Uchwały RN 2019 - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Rada Nadzorcza
Opublikowano Odsłony: 285
Drukuj

Treść uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, podjętych w 2019 r. (zamieszczane zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu)Uchwała nr 1/2019 w sprawie: zmiany Regulaminu Zarządu
Uchwała nr 2/2019 w sprawie:  zmiany Regulaminu Komisji Mieszkaniowej
Uchwała nr 3/2019 w sprawie:  ustalenia opłaty lokatorskiej za wywóz nieczystości dla użytkowników lokali mieszkalnych zasobów w Kaczycach zarządzanych przez SM „Nowa”:
Uchwała nr 4/2019 w sprawie:  zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynku na Al. Wojska Polskiego 8 w Żorach.
Uchwała nr 5/2019 w sprawie:  wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Zarząd kwoty do 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharu oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa SM „NOWA” w Jastrzębiu Zdroju w roku 2019.
Uchwała nr 6/2019 w sprawie:  przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.
Uchwała nr 7/2019 w sprawie:  przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej za 2018 rok.
Uchwała nr 8/2019 w sprawie:  przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Mieszkaniowej za 2018 rok.
Uchwała nr 9/2019 w sprawie:  podziału Walnego Zgromadzenia na 6 części
Uchwała nr 10/2019 w sprawie:  zatwierdzenia planu gospodarczego na rok 2019 w zakresie funduszu płac na 2019
Uchwała nr 11/2019 w sprawie: zmiany w planie remontów os. Pawlikowskiego roku 2018 w Żorach.
Uchwała nr 12/2019 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego SM „Nowa”
Uchwała nr 13/2019 w sprawie: przyjęcia wyniku badania sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta badającego bilans za 2018 r.
Uchwała nr 14/2019 w sprawie: wniosku o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
Uchwała nr 15/2019 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok.
Uchwała nr 16/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na II kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 17/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na II kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 18/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 19/2019 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na II kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 20/2019 w sprawie: przeprowadzania konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 21/2019 w sprawie: zmiany wysokości opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla mieszkańców w Kaczycach
Uchwała nr 22/2019 w sprawie: utworzenia Fundacji przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 23/2019 w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Zastępcy prezesa Zarządu do spraw techniczno-eksploatacyjnych.
Uchwała nr 24/2019 w sprawie: delegowania członka Rady do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu po 30 czerwca 2019r.
Uchwała nr 25/2019 w sprawie: zmiany Regulaminu używania lokali i porządku domowego.
Uchwała nr 26/2019 w sprawie: zmiany w planie remontów na rok 2019 os. 1000-lecia w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 27/2019 w sprawie: zmiany w planie remontów w roku 2019 na os. Barbary w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 28/2019 w sprawie: rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej.
Uchwała nr 29/2019 w sprawie: zmiany wysokości opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla mieszkańców w Suszcu.
Uchwała nr 30/2019 w sprawie: zmiany wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej w związku z montażem monitoringu wizyjnego przy ul. Wielkopolskiej 16 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 31/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na III kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 32/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na III kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 33/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2019 roku.
Uchwała nr 34/2019 w sprawie: przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na III kwartał 2019 roku
Uchwała nr 35/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o prace z W-ce Prezesem Leszkiem Raneckim
Uchwała nr 36/2019 w sprawie: zmiany wysokości opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla mieszkańców w Żorach.
Uchwała nr 37/2019 w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy o pracę zawartej z Prezesem Zarządu Panem Władysławem Dydo.
Uchwała nr 38/2019 w sprawie: zawarcia umowy z Prezesem Zarządu Spółdzielni Panem Władysławem Dydo.
   


Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutajSzukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA