Uchwały RN 2014 - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Rada Nadzorcza
Opublikowano Odsłony: 414
Drukuj

Treść uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, podjętych w 2014 r. (zamieszczane zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu)

Uchwała nr 1/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 2/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 3/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 4/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 5/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 6/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 7/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 8/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 9/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 10/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 11/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 12/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 13/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 14/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 15/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 16/2014 w sprawie:  stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę docieplenia i wymiany balustrad balkonowych wykonanych na podstawie przeprowadzonych referendów w budynkach przy ul Katowickiej 1-3, przy ul. Wodeckiego 2-4 w Jastrzębiu-Zdroju oraz na os. Sikorskiego 32 A w Żorach.
Uchwała nr 17/2014 w sprawie:  wcześniejszego gromadzenia środków pochodzących z odpisów lokatorskich na fundusz remontowy na poczet przyszłego remontu, polegającego na ociepleniu budynku, zgodnie z wynikiem referendum na os. Powstańców 13 i ul.. Garncarskiej 9-13 w Żorach.
Uchwała nr 18/2014 w sprawie:  zmiany Regulamin Używania Lokali i Porządku Domowego
Uchwała nr 19/2014 w sprawie:  wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Zarząd kwoty do 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharu oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa SM „NOWA” w Jastrzębiu Zdroju w roku 2014
Uchwała nr 20/2014 w sprawie:  zatwierdzeniu wyników referendum wśród lokatorów budynku mieszkalnego położonego w Żorach na os. Powstańców Śl. 15 wraz z wcześniejszym gromadzeniem środków na ten cel dotyczące przeprowadzeniu ocieplenia elewacji frontowej
Uchwała nr 21/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 22/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 23/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 24/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 25/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 26/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 27/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 28/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 29/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 30/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 31/2014 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 rok.
Uchwała nr 32/2014 w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo - finansowego na rok 2014 w zakresie funduszu płac na 2014 r.
Uchwała nr 33/2014 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej za 2013 rok.
Uchwała nr 34/2014 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Mieszkaniowej za 2013 rok.
Uchwała nr 35/2014 w sprawie: przeprowadzenia w 2014 roku konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem
Uchwała nr 36/2014 w sprawie: zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę wymiany balustrad balkonowych wykonanych w budynkach na Pawlikowskiego 1, 19, 20 oraz na os. Sikorskiego 25 w Żorach.
Uchwała nr 37/2014 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Turystycznej 19 w Jastrzębiu - Zdróju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 38/2014 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Turystycznej 12 w Jastrzębiu - Zdróju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 39/2014 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na 6 części
Uchwała nr 40/2014 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 41/2014 w sprawie: przyjęcia wyniku badania sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta badającego bilans za 2013 r.
Uchwała nr 42/2014 w sprawie: wniosku o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu
Uchwała nr 43/2014 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2013 rok
Uchwała nr 44/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 45/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 46/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 47/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 48/2014 w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego SM „Nowa”
Uchwała nr 49/2014 w sprawie: zmiany planu remontów na os. Sikorskiego na rok 2014
Uchwała nr 50/2014 w sprawie: wcześniejszego gromadzenia środków pochodzących z odpisów lokatorskich na fundusz remontowy na poczet przyszłego remontu polegającego na ociepleniu elewacji frontowej budynku na os. Powstańców Śl. 15 w Żorach zgodnie z wynikiem referendum
Uchwała nr 51/2014 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 37 w Jastrzębiu-Zdroju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 52/2014 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 39 w Jastrzębiu-Zdroju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 53/2014 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Turystycznej 45 w Jastrzębiu-Zdroju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 54/2014 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wrocławskiej 21 w Jastrzębiu-Zdroju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 55/2014 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na II kwartał 2014 roku.
Uchwała nr 56/2014 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na II kwartał 2014 roku.
Uchwała nr 57/2014 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na II kwartał 2014 roku.
Uchwała nr 58/2014 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na II kwartał 2014 roku.
Uchwała nr 59/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 60/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 61/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 62/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 63/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 64/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 65/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 66/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 67/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 68/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 69/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 70/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 71/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 72/2014 w sprawie:  wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali przy ul. Turystycznej 47 w Jastrzębiu-Zdroju .
Uchwała nr 73/2014 w sprawie:  przeprowadzenia referendum wśród lokatorów budynku na os. Powstańców Śl. 16A-F w Żorach w sprawie docieplenia ściany frontowej budynku wraz z wcześniejszym gromadzeniem środków.
Uchwała nr 74/2014 w sprawie:  stawki opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla użytkowników lokali mieszkalnych zasobów w Kaczycach zarządzanych przez SM „Nowa”.
Uchwała nr 75/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 76/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 77/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 78/2014 w sprawie:  zmiany w planie remontów na rok 2014, (malowanie klatki schodowej w Kaczycach ul. Morcinka 17 C)
Uchwała nr 79/2014 w sprawie:  wykonania w roku 2014 izolacji ścian fundamentowych z przykanalikami w budynku wielorodzinnym na os. Powstańców Śl. 15 A-F w Żorach, oraz wprowadzenie zmiany w planie remontów 2014 na os Powstańców Śl. w pozycji nr 13 poprzez dodanie budynku os. Powstańców Śl. 15
Uchwała nr 80/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 81/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 82/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 83/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 84/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 85/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 86/2014 w sprawie: zatwierdzenia stawek zaliczek na poczet C.O.
Uchwała nr 87/2014 w sprawie: wprowadzenia zmiany w planie remontów na rok 2014 na os. Zofiówka
Uchwała nr 88/2014 w sprawie: wprowadzenia zmiany w planie remontów na rok 2014 na os. Sikorskiego
Uchwała nr 89/2014 w sprawie: wprowadzenia zmiany w planie remontów 2014r na os. Pawlikowskiego
Uchwała nr 90/2014 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali przy ul. Katowickiej 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 91/2014 w sprawie: zatwierdzenia wyników referendum wśród lokatorów budynku na os. Powstańców 16 w Żorach
Uchwała nr 92/2014 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na III kwartał 2014 roku.
Uchwała nr 93/2014 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2014 roku.
Uchwała nr 94/2014 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na III kwartał 2014 roku.
Uchwała nr 95/2014 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na III kwartał 2014 roku.
Uchwała nr 96/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 97/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 98/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 99/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 100/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 101/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 102/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 103/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 104/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 105/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 106/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 107/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 108/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 109/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 110/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 111/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 112/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 113/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 114/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 115/2014 w sprawie:  ustalenia zaliczkowych stawek lokatorskich opłat na eksploatację podstawową
Uchwała nr 116/2014 w sprawie:  podwyższenia stawek odpisu podstawowego na fundusz remontowy o 0,10 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej miesięcznie w całych zarządzanych przez SM „Nowa” zasobach mieszkaniowych.
Uchwała nr 117/2014 w sprawie:  wysokości obowiązujących od 1.10.2014 r. opłat lokatorskich za wywóz nieczystości dla użytkowników lokali mieszkalnych zasobów w Jastrzębiu-zdroju zarządzanych przez SM „Nowa”:
Uchwała nr 118/2014 w sprawie:  ustalenia harmonogramu termomodernizacji budynków mieszkalnych na lata 2015-2017.
Uchwała nr 119/2014 w sprawie:  zmiany w planie remontów na rok 2014, malowanie klatek schodowych z płytkowaniem ścian parterów Aleje Wojska Polskiego 6 w Żorach
Uchwała nr 120/2014 w sprawie:  wcześniejszego gromadzenia środków pochodzących z odpisów lokatorskich na fundusz remontowy na poczet przyszłego, zatwierdzonego uchwałą 91/2014 z dnia 25.06.2014 remontu, polegającego na ociepleniu elewacji frontowej budynku na os. Powstańców Śl. 16 w Żorach
Uchwała nr 121/2014 w sprawie:  wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Katowickiej 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 122/2014 w sprawie:  wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Turystycznej 15 w Jastrzębiu- Zdroju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 123/2014 w sprawie:  wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Turystycznej 61 w Jastrzębiu-Zdroju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 124/2014 w sprawie:  wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul. Wielkopolskiej 8 w Jastrzębiu-Zdroju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 125/2014 w sprawie:  wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy ul.Wielkopolskiej 53 w Jastrzębiu-Zdroju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 126/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 127/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 128/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 129/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 130/2014 w sprawie: wyboru biegłego rewidenta
Uchwała nr 131/2014 w sprawie: zmiany w Regulaminie przetargu na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w SM „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 132/2014 w sprawie: dostawy systemu izolacji termicznej, akustycznej oraz przeciwpożarowej Sto Therm KD do ocieplenia stropów piwnic w budynkach SM „Nowa” na os. Sikorskiego w Żorach.
Uchwała nr 133/2014 w sprawie: wykonania dodatkowych 11 szt. włazów na dach na os. Gwarków, 10 szt. włazów na dach i 7 szt. włazów na poddasze na os. Barbary w Jastrzębiu-Zdroju oraz 9 szt. naświetli dachowych na os. Powstańców Śl. 11,12,15 w Żorach
Uchwała nr 134/2014 w sprawie: wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy na os. 1000 lecia 15 B w Jastrzębiu-Zdroju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 135/2014 w sprawie: zmiany w planie remontów 2014- wyprowadzenie instalacji gazowej z przewodów kominowych i poprowadzenie ich po klatce schodowej w mieszkaniach przy ul. Malchera 1/9, 1/10, 3/9, 3/10, 5/9, 5/10 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 136/2014 w sprawie: wykonania w roku 2014 nowej instalacji domofonowej w budynku na os. Pawlikowskiego 19B w Żorach.
Uchwała nr 137/2014 w sprawie: przyjęcia planu Komisji Mieszkaniowej na IV kwartał .2014 r
Uchwała nr 138/2014 w sprawie: przyjęcia planu Komisji Rewizyjnej na IV kwartał .2014 r .
Uchwała nr 139/2014 w sprawie: przyjęcia planu Komisji Gospodarczej na IV kwartał .2014 r .
Uchwała nr 140/2014 w sprawie: przyjęcia planu Rady Nadzorczej na IV kwartał .2014 r .
Uchwała nr 141/2014 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 142/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 143/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 144/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 145/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 146/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 147/2014 w sprawie:  wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy na os. 1000 lecia 15 B w Jastrzębiu-Zdroju w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 148/2014 w sprawie:  wysokości stawki za konserwację instalacji domofonowej dla użytkowników lokali przy na os. Pawlikowskiego 20C w Żorach w związku z montażem monitoringu
Uchwała nr 149/2014 w sprawie: przeprowadzenia referendum w sprawie wymiany balustrad balkonowych w budynku nr 6A-F na Al. Wojska Polskiego w Żorach wraz z wcześniejszym gromadzeniem środków na ten cel.
Uchwała nr 150/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 151/2014 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 152/2014 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 153/2014 w sprawie:  przesunięcia środków finansowych powstałych z oszczędności po przetargach z planu remontów roku 2014 do roku 2015 w celu wykonania remontu dźwigu osobowego przy ul. Wielkopolskiej 27 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 154/2014 w sprawie:  zatwierdzenia planu remontów na rok 2015
Uchwała nr 155/2014 w sprawie: wykonania remontów w 2015 i 2016 roku lokali użytkowych i zaliczenie kosztów powyższych remontów do kosztów utrzymania lokali użytkowych i dzierżaw terenu oraz skorzystania z pożyczki i umorzenia z WFOŚiGW w Katowicach.
Uchwała nr 156/2014 w sprawie:  zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę wymiany balustrad balkonowych oraz docieplenie ścian zewnętrznych
Uchwała nr 157/2014 w sprawie:  przyznania jednorazowej nagrody pieniężnej
Uchwała nr 158/2014 w sprawie:  zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2015 r.
Uchwała nr 159/2014 w sprawie:  zatwierdzenia plan rzeczowo - finansowego na rok 2015
Uchwała nr 160/2014 w sprawie:  wysokości stawek lokatorskich opłat na podatki i ubezpieczenia
Uchwała nr 161/2014 w sprawie:  limitu wydatków na realizację działalności społeczno-wychowawczej      
Uchwała nr 162/2014 w sprawie:  zakończenia naliczania stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynkach przy ul. Małopolskiej 41-59 oraz przy ul. Katowickiej 1-3 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 163/2014 w sprawie:  utworzenia parkingu zamkniętego, monitorowanego niestrzeżonego dla mieszkańców os. Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 164/2014 w sprawie:  przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na I kw. 2015 r.
Uchwała nr 165/2014 w sprawie:  przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na I kw. 2015 r.
Uchwała nr 166/2014 w sprawie:  przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kw. 2015 r.
Uchwała nr 167/2014 w sprawie:  przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na I kw. 2015r.


Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutajSzukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA