Uchwały RN 2013 - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Utworzono: 30 grudzień 2013 Kategoria: Rada Nadzorcza
Opublikowano Odsłony: 467
Drukuj

Treść uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, podjętych w 2013 r. (zamieszczane zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu)

Uchwała nr 1/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 2/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 3/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 4/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 5/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 6/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 7/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 8/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 9/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 10/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 11/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 12/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 13/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 14/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 15/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 16/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 17/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 18/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 19/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 20/2013 w sprawie: stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontów wykonanych w następujących budynkach Powstańców Śl. 4; os. Powstańców Śl. 12; 15; 16; os. Powstańców Śl. 5; 6; 8; 9; 11; 17; os. Powstańców Śl. 10 w Żorach
Uchwała nr 21/2013 w sprawie: stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy dla budynku na ul. Kościuszki 1 w Żorach i na ul. Wrocławskiej 21-31 w Jastrzębiu – Zdroju
Uchwała nr 22/2013 w sprawie: zmiany sposobu ustalania wysokości kwoty dofinansowania do wymiany stolarki okiennej w mieszkaniach
Uchwała nr 23/2013 w sprawie: stawek za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wodeckiego 2 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 24/2013 w sprawie: stawek za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wodeckiego 4 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 25/2013 w sprawie: stawek za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wrocławskiej 23 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 26/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Zarząd kwoty do 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharu oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa SM „NOWA” w Jastrzębiu Zdroju w roku 2013
Uchwała nr 27/2013 w sprawie: przeprowadzenia referendum w sprawie ocieplenia ściany frontowej budynku nr 3A-E na os. Powstańców Śl. w Żorach
Uchwała nr 28/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 29/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 30/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 31/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 32/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 33/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 34/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 35/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 36/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 37/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 38/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 39/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 40/2013 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na 5 części
Uchwała nr 41/2013 w sprawie: wprowadzenia dodatkowej opłaty eksploatacyjnej dla użytkowników lokali na os. 1000-lecia 8 w Jastrzębiu-Zdroju za utrzymanie czystości wewnątrz budynku .
Uchwała nr 42/2013 w sprawie: wprowadzenia dodatkowej opłaty eksploatacyjnej dla użytkowników lokali na os. 1000-lecia 2 w Jastrzębiu-Zdroju za utrzymanie czystości wewnątrz budynku .
Uchwała nr 43/2013 w sprawie: stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę remontów na os. Gwarków 20 os. Sikorskiego 26 os. Powstańców Śl. 4 w Żorach
Uchwała nr 44/2013 w sprawie: zatwierdzeniu referendum wśród lokatorów budynku mieszkalnego położonego przy ul. G. Morcinka 17B w Kaczycach dotyczące przeprowadzeniu termomodernizacji
Uchwała nr 45/2013 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 46/2013 w sprawie: przyjęcia wyniku badania sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta badającego bilans za 2012 r.
Uchwała nr 47/2013 w sprawie: wniosku o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu
Uchwała nr 48/2013 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2012 rok
Uchwała nr 49/2013 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Turystycznej 29 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 50/2013 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 51/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 52/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 53/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 54/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 55/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 56/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 57/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 58/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 59/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 60/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 61/2013 w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego SM „Nowa”
Uchwała nr 62/2013 w sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie izolacji ścian fundamentowych wraz z drenażem budynków wielorodzinnych przy ul. Garncarskiej 9-13, 15-19A w Żorach
Uchwała nr 63/2013 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 27 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 64/2013 w sprawie: następujące wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali na os. Gwarków 20A i 34C w Żorach
Uchwała nr 65/2013 w sprawie: przeprowadzeniu referendum wśród lokatorów budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Gwarków 32 w Żorach w sprawie termomodernizacji budynku oraz wcześniejszego gromadzenia środków na ten cel
Uchwała nr 66/2013 w sprawie: przeprowadzenia w 2013 roku konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem
Uchwała nr 67/2013 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na II kwartał 2013 roku.
Uchwała nr 68/2013 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na II kwartał 2013 roku.
Uchwała nr 69/2013 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na II kwartał 2013 roku.
Uchwała nr 70/2013 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na II kwartał 2013 roku.
Uchwała nr 71/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 72/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 73/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 74/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 75/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 76/2013 w sprawie: darowizny na rzecz Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 77/2013 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 17 w Jastrzębiu-Zdroju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 78/2013 w sprawie: przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Szeptyckiego 1-3 w Żorach w sprawie termomodernizacji budynku oraz wcześniejszego gromadzenia środków na ten cel.
Uchwała nr 79/2013 w sprawie: przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku mieszkalnego wielorodzinnego na os. Gwarków 34 w Żorach w sprawie termomodernizacji budynku oraz wcześniejszego gromadzenia środków na ten cel.
Uchwała nr 80/2013 w sprawie: zatwierdzeniu referendum wśród lokatorów budynku mieszkalnego położonego na os. Powstańców 3 w Żorach dotyczące przeprowadzenia termomodernizacji ściany frontowej i wnęk między balkonami
Uchwała nr 81/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 82/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 83/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 84/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 85/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 86/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 87/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 88/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 89/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 90/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 91/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 92/2013 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Turystycznej 21 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 93/2013 w sprawie: wykonania w roku 2013 izolacji ścian fundamentowych z przykanalikami w budynku na os. Powstańców Śl. 12 A-L w Żorach
Uchwała nr 94/2013 w sprawie: rozszerzenia zakresu robót związanych z remontem elewacji loggiowej budynku nr 2-4 przy ul. Wodeckiego w Jastrzębiu Zdroju
Uchwała nr 95/2013 w sprawie: wymiany stopnic schodowych granitowych w przeprowadzonych remontach wejść do budynków na terenie zasobów SM „Nowa” w latach 2009-2012
Uchwała nr 96/2013 w sprawie: zatwierdzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Gwarków 32 w Żorach
Uchwała nr 97/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 98/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 99/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 100/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 101/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 102/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 103/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 104/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 105/2013 w sprawie: zatwierdzenia stawek zaliczek na poczet C.O.
Uchwała nr 106/2013 w sprawie: wcześniejszego gromadzenia środków pochodzących z odpisów lokatorskich na fundusz remontowy na poczet przyszłego remontu, polegającego na ociepleniu budynku, zgodnie z wynikiem referendum.
Uchwała nr 107/2013 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 19 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 108/2013 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 31 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 109/2013 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 43 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 110/2013 w sprawie: zmiany planu remontów w Suszcu na rok 2013
Uchwała nr 111/2013 w sprawie: wykonaniu instalacji domofonowej w budynku na os. Powstańców Śl. 9E w Żorach.
Uchwała nr 112/2013 w sprawie: zatwierdzenia referendum wśród lokatorów budynku na ul. Szeptyckiego 1-3 w Żorach w sprawie przeprowadzeniu termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wcześniejszym gromadzeniem środków na ten cel
Uchwała nr 113/2013 w sprawie: zatwierdzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Gwarków 34 w Żorach w sprawie przeprowadzeniu termomodernizacji budynku mieszkalnego wraz z wcześniejszym gromadzeniem środków na ten cel
Uchwała nr 114/2013 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na III kwartał 2013 roku.
Uchwała nr 115/2013 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na III kwartał 2013 roku.
Uchwała nr 116/2013 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2013 roku.
Uchwała nr 117/2013 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na III kwartał 2013 roku.
Uchwała nr 118/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 119/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 120/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 121/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 122/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 123/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 124/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 125/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 126/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 127/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 128/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 129/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 130/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 131/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 132/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 133/2013 w sprawie: wcześniejszego gromadzenia środków pochodzących z odpisów lokatorskich na fundusz remontowy na poczet przyszłego remontu, polegającego na ociepleniu budynku, zgodnie z wynikiem referendum dla użytkowników lokali na os. Gwarków 34 w Żorach oraz ul. Szeptyckiego 1-3 w Żorach
Uchwała nr 134/2013 w sprawie: nabyciu nieruchomości położonej w Żorach- Roju przy ul. Kokocińskiej o powierzchni 545,00 m2. Grunt przeznaczony pod budowę parkingu i drogi manewrowej w rejonie budynku 18 na os. Gwarków w Żorach.
Uchwała nr 135/2013 w sprawie: wprowadzenia dodatkowej opłaty eksploatacyjnej dla użytkowników lokali na os. 1000 lecia 5 w Jastrzębiu-Zdroju za utrzymanie czystości wewnątrz budynku.
Uchwała nr 136/2013 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Turystycznej 17 w Jastrzębiu Zdroju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 137/2013 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 35 w Jastrzębiu Zdroju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 138/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 139/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 140/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 141/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 142/2013 w sprawie: wyboru biegłego rewidenta
Uchwała nr 143/2013 w sprawie: ustalenia zaliczkowych stawek lokatorskich opłat na eksploatację podstawową dla poszczególnych nieruchomości.
Uchwała nr 144/2013 w sprawie: wprowadzenia od 01.01.2014 r. dodatkowej opłaty eksploatacyjnej dla wszystkich użytkowników lokali mieszkalnych we wszystkich budynkach mieszkaniowych wielorodzinnych zarządzanych przez SM „NOWA” za utrzymanie czystości wszystkich części wspólnych wewnątrz budynku
Uchwała nr 145/2013 w sprawie: wysokości stawki za konserwację zbiorczej instalacji antenowej (AZART) dla użytkowników lokali przy ul. Katowickiej 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 146/2013 w sprawie: przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 13 na os. Powstańców Śl. w Żorach w sprawie ocieplenia elewacji frontowej budynku wraz z wnękami między balkonami oraz wcześniejszego gromadzenia środków na ten cel
Uchwała nr 147/2013 w sprawie: przeprowadzeniu referendum wśród lokatorów budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 9,11,13 przy ul. Garncarskiej w Żorach w sprawie termomodernizacji budynku oraz wcześniejszego gromadzenia środków na ten cel
Uchwała nr 148/2013 w sprawie: przesunięcia z planu 2013 wraz z niewykorzystanymi środkami finansowymi i wykonania w roku 2014 zadania remontowego budowa parkingu z oświetleniem i odwodnieniem wraz z projektem technicznym” przy ul. Ruchu Oporu 4-8 - 177.451,44 zł oraz o odstąpienie od realizacji zadania, wykonanie koncepcji i projektu technicznego parkingu za budynkiem” przy ul. Wielkopolskiej 17-31 – 8.155,00 zł i rozliczenia środków w osiedlowym planie remontów roku 2013.
Uchwała nr 149/2013 w sprawie: przyjęcia planu Komisji Mieszkaniowej na IV kw.2013r
Uchwała nr 150/2013 w sprawie: przyjęcia planu Komisji Gospodarczej na IV kw.2013r .
Uchwała nr 151/2013 w sprawie: przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej na IV kw.2013r
Uchwała nr 152/2013 w sprawie: przyjęcia planu Rady Nadzorczej na IV kw.2013r
Uchwała nr 153/2013 w sprawie: uchylenia uchwały w sprawie wykreślenia z rejestru członków
Uchwała nr 154/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 155/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 156/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 157/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 158/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 159/2013 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 63 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 160/2013 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 41 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 161/2013 w sprawie: odstąpienia od zasad Regulaminu przeprowadzania przetargów na dostawy, usługi i roboty budowlane w celu wykonywania remontów i eksploatacji zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA” w Jastrzębiu-Zdroju w zakresie dostawy i montażu nasad kominowych typu „EKON” i wyraża zgodę na zawarcie umowy na dostawę i montaż w/w nasad z firmą Pirazmat Sp. z o.o. , 41-902 Bytom ul. Stefana Żeromskiego 44.
Uchwała nr 162/2013 w sprawie: przeprowadzenia referendum w sprawie ocieplenia ściany frontowej budynku nr 15A-F na os. Powstańców Śl. w Żorach wraz z wcześniejszym gromadzeniem środków na ten cel.
Uchwała nr 163/2013 w sprawie: przeprowadzenia referendum w sprawie kompleksowego remontu balkonów tj.: wymiany balustrad balkonowych, remontu posadzek balkonowych, uzupełnieniu tynku na ścianach bocznych balkonu po wymianie konstrukcji balkonowych, malowanie wnęk balkonowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Malchera 1-5 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 164/2013 w sprawie: zatwierdzenia stawki dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę ociepleń wykonanych na podstawie przeprowadzonych referendów
Uchwała nr 165/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 166/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 167/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 168/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 169/2013 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 170/2013 w sprawie: przesunięcia z planu remontów 2013 niewykorzystanych środków do osiedlowych planów remontów na rok 2014
Uchwała nr 171/2013 w sprawie: odstąpienia od wykonania zadań remontowych i przeniesienia niewykorzystanych środków do właściwych osiedlowych planów remontów na rok 2014 oraz o przesunięciu wraz z środkami malowanie klatek schodowych przy ul. Szeptyckiego 7 na rok 2014
Uchwała nr 172/2013 w sprawie: zatwierdzenia plan remontów na rok 2014
Uchwała nr 173/2013 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 2 w Jastrzębiu-Zdróju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 174/2013 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 25 w Jastrzębiu-Zdróju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 175/2013 w sprawie: zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę wykonanego ocieplenia ściany frontowej na podstawie przeprowadzonych referendów w budynkach na os. Powstańców 5,7,11,17 w Żorach
Uchwała nr 176/2013 w sprawie: zatwierdzenia referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Malchera 1-5 w Jastrzębiu-Zdróju w sprawie wykonania kompleksowego remontu balkonów tj. wymiana balustrad balkonowych, remont posadzek, malowanie wnęk balkonowych wraz z wcześniejszym gromadzeniem środków na ten cel.
Uchwała nr 177/2013 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2014 r.
Uchwała nr 178/2013 w sprawie: zatwierdzenia plan rzeczowo - finansowego na rok 2014
Uchwała nr 179/2013 w sprawie: lokatorskich stawek opłat na podatki i ubezpieczenia
Uchwała nr 180/2013 w sprawie: limitu wydatków na realizację działalności społeczno-wychowawczej
Uchwała nr 181/2013 w sprawie: zmiany planu remontów roku 2013.
Uchwała nr 182/2013 w sprawie: zmiany regulaminu przeprowadzania przetargów na dostawy, usługi i roboty budowlane w celu wykonania remontów i eksploatacji zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 183/2013 w sprawie: zatwierdzenia referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Garncarskiej 9-13 w Żorach dotyczące termomodernizacji budynku mieszkalnego
Uchwała nr 184/2013 w sprawie: zatwierdzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Powstańców
Sl. 13A-D w Żorach dotyczące ocieplenia elewacji frontowej i wnęk międzyloggiowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Uchwała nr 185/2013 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na I kw. 2014.
Uchwała nr 186/2013 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na I kw. 2014.
Uchwała nr 187/2013 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kw. 2014.
Uchwała nr 188/2013 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na I kw. 2014.
Uchwała nr 189/2013 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 190/2013 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 191/2013 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej

Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutajSzukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA