Uchwały RN 2015 - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Rada Nadzorcza
Opublikowano Odsłony: 533
Drukuj

Treść uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, podjętych w 2015 r. (zamieszczane zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu)

Uchwała nr 1/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 2/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 3/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 4/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 5/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 6/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 7/2015 w sprawie:  wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali przy ul. Turystycznej 59 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 8/2015 w sprawie:   o wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku na os. Pawlikowskiego 19 B w Żorach
Uchwała nr 9/2015 w sprawie:  wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku na os. Pawlikowskiego 19 C w Żorach
Uchwała nr 10/2015 w sprawie:  zatwierdzeniu wyników referendum wśród lokatorów budynku mieszkalnego położonego w Żorach na al. Wojska Polskiego 6 A-F wraz z wcześniejszym gromadzeniem środków na ten cel dotyczące przeprowadzenia wymiany balustrad balkonowych
Uchwała nr 11/2015 w sprawie:  wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Zarząd kwoty do 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharu oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa SM „NOWA” w Jastrzębiu Zdroju w roku 2015
Uchwała nr 12/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 13/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 14/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 15/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 16/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 17/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 18/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 19/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 20/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 21/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 22/2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 rok.
Uchwała nr 23/2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej za 2014 rok.
Uchwała nr 24/2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Mieszkaniowej za 2014 rok.
Uchwała nr 25/2015 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na 7 części
Uchwała nr 26/2015 w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2015 w zakresie funduszu płac na 2015
Uchwała nr 27/2015 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku przy ul. Wrocławskiej 15 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 28/2015 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku przy ul. Wielkopolskiej 49 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 29/2015 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku przy ul. Wielkopolskiej 57 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 30/2015 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku na os. Pawlikowskiego 16 A w Żorach
Uchwała nr 31/2015 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku na os. Pawlikowskiego 16 B w Żorach
Uchwała nr 32/2015 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku na os. Pawlikowskiego 16 C w Żorach
Uchwała nr 33/2015 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku na os. Pawlikowskiego 19 A w Żorach
Uchwała nr 34/2015 w sprawie: wcześniejszego gromadzenia środków pochodzących z odpisów lokatorskich na fundusz remontowy w związku z przeprowadzonym referendum na os. Wojska Polskiego 6 w Żorach
Uchwała nr 35/2015 w sprawie: zakończenia naliczania odpisów na fundusz remontowy w związku z zakończeniem spłaty remontów na budynkach przy ul. Szkolnej 42-60, 62-80, ul. Małopolskiej 81-99, ul. Turystycznej 22-24, 26-28, w Jastrzębiu-Zdroju oraz na os. Pawlikowskiego 1 i 2, 9 w Żorach
Uchwała nr 36/2015 w sprawie: wykonania nowej instalacji domofonowej w budynkach przy ul. Ruchu Oporu 5 i 7 oraz ul. Wodeckiego 9 i 15 w Jastrzębiu – Zdroju.
Uchwała nr 37/2015 w sprawie: przeprowadzenia referendum w sprawie termomodernizacji budynku wraz z wymianą balustrad balkonowych i remontem posadzek w budynku przy ul. Ruchu Oporu 43-45 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 38/2015 w sprawie: zatwierdzenia regulamin konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 39/2015 w sprawie: przeprowadzanie konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 40/2015 w sprawie: zmiany Regulamin Używania Lokali i Porządku Domowego
Uchwała nr 41/2015 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 42/2015 w sprawie: aktualizacji planu wpływów na fundusz remontowy z odpisów lokatorskich przeznaczonych na realizację programów rewitalizacyjnych SM „Nowa” z uwzględnieniem uzyskanych środków dla budynków, których balustrady balkonowe zawierały lub zawierają azbest, blachę trapezową, szczebelki lub beton
Uchwała nr 43/2015 w sprawie: przystąpienia Spółdzielni w poczet członków Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami
Uchwała nr 44/2015 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 45/2015 w sprawie: wniosku o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu
Uchwała nr 46/2015 w sprawie: przyjęcia wyniku badania sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta badającego bilans za 2014 r.
Uchwała nr 47/2015 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok
Uchwała nr 48/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 49/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 50/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 51/2015 w sprawie:  zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego SM „Nowa”
Uchwała nr 52/2015 w sprawie:  darowizny dla Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Obrońcom Ziemi Jastrzębskiej i Obchodów Września 1939 roku w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na wybudowanie pomnika upamiętniającego jedną z pierwszych bitew kompanii wrześniowej 1939 r
Uchwała nr 53/2015 w sprawie:  wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku przy ul. Turystycznej 1 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 54/2015 w sprawie:  wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku przy ul. Turystycznej 7 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 55/2015 w sprawie:  wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku przy ul. Turystycznej 13 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 56/2015 w sprawie:  wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku przy ul. Turystycznej 31 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 57/2015 w sprawie:  wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku na os. Pawlikowskiego 20 A w Żorach
Uchwała nr 58/2015 w sprawie:  zniesienia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy w związku z zakończeniem spłaty remontów wykonanych na podstawie przeprowadzonych referendów
Uchwała nr 59/2015 w sprawie:  wprowadzenia zmiany w planie remontów na rok 2015 r.
Uchwała nr 60/2015 w sprawie:  zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2015 r.
Uchwała nr 61/2015 w sprawie:  wysokości obowiązujących od 01.04.2015 r. opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla użytkowników lokali mieszkalnych zasobów w Żorach zarządzanych przez SM „NOWA”.
Uchwała nr 62/2015 w sprawie:  wysokość obowiązujących od 01.02.2015 r. opłat lokatorskich za wywóz odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny dla użytkowników lokali mieszkalnych zasobów w Kaczycach zarządzanych przez SM „NOWA”.
Uchwała nr 63/2015 w sprawie:  przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na II kwartał 2015 roku.
Uchwała nr 64/2015 w sprawie:  przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na II kwartał 2015 roku.
Uchwała nr 65/2015 w sprawie:  przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2015 roku.
Uchwała nr 66/2015 w sprawie:  przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na II kwartał 2013 roku.
Uchwała nr 67/2015 w sprawie:  uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 68/2015 w sprawie:  uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 69/2015 w sprawie:  uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 70/2015 w sprawie:  uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 71/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 72/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 73/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 74/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 75/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 76/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 77/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 78/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 79/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 80/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 81/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 82/2015 w sprawie:  przeprowadzenia referendum w sprawie termomodernizacji budynku wraz z wymianą balustrad balkonowych i remontem posadzek w budynku przy ul. Ruchu Oporu 27-41 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 83/2015 w sprawie:  zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę wymiany balustrad balkonowych w budynku na os. Pawlikowskiego w Żorach
Uchwała nr 84/2015 w sprawie:  wykonania w roku 2015 nowej instalacji domofonowej przy ul. Wodeckiego 11 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 85/2015 w sprawie:  zniesienia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy w związku z zakończeniem spłaty remontów wykonanych na podstawie przeprowadzonych referendów
Uchwała nr 86/2015 w sprawie:  wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku przy ul. Turystycznej 5 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 87/2015 w sprawie:  zatwierdzenia wyników referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Ruchu Oporu 43-45 w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie przeprowadzenia termomodernizacji budynku wraz z wymianą balustrad balkonowych
Uchwała nr 88/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 89/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 90/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 91/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 92/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 93/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 94/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 95/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 96/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 97/2015 w sprawie: wykonania naprawy ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 62-80 przy ul. Szkolnej w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 98/2015 w sprawie: przeprowadzenia referendum w sprawie termomodernizacji budynku wraz z wymianą balustrad balkonowych i remontem posadzek w budynku na os. 1000 lecia 37-40 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 99/2015 w sprawie: przeprowadzenia referendum w sprawie termomodernizacji budynku wraz z wymianą balustrad balkonowych i remontem posadzek w budynku na os. 1000 lecia 25-30 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 100/2015 w sprawie: zniesienia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy
Uchwała nr 101/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 102/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 103/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 104/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 105/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 106/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 107/2015 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 108/2015 w sprawie:  zatwierdzenia stawek zaliczek na poczet C.O.
Uchwała nr 109/2015 w sprawie:  wykonania naprawy ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 62 przy ul. Szkolnej w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 110/2015 w sprawie:  wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku przy ul. Wielkopolskiej 55 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 111/2015 w sprawie:  wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku na os. Pawlikowskiego 17 A w Żorach
Uchwała nr 112/2015 w sprawie:  wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku na os. Pawlikowskiego 17 C w Żorach
Uchwała nr 113/2015 w sprawie:  zniesienia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy
Uchwała nr 114/2015 w sprawie:  zatwierdzenia wyników referendum wśród lokatorów budynku na os. 1000 lecia 37-40 w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie przeprowadzenia termomodernizacji budynku wraz z wymianą balustrad balkonowych
Uchwała nr 115/2015 w sprawie:  zatwierdzenia wyników referendum wśród lokatorów budynku na os.1000 lecia 25-30 w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie przeprowadzenia termomodernizacji budynku wraz z wymianą balustrad balkonowych
Uchwała nr 116/2015 w sprawie:  zatwierdzenia wyników referendum wśród lokatorów budynku przy ul. Ruchu Oporu 27-41 w Jastrzębiu-Zdroju w sprawie przeprowadzenia termomodernizacji budynku wraz z wymianą balustrad balkonowych
Uchwała nr 117/2015 w sprawie:  przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na III kwartał 2015 roku.
Uchwała nr 118/2015 w sprawie:  przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na III kwartał 2015 roku.
Uchwała nr 119/2015 w sprawie:  przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2015 roku.
Uchwała nr 120/2015 w sprawie:  przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na III kwartał 2015 roku.
Uchwała nr 121/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 122/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 123/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 124/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 125/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 126/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 127/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 128/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 129/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 130/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 131/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 132/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 133/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 134/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 135/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 136/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 137/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 138/2015 w sprawie: wyboru biegłego rewidenta
Uchwała nr 139/2015 w sprawie: zaliczkowych stawek lokatorskich opłat na eksploatację podstawową
Uchwała nr 140/2015 w sprawie: zmiany w planie remontów na rok 2015 os. Zofiówka
Uchwała nr 141/2015 w sprawie: zniesienia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy budynkach przy ul. Wielkopolskiej 1 – 15, Turystycznej 10 – 12 w Jastrzębiu-Zdroju oraz na os. Pawlikowskiego 16, os. Powstańców Śl. 5 i 11, os. Powstańców Śl. 6 w Żorach
Uchwała nr 142/2015 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku przy ul. Turystycznej 16 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 143/2015 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku na os. Sikorskiego 26 A w Żorach
Uchwała nr 144/2015 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku na os. Sikorskiego 27 C w Żorach
Uchwała nr 145/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 146/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 147/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 148/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 149/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 150/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 151/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 152/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 153/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 154/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 155/2015 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku przy ul. Turystycznej 3 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 156/2015 w sprawie: sprawie: zniesienia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy budynkach przy ul. Beskidzkiej 18 – 32, ul. Turystycznej 14-16 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 157/2015 w sprawie: zatwierdzenia wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego
Uchwała nr 158/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w Żorach na Osiedlu Gwarków 32D/10
Uchwała nr 159/2015 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na IV kwartał 2015 roku.
Uchwała nr 160/2015 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na IV kwartał 2015 roku.
Uchwała nr 161/2015 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2015 roku.
Uchwała nr 162/2015 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na IV kwartał 2015 roku.
Uchwała nr 163/2015 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 164/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 165/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 166/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 167/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 168/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 169/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 170/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 171/2015 w sprawie: odstąpienia od montażu zabezpieczeń przeciw gołębiom na budynku przy ul. Wielkopolskiej 17-31 w 2015 roku i przesunięciu środków finansowych do planu remontów na rok 2016.
Uchwała nr 172/2015 w sprawie: zniesienia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy w budynkach na os. Powstańców Śl. 10, 12, 15 ,16 i 17 w Żorach
Uchwała nr 173/2015 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 174/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 175/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 176/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 177/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 178/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 179/2015 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 180/2015 w sprawie: zatwierdzenia planu remontów na rok 2016
Uchwała nr 181/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Zarząd kwoty do 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną balkonu w budynkach wielorodzinnych w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 182/2015 w sprawie: zniesienia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy w budynkach przy ul. Wielkopolskiej 35 – 49, 53 – 67, ul. Beskidzkiej 2 – 16 oraz na os. Sikorskiego 23, os. Pawlikowskiego 20 w Żorach
Uchwała nr 183/2015 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku przy ul. Wielkopolskiej 59 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 184/2015 w sprawie: zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2016 r.
Uchwała nr 185/2015 w sprawie: zatwierdzenia plan rzeczowo - finansowego na rok 2016
Uchwała nr 186/2015 w sprawie: limitu wydatków na realizację działalności społeczno-wychowawczej
Uchwała nr 187/2015 w sprawie: zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy w budynkach przy ul. Turystycznej 11 – 21, ul. Szkolna 2 – 20, 22 – 40, 42 – 60; ul. Jasna 1 – 19, 102 – 120, 122 – 140 w Jastrzębiu – Zdroju, os. Sikorskiego 29, 32 w Żorach oraz zniesienia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy w budynkach przy ul. Szkolna 2 – 20, 22 – 40 , ul. Jasna 1 – 19, 102 – 120 i 122 – 140 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 188/2015 w sprawie: zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy w budynkach na os. Pawlikowskiego 9, os. Sikorskiego 24 w Żorach
Uchwała nr 189/2015 w sprawie: zniesienia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy w budynkach na os. Powstańców Śl. 4,7 w Żorach
Uchwała nr 190/2015 w sprawie: uchwalenia harmonogram termomodernizacji budynków mieszkalnych na lata 2016-2018
Uchwała nr 191/2015 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na I kw. 2016 r.
Uchwała nr 192/2015 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na I kw. 2016 r.
Uchwała nr 193/2015 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kw. 2016 r.
Uchwała nr 194/2015 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na I kw. 2016 r.


Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutajPolecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA