. samochodu).

Co do zasady nie powinieneś się godzić na kopiowanie Twojego dokumentu tożsamości. Tylko w niektórych sytuacjach jest to wyjątkowo dopuszczalne, gdy pozwalają na to przepisy. Gdy administrator domaga się kopii np. Twojego dowodu osobistego, poproś, aby wskazał Ci podstawę prawną, która nakłada na niego obowiązek takiego działania.

  • A jak Spółdzielnia postępuje z Państwa dowodami osobistymi?

Żeby udzielić Państwu informacji (np. o zadłużeniu czy stanie prawnym lokalu) konieczne jest sprawdzenie tożsamości. Zatem prośba Spółdzielni o okazanie dowodu osobistego nie powinna Państwa dziwić ani wywoływać niepokoju o własne dane ponieważ właśnie takie postępowanie gwarantuje, że nie będą one udostępnione osobie nieuprawnionej np. sąsiadowi.

Natomiast w ramach realizacji jednej z zasad ochrony danych - minimalizacji danych - w naszej praktyce odeszliśmy od wykonywania kserokopii dowodu. Zamiast tego na odpowiednim formularzu zapisujemy, że dokonano sprawdzenia danych zgodnie z dowodem osobistym.

NIE PODAWAJ DANYCH PRZEZ TELEFON

Unikaj przekazywania danych telefonicznie – szczególnie, gdy to nie Ty inicjujesz rozmowę, ale ktoś dzwoni do Ciebie. Upewnij się, komu faktycznie udostępniasz dane w trakcie rozmowy telefonicznej, a jeżeli trzeba zweryfikuj kontakt, np. oddzwaniając i sprawdzając, czy dany numer i osoba faktycznie reprezentuje podmiot, na który się powołała.

  • A jak Spółdzielnia postępuje w tym zakresie?

W poprzednim numerze naszego biuletynu w artykule pt. „Bezpieczne udzielanie informacji mailowo lub telefonicznie” szeroko opisywaliśmy na co należy zwracać uwagę w takich kontaktach. Na Spółdzielni ciąży obowiązek chronienia Państwa danych. Jeżeli zatem nie mamy możliwości sprawdzenia czy udzielamy informacji właściwej osobie, to aby zapewnić ochronę danych osobowych urzeczywistnić gwarancje z art. 24 i 25 RODO, wówczas wymagamy osobistego stawiennictwa w Spółdzielni i potwierdzenia imienia i nazwiska na podstawie okazanego dokumentu tożsamości ze zdjęciem lub (jeśli nie mogą Państwo zgłosić się osobiście) wystosowania do Spółdzielni pisma zawierającego prośbę o udzielenie oczekiwanej informacji.

UWAŻAJ NA RÓŻNE FORMULARZE, POPRZEZ KTÓRE UDOSTĘPNIASZ DANE

Zachowaj rozwagę przy wypełnianiu i podpisywaniu różnego rodzaju ankiet, formularzy czy umów. Zastanów się czy faktycznie chcesz założyć kartę lojalnościową w sklepie, by mieć rabaty lub dodatkowe promocje. W takich sytuacjach podajesz sklepom imię, nazwisko, adres zamieszkania, datę urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, a w zamian otrzymujesz promocje, bony rabatowe, dodatkowe upominki przy zakupach.

Ale czy rzeczywiście warto?
Należy pamiętać, że administrator musi spełnić wobec Ciebie obowiązek informacyjny, czyli przekazać Ci niezbędne informacje na swój temat, podając m.in. swoją tożsamość, dane kontaktowe oraz dane kontaktowe swojego inspektora danych osobowych (o ile go wyznaczył), a także cel i podstawę prawną przetwarzania danych.

  • Jak to jest z formularzami wypełnianymi w Spółdzielni?

Przede wszystkim Spółdzielnia wypełnia wobec Państwa obowiązek informacyjny zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Wszyscy nowi posiadacze praw do lokali otrzymują ww. informacje a poza tym klauzula informacyjna jest dostępna na naszej stronie internetowej w zakładce RODO w tym miejscu.

W przypadku danych osobowych członka Spółdzielni, obowiązkowe jest podanie danych wymaganych do prowadzenia rejestru członków, określonych w ustawie Prawo spółdzielcze i statucie Spółdzielni.
W przypadku danych osobowych pozyskiwanych w celu zawarcia i realizacji umowy ze Spółdzielnią, podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie pociąga za sobą brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

ZANIM ZAZNACZYSZ WSZYSTKIE ZGODY, UPEWNIJ SIĘ CZEGO DOTYCZĄ

Zwróć uwagę czy w formularzu zgody nie są zaznaczone domyślnie (czyli Twoja rola polega na ewentualnym „odznaczeniu” wyrażonej już wcześniej zgody). Zgodnie z prawem nie powinno tak być. Dokładnie też czytaj, czego dotyczą klauzule zgód. W przypadku wątpliwości, zadawaj pytania administratorom.

Pamiętaj, że wyrabiając kartę lojalnościową często udzielasz zgód na wykorzystywanie danych w celach marketingowych nie tylko administratora, ale i jego partnerów biznesowych. O ile możesz, zweryfikuj, kim oni są, jakie to są firmy. Zgody na marketing „cudzy” powinny być nieobowiązkowe, powinna być Ci pozostawiona możliwość wyboru co do tego, czy taką zgodę wyrazisz.
Administrator powinien Ci zapewnić, by możliwość wycofania zgody była równie łatwa, jak jej udzielenie. A przed wyrażeniem zgody powinieneś być poinformowany o prawie jej cofnięcia.

  • A do czego Państwa dane wykorzystuje Spółdzielnia?

Spółdzielnia przetwarza Państwa dane tylko dla celów związanych z administrowaniem zasobami mieszkaniowymi a przetwarzanie danych opiera się na poniższych podstawach prawnych:

art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia i realizacji umowy
art. 6 ust. 1 lit c RODO, w celu wypełnienia ciążących na Spółdzielni obowiązków prawnych wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo spółdzielcze, w szczególności związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami i zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni, ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, ale korzystających z jej zasobów,
Art. 6 ust. 1 lit f RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię polegających na tworzeniu wewnętrznych baz danych, rejestrów i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności, także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółdzielni.

Podkreślamy też z całą mocą, że Państwa dane osobowe nie są udostępniane dla celów marketingowych. 

NIE WYRZUCAJ DANYCH NA ŚMIETNIK, DOPÓKI ICH NIE ZNISZCZYSZ

Zanim wyrzucisz dokumenty do kosza – należy je zniszczyć (np. faktury, rachunki), zapiski, naklejki na opakowaniach od korespondencji czy po dostarczonych towarach, w sposób uniemożliwiający odtworzenie zawartych w nich danych. 

USUWAJ TRWALE DANE Z NOŚNIKÓW

Ogrom danych o Tobie może znajdować się na Twoich starych dyskach twardych, kartach pamięci, pendrive’ach czy innych nośnikach. Zwróć uwagę, że coraz więcej informacji na Twój temat jest zapisanych w komputerach, smartfonach, aparatach fotograficznych czy tabletach. Zanim się pozbędziesz takich urządzeń lub nośników, trwale usuń z nich dane. Jednak zwykłe ich skasowanie nie będzie wystarczające, gdyż wiele danych da się odzyskać. Dlatego zanim wyrzucisz nośnik albo go sprzedasz, usuń z niego dane, korzystając przy tym z odpowiedniego do tego oprogramowania. Warto też przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, aby nie było w nim zapamiętanych loginów i haseł do różnych usług i aplikacji, z jakich korzystałeś, a zwłaszcza z takich, z których nadal korzystasz.

  • Spółdzielnia posiada odpowiednie procedury, regulaminy oraz sprzęt techniczny pozwalający na skuteczne uniemożliwienie odczytania danych przez osoby niepowołane.

UŻYWAJ PROGRAMÓW CHRONIĄCYCH KOMPUTER

Używaj oprogramowania chroniącego komputer i urządzenia mobilne przed niepożądanymi działaniami z zewnątrz, np. złośliwego oprogramowania. Oprócz popularnych programów antywirusowych przydatne mogą być również te, które zabezpieczą przed ingerencją z zewnątrz tzw. firewall.

BĄDŹ CZUJNY W SIECI

Nie odpowiadaj na maile od osób, których nie znasz np. tzw. spamerów, zwłaszcza gdy domagają się podania jakichś informacji o tobie czy namawiają do kliknięcia w przesłany link lub otwarcia przesłanego załącznika, sugerują zmianę identyfikatora i hasła. Zachowaj ostrożność także przy korzystaniu z usług bankowości elektronicznej i dokonywaniu zakupów przez Internet. Zwracaj uwagę czy aby na pewno logujesz się do serwisu bankowości internetowej ze strony banku, która ma certyfikat SSL (widoczny w pasku adresu przeglądarki). Weryfikuj sklepy, w których chcesz coś kupić.

ZMIENIAJ HASŁA 

Zazwyczaj to głównie pracodawcy wymagają od pracowników zmiany haseł co pewien czas, by chronić nie tylko dane osobowe, ale i tajemnice firm. Taką zasadę warto też wdrożyć w życiu prywatnym i okresowo zmieniać hasła dostępu do swojego komputera, do poczty elektronicznej, systemów bankowości elektronicznej, ale nawet sklepów internetowych, w których masz konto użytkownika. Staraj się przy tym korzystać z różnych haseł. Dobrze jest, aby nie miały one nic wspólnego z Twoimi życiem osobistym, miejscem zamieszkania, Twoim imieniem i nazwiskiem, datą urodzin, imionami Twoich bliskich czy Twoich zwierząt itp., tj. informacjami, które łatwo można skojarzyć z Tobą obserwując Twoje zachowania w sieci, czy połączyć z innymi informacjami o Tobie.

  • Cyberbezpieczeństwo w Spółdzielni.

Spółdzielnia wdrożyła Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym, która m.in. zawiera procedury zmiany haseł, dostępu do programów, nadawania i odbierania uprawnień, stosowania programów zabezpieczających i antywirusowych, a także Zarząd na bieżąco kontroluje wykonanie przeglądów, konserwacji oraz napraw urządzeń systemów informatycznych.

Źródło: Krzysztof Sobczak - Prawo Dla Każdego oraz Urząd Ochrony Danych Osobowych www.uodo.gov.pl/pl/138/1243

 

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Grudzień 2019

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj