Rada Nadzorcza - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kartoteka Online


 

Kategoria: Rada Nadzorcza
Opublikowano Odsłony: 249
Drukuj

Treść uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, podjętych w 2019 r. (zamieszczane zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu)Uchwała nr 1/2019 w sprawie: zmiany Regulaminu Zarządu
Uchwała nr 2/2019 w sprawie:  zmiany Regulaminu Komisji Mieszkaniowej
Uchwała nr 3/2019 w sprawie:  ustalenia opłaty lokatorskiej za wywóz nieczystości dla użytkowników lokali mieszkalnych zasobów w Kaczycach zarządzanych przez SM „Nowa”:
Uchwała nr 4/2019 w sprawie:  zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na Al. Wojska Polskiego 8 w Żorach.
Uchwała nr 5/2019 w sprawie:  wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Zarząd kwoty do 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharu oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa SM „NOWA” w Jastrzębiu Zdroju w roku 2019.
Uchwała nr 6/2019 w sprawie:  przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
Uchwała nr 7/2019 w sprawie:  przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej za 2018 rok.
Uchwała nr 8/2019 w sprawie:  przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Mieszkaniowej za 2018 rok.
Uchwała nr 9/2019 w sprawie:  podziału Walnego Zgromadzenia na 6 części
Uchwała nr 10/2019 w sprawie:  zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2019 w zakresie funduszu płac na 2019
Uchwała nr 11/2019 w sprawie: zmiany w planie remontów os. Pawlikowskiego roku 2018 w Żorach.
Uchwała nr 12/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego SM „Nowa”
Uchwała nr 13/2019 w sprawie: przyjęcia wyniku badania sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta badającego bilans za 2018 r.
Uchwała nr 14/2019 w sprawie: wniosku o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
Uchwała nr 15/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
Uchwała nr 16/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na II kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 17/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na II kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 18/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 19/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na II kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 20/2019 w sprawie: przeprowadzania konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 21/2019 w sprawie: zmiany wysokości opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla mieszkańców w Kaczycach
Uchwała nr 22/2019 w sprawie: utworzenia Fundacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 23/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy prezesa Zarządu do spraw techniczno-eksploatacyjnych.
Uchwała nr 24/2019 w sprawie: delegowania członka Rady do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu po 30 czerwca 2019r.
Uchwała nr 25/2019 w sprawie: zmiany Regulaminu używania lokali i porządku domowego.
Uchwała nr 26/2019 w sprawie: zmiany w planie remontów na rok 2019 os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 27/2019 w sprawie: zmiany w planie remontów w roku 2019 na os. Barbary w Jastrzębiu-Zdroju.
   


Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj 
Opublikowano Odsłony: 2261. Protokół Nr 1/2019 Rady Nadzorczej z dnia 30.01.2019 r. [72 KB]
2. Protokół Nr 2/2019 Rady Nadzorczej z dnia 27.02.2019 r. [75 KB]
3. Protokół Nr 3/2019 Rady Nadzorczej z dnia 13.03.2019 r. [85 KB]
4. Protokół Nr 4/2019 Rady Nadzorczej z dnia 24.04.2019 r. [78 KB]
5. Protokół Nr 5/2019 Rady Nadzorczej z dnia 29.05.2019 r. [54 KB]
   
   Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 
Opublikowano Odsłony: 599
Drukuj

Treść uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, podjętych w 2018 r. (zamieszczane zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu)Uchwała nr 1/2018 w sprawie:  ustalenia opłaty lokatorskiej za wywóz nieczystości dla użytkowników lokali mieszkalnych zasobów w Żorach zarządzanych przez SM „Nowa”
Uchwała nr 2/2018 w sprawie:  ustalenia opłaty lokatorskiej za wywóz nieczystości dla użytkowników lokali mieszkalnych zasobów w Kaczycach zarządzanych przez SM „Nowa”
Uchwała nr 3/2018 w sprawie:  wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Zarząd kwoty do 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharu oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa SM „NOWA” w Jastrzębiu Zdroju w roku 2018.
Uchwała nr 4/2018 w sprawie:  przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.
Uchwała nr 5/2018 w sprawie:  przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej za 2017 rok.
Uchwała nr 6/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Mieszkaniowej za 2017 rok.
Uchwała nr 7/2018 w sprawie:  podziału Walnego Zgromadzenia na 6 części
Uchwała nr 8/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2018 w zakresie funduszu płac na 2018
Uchwała nr 9/2018 w sprawie:  zmiany wysokości opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla mieszkańców w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 10/2018 w sprawie: zmiany wysokości opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla mieszkańców w Suszcu
Uchwała nr 11/2018 w sprawie: objęcia przez Spółdzielnię Patronatu nad Jastrzębskim Stowarzyszeniem Parkinsonowskim
Uchwała nr 12/2018 w sprawie: przyjęcia wyniku badania sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta badającego bilans za 2017 r.
Uchwała nr 13/2018 w sprawie: wniosku o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
Uchwała nr 14/2018 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2017 rok.
Uchwała nr 15/2018 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego SM „Nowa”
Uchwała nr 16/2018 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na II kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 17/2018 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na II kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 18/2018 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 19/2018 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na II kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 20/2018 w sprawie: zmiany w planie remontów 2017 i przeniesienia nie wykonanych robót na rok 2018
Uchwała nr 21/2018 w sprawie: przeprowadzania konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 22/2018 w sprawie: ustanowienia bezterminowej służebności drogi na nieruchomości położonej w Jastrzębiu – Zdroju, obręb Szeroka, opisanej w ewidencji gruntów jako działka 973/74.
Uchwała nr 23/2018 w sprawie: podwyższenia stawek odpisu podstawowego na fundusz remontowy o 0,10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie w całych zarządzanych przez SM „Nowa” zasobach mieszkaniowych.
Uchwała nr 24/2018 w sprawie: zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku przy ul. Turystycznej 6 – 8 w Jastrzębiu – Zdroju (wymiana balustrad balkonowych wraz z ociepleniem elewacji frontowej i balkonowej).
Uchwała nr 25/2018 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej
Uchwała nr 26/2018 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego
Uchwała nr 27/2018 w sprawie: rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej.
Uchwała nr 28/2018 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na III kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 29/2018 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na III kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 30/2018 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 31/2018 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na III kwartał 2018 roku
Uchwała nr 32/2018 w sprawie: uchwały o zmianę w planie remontów na rok 2018 ul. G. Morcinka w Kaczycach
Uchwała nr 33/2018 w sprawie: ustalenia stawek zaliczkowych lokatorskich opłat na eksploatację podstawową oraz ustalenia stawek zaliczkowych lokatorskich opłat na podatki od nieruchomości i wieczyste użytkowanie
Uchwała nr 34/2018 w sprawie: wyboru biegłego rewidenta
Uchwała nr 35/2018 w sprawie: zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na os. Pawlikowskiego 1 i os. Powstańców Śl. 6 w Żorach.
Uchwała nr 36/2018 w sprawie: zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na Al. Wojska Polskiego 8 w Żorach.
Uchwała nr 37/2018 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego przy ul. Turystycznej 55 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 38/2018 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego przy ul. Turystycznej 10 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 39/2018 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego na os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 40/2018 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego na os. Sikorskiego 26E w Żorach.
Uchwała nr 41/2018 w sprawie: ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego
Uchwała nr 42/2018 w sprawie: wyboru biegłego rewidenta
Uchwała nr 43/2018 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy.
Uchwała nr 44/2018 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na IV kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 45/2018 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na IV kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 46/2018 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2018 roku.
Uchwała nr 47/2018 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego przy ul. Turystycznej 10 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 48/2018 w sprawie: darowizny dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu niezbędnego jednostce sprzętu.
Uchwała nr 49/2018 w sprawie: ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Uchwała nr 50/2018 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej ul. Wrocławska 25 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 51/2018 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej ul. Wrocławska 27 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 52/2018 w sprawie: zmiany planu remontów roku 2018.
Uchwała nr 53/2018 w sprawie: propozycji Zarządu ustalenia harmonogramu termomodernizacji budynków mieszkalnych i remontów elewacji balkonowych na lata 2019-2021.
Uchwała nr 54/2018 w sprawie: zatwierdzenia zmiany regulaminu konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną balkonu w budynkach wielorodzinnych w zasobach SM „Nowa”.
Uchwała nr 55/2018 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej ul. Wrocławska 25 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 56/2018 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej ul. Wrocławska 27 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 57/2018 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej ul. Piaskowa 9 - Suszec
Uchwała nr 58/2018 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej ul. Piaskowa 11- Suszec
Uchwała nr 59/2018 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynkach: ul. Małopolska 1 – 19,ul. Wielkopolska 1 – 15, ul. Turystyczna 37 – 47 w Jastrzębiu Zdroju;
Uchwała nr 60/2018 w sprawie: zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynkach: ul. Ruchu Oporu 4 – 6 ,ul. Ruchu Oporu 13 – 19, ul. Morcinka 17C w Kaczycach.
Uchwała nr 61/2018 w sprawie: przeniesienia zadania remontowego oraz niewykorzystanych środków do osiedlowego planu remontów na rok 2019.
Uchwała nr 62/2018 w sprawie: wprowadzeniu w rozliczeniach ze wszystkimi użytkownikami lokali mieszkalnych zarządzanych przez SM „Nowa” stawki opłaty na ubezpieczenie mieszkania i odpowiedzialności cywilnej w wysokości 3 zł za mieszkanie miesięcznie
Uchwała nr 63/2018 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na I kw. 2019 r.
Uchwała nr 64/2018 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na I kw. 2019 r.
Uchwała nr 65/2018 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kw. 2019 r.
Uchwała nr 66/2018 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na I kw. 2019 r.
Uchwała nr 67/2018 w sprawie: ustanowienia prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego.
Uchwała nr 68/2018 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2019 r.
Uchwała nr 69/2018 w sprawie: zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2019
Uchwała nr 70/2018 w sprawie: limitu wydatków na realizację działalności społeczno-wychowawczej
Uchwała nr 71/2018 w sprawie: zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na Al. Wojska Polskiego 6, 7 i 11 oraz na os. Gwarków 20 w Żorach (ocieplenie elewacji budynków)


Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj 
Kategoria: Rada Nadzorcza
Opublikowano Odsłony: 533
Drukuj1. Protokół Nr 1/2018 Rady Nadzorczej z dnia 31.01.2018 r. [72 KB]
2. Protokół Nr 2/2018 Rady Nadzorczej z dnia 28.02.2018 r. [94 KB]
3. Protokół Nr 3/2018 Rady Nadzorczej z dnia 07.03.2018 r. [60 KB]
4. Protokół Nr 4/2018 Rady Nadzorczej z dnia 28.03.2018 r. [59 KB]
5. Protokół Nr 5/2018 Rady Nadzorczej z dnia 25.04.2018 r. [43 KB]
6. Protokół Nr 6/2018 Rady Nadzorczej z dnia 24.05.2018 r. [387 KB]
7. Protokół Nr 7/2018 Rady Nadzorczej z dnia 30.05.2018 r. [63 KB]
8. Protokół Nr 8/2018 Rady Nadzorczej z dnia 27.06.2018 r. [91 KB]
9. Protokół Nr 9/2018 Rady Nadzorczej z dnia 29.08.2018 r. [86 KB]
10. Protokół Nr 10/2018 Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2018 r. [84 KB]
11. Protokół Nr 11/2018 Rady Nadzorczej z dnia 24.10.2018 r. [78 KB]
12. Protokół Nr 12/2018 Rady Nadzorczej z dnia 12.11.2018 r. [99 KB]
13. Protokół Nr 13/2018 Rady Nadzorczej z dnia 19.12.2018 r. [76 KB]Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 
Kategoria: Rada Nadzorcza
Opublikowano
Drukuj1. Protokół Nr 1/2017 Rady Nadzorczej z dnia 27.01.2017 r. [87 KB]
2. Protokół Nr 2/2017 Rady Nadzorczej z dnia 22.02.2017 r. [93 KB]
3. Protokół Nr 3/2017 Rady Nadzorczej z dnia 07.03.2017 r. [54 KB]
4. Protokół Nr 4/2017 Rady Nadzorczej z dnia 29.03.2017 r. [108 KB]
5. Protokół Nr 5/2017 Rady Nadzorczej z dnia 26.04.2017 r. [75 KB]
6. Protokół Nr 6/2017 Rady Nadzorczej z dnia 24.05.2017 r. [76 KB]
7. Protokół Nr 6a/2017 Rady Nadzorczej z dnia 12.06.2017 r. [370 KB]
8. Protokół Nr 7/2017 Rady Nadzorczej z dnia 21.06.2017 r. [99 KB]
9. Protokół Nr 8/2017 Rady Nadzorczej z dnia 30.08.2017 r. [100 KB]
10. Protokół Nr 9/2017 Rady Nadzorczej z dnia 27.09.2017 r. [93 KB]
11. Protokół Nr 10/2017 Rady Nadzorczej z dnia 25.10.2017 r. [93 KB]
12. Protokół Nr 11/2017 Rady Nadzorczej z dnia 29.11.2017 r. [99 KB]
13. Protokół Nr 12/2017 Rady Nadzorczej z dnia 20.12.2017 r. [66 KB]
   Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA