Przewodnik Spółdzielczy

Czyli co gdzie i jak załatwić

 

Zarząd

Władysław Dydo

Prezes Zarządu

Wewnętrzny nr tel. 324787155

Leszek Ranecki

Wiceprezes Zarządu ds. Technicznych -Eksploatacyjnych

Wewnętrzny nr tel. 324787154

Jolanta Grzyb

Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych - Finansowych

Wewnętrzny nr tel. 324787153

Sekretariat

Bożena Zamożniak

Sekretarka

Wewnętrzny nr tel. 324787151

Dział Organizacyjno-Samorządowy

Ewa Kijańska

Kierownik

Telefony wewnętrzne:

324787114
324787123
324787130

Pokój nr 1 - nadzór nad pracą działu
- przyjmowanie deklaracji przyjęcia w poczet członków SM „Nowa” i dokonywanie formalności po przyjęciu w poczet członków Spółdzielni a także w związku z utratą członkostwa,
- załatwianie formalności związanych z uzyskiwaniem prawa do lokalu mieszkalnego tzn.:
a) zawieranie umów najmu lokalu mieszkalnego,
b) zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
c) przyjmowanie oraz realizacja wniosków
o ustanowienie odrębnej własności lokali,
d) organizowanie przetargów na ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego,
e) dopełnianie formalności po dokonaniu zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego,
f) dopełnianie formalności po rozwodzie lub po śmieci osoby uprawnionej do lokalu mieszkalnego,
g) zamiany lokali mieszkalnych.
- wystawianie zaświadczeń do sądu (w celu założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu), kancelarii notarialnej oraz innych instytucji, na życzenie lokatora, w związku z posiadanym prawem do lokalu.

Dział Techniczny

Lucjan Płonka

Kierownik

Pokój nr 5 - nadzór nad pracą działu
- określanie warunków na montaż anten satelitarnych,
- określanie warunków na podłączenie się do sieci telewizji kablowej,
- nadzór na robotami związanymi z remontem i eksploatacją dźwigów osobowych,
- udzielanie informacji i nadzór nad elektrycznymi robotami instalacyjnymi,

Telefon wewnętrzny: 324787120

- udzielanie informacji i nadzór nad przeprowadzanymi remontami chodników, schodów terenowych i parkingów,
- udzielanie informacji i nadzór nad przeprowadzanymi remontami wejść do budynków,
- nadzór nad pracami pogotowia awaryjnego,

Telefon wewnętrzny: 324787124

- udzielanie informacji i nadzór nad przeprowadzanymi robotami malarskimi i stolarskimi,
- udzielanie informacji i nadzór nad robotami instalacyjnymi: wod-kan i c.o.,

Telefon wewnętrzny: 324787111

- określanie warunków technicznych na remont instalacji gazowej,
- udzielanie informacji i nadzorowanie robót w zakresie usuwania barier architektonicznych,
- nadzór nad robotami ogólnobudowlanymi,

Telefon wewnętrzny: 324787125

- określanie warunków na wymianę grzejników,
- udzielanie informacji o wynikach przetargów,

Telefon wewnętrzny: 324787129

- udzielanie informacji i nadzór nad przeprowadzanymi robotami remontowymi balustrad loggiowych,
- udzielanie informacji i nadzór nad przeprowadzanymi robotami remontowymi ocieplenia ścian,

Telefon wewnętrzny: 324787122

- rozliczanie finansowe robót remontowych

Telefon wewnętrzny: 324787126

- określanie warunków na wymianę okien we własnym zakresie,
- określanie warunków na wymianę podłoża we własnym zakresie,
- udzielanie informacji i nadzór nad robotami związanymi z wymianą okien na klatkach, przejściach i w piwnicach,

Telefon wewnętrzny: 324787127

Dział Ekonomiczny

Magdalena Penkalla

Kierownik

Pokój nr 10 - nadzór nad pracą działu

Telefon wewnętrzny: 324787140

Pokój nr 11
- sprawy dotyczące ustalania/rozliczania należności
z tytułu dostawy energii elektrycznej

Telefon wewnętrzny: 324787137

Pokój nr 11
- sprawy dotyczące ustalania/rozliczania należności tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków

Telefon wewnętrzny: 324787143

Pokój nr 10
- ustalenie wysokości należności za korzystanie z mieszkania („czynsz”)
- zlecenie/odwołanie zlecenia potrącania należności z rachunku bankowego/zakładu pracy

Telefon wewnętrzny: 324787141 i 324787142

Pokój nr 13
- koordynacja spraw dotyczących realizacji odszkodowań
- zawieranie umów o ubezpieczenie mieszkania

Telefon wewnętrzny: 324787146

Pokój nr 12
- zwieranie i rozliczanie umów najmu lokalu użytkowego, terenu, powierzchni reklamowej
- rozliczenia z tytułu umów refundujących zawartych z lokatorami

Telefon wewnętrzny: 324787145

Dział Eksploatacji

Danuta Dąbkiewicz

Kierownik

Pokój nr 3
- nadzór nad pracą działu oraz poszczególnych administracji w sprawach dot. eksploatacji budynków
- przyjmowanie skarg od lokatorów

Telefon wewnętrzny: 324787128

- nadzór nad sprawami związanymi z wentylacją

Telefon wewnętrzny: 324787118

- likwidacją barier architektonicznych ( podjazdy dla inwalidów)
- interwencje do dostawców mediów (np. brudna woda)
- interwencje do właściwych służb w sprawach zakłócania spokoju
- nadzór nad sprawami związanymi z dostawą gazem i energią elektryczną

Telefon wewnętrzny: 324787116

- określanie warunków prowadzenia działalności lub punktu zgłoszeń w mieszkaniu
- określanie warunków ustawiania znaku dla inwalidy
- nadzór ze stanem sanitarnym i estetycznym terenów zielonych, placów zabaw i budynków (np. deratyzacja, dezynsekcja itd., sprzątanie )
- organizowanie konkursów ( ogródkowy , tenis )
- nadzór na prawidłowym przebiegiem "akcji zima" i utrzymaniem terenów zielonych

Telefon wewnętrzny: 324787117

Bieżące sprawy tj.:


- zgłoszenia usterek i awarii związanych z eksploatacją budynków (przecieki, niesprawne anteny, domofony, dźwigi itp.) oraz innych nieprawidłowości (kradzieże prądu, użytkowanie mieszkań niezgodnie z regulaminem używania lokali i porządku domowego
- likwidacja szkód w mieszkaniach ( potwierdzanie regresów do firm ubezpieczeniowych)
- przyjmowanie podań i sporządzanie protokołów
- zgłaszanie skarg ( np. zakłócanie spokoju )
- wymiana wodomierzy w mieszkaniach
- zgłaszanie uwag do pracy dostawców mediów ( PEC, Energetyka, Wodociągi oraz Firm obcych ( okna, drzwi itd. )
- zgłaszanie propozycji mających na celu podnoszenia estetyki osiedli i współpracy mieszkańców w zakresie ochrony mienia
- zgłaszanie dewastacji, uszkodzeń urządzeń i instalacji
- aktualizacja danych osobowych ( wymeldowania, zameldowania i inne zmiany związane z mieszkaniem) załatwiane są we właściwych terenowych administracjach

 

Osiedla Administracja Adres Nr tel. Kierownik
Jastrzębie Zdrój
os. Staszica, os. Gwarków
Administracja Domów Mieszkalnych Nr 1 Jastrzębie Zdrój
ul. Wielkopolska 21
324712133 Cecylia Dąbrowska
Jastrzębie Zdrój
os. Barbary, os. Morcinka
Administracja Domów Mieszkalnych Nr 2 Jastrzębie Zdrój
ul. Turystyczna 20
324710711 Bogumiła Boś
Jastrzębie Zdrój
os. Zofiówka, os. 1000-lecia
Administracja Domów Mieszkalnych Nr 3 Jastrzębie Zdrój
ul. Ruchu Oporu 2
324737134
324710853
Katarzyna Kruczkowska
Żory
os. Pawlikowskiego, os. Sikorskiego Suszec
Administracja Domów Mieszkalnych Nr 4 Żory
os.Pawlikowskiego18C
os. Sikorskiego 25C
ul. Piaskowa
324344280
324354184
327566840
Urszula Czyż-Kieliszczyk
Żory
os. Powstańców Śl., Aleje WP, os. Gwarków
Administracja Domów Mieszkalnych Nr 5 Żory
os. Powstańców Śl. 3B
324341901 Marian Starzykowski

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Grudzień 2019

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj