Uchwały RN 2016 - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Rada Nadzorcza
Opublikowano Odsłony: 472
Drukuj

Treść uchwał Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „NOWA”, podjętych w 2016 r. (zamieszczane zgodnie z § 4 ust. 2 Statutu)

Uchwała nr 1/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 2/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 3/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 4/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 5/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 6/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 7/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 8/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 9/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 10/2016 w sprawie: wyrażenia zgodę na pokrycie kosztów obchodów XX - lecia Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” dodatkowymi przychodami uzyskanymi z działalności gospodarczej.
Uchwała nr 11/2016 w sprawie: podwyższenia stawki lokatorskiego odpisu podstawowego na fundusz remontowy o 0,10 zł/m2 powierzchni użytkowej miesięcznie w budynkach zarządzanych przez SM „Nowa”, w których zainstalowane są dźwigi osobowe.
Uchwała nr 12/2016 w sprawie: ustalenia opłaty lokatorskiej za wywóz nieczystości dla użytkowników lokali mieszkalnych zasobów w Jastrzębiu-Zdroju zarządzanych przez SM „Nowa”.
Uchwała nr 13/2016 w sprawie:  ustalenia opłaty lokatorskiej za wywóz nieczystości dla użytkowników lokali mieszkalnych zasobów w Kaczycach zarządzanych przez SM „Nowa”.
Uchwała nr 14/2016 w sprawie: zatwierdzenia stawki dodatkowego odpisów na fundusz remontowy z przeznaczeniem na spłatę wymiany balustrad balkonowych w budynku przy ul. Malchera 1 – 5 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 15/2016 w sprawie: zniesienia stawki dodatkowych odpisów na fundusz remontowy w budynku na os. Sikorskiego 21 w Żorach w związku z zakończeniem spłaty remontu.
Uchwała nr 16/2016 w sprawie: upoważnienia Zarządu SM Nowa do dofinansowania kwotą 3 000,00 zł w formie darowizny dla Urzędu Gminy Zebrzydowice z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych mundurowych patroli Policji w Kaczycach.
Uchwała nr 17/2016 w sprawie: zmiany Regulaminu Towarzyskich Zawodów Wędkarskich o Puchar Prezesa SM „NOWA”.
Uchwała nr 18/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Zarząd kwoty do 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pucharu oraz nagród rzeczowych dla zwycięzców zawodów wędkarskich o Puchar Prezesa SM „NOWA” w Jastrzębiu Zdroju w roku 2016.
Uchwała nr 19/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 20/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 21/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 22/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 23/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 24/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 25/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 26/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 27/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 28/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 29/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 30/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 31/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.
Uchwała nr 32/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Gospodarczej za 2015 rok.
Uchwała nr 33/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Mieszkaniowej za 2015 rok.
Uchwała nr 34/2016 w sprawie: podziału Walnego Zgromadzenia na 7 części
Uchwała nr 35/2016 w sprawie: zatwierdzenia planu rzeczowo-finansowego na rok 2016 w zakresie funduszu płac na 2016
Uchwała nr 36/2016 w sprawie: wykonania nowej instalacji domofonowej w budynku na os. Powstańców 9 C i F w Żorach
Uchwała nr 37/2016 w sprawie: wykonania nowej instalacji domofonowej w budynku na os. Gwarków 34 C w Żorach
Uchwała nr 38/2016 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku na os. Pawlikowskiego 20 B w Żorach
Uchwała nr 39/2016 w sprawie: zmiany harmonogramu termomodernizacji budynków mieszkalnych.
Uchwała nr 40/2016 w sprawie: przeprowadzanie konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 41/2016 w sprawie: przyjęcia wyniku badania sprawozdania finansowego przez Biegłego Rewidenta badającego bilans za 2015 r.
Uchwała nr 42/2016 w sprawie: wniosku o przyjęcie przez Walne Zgromadzenie sprawozdania Zarządu i udzielenie absolutorium członkom Zarządu.
Uchwała nr 43/2016 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok.
Uchwała nr 44/2016 w sprawie: wyboru przedstawiciela spółdzielni na Zjazd przedkongresowy.
Uchwała nr 45/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wodeckiego 4/28.
Uchwała nr 46/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Malchera 35/3.
Uchwała nr 47/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 48/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 49/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 50/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 51/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 52/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 53/2016 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z realizacji planu rzeczowo-finansowego SM „Nowa”
Uchwała nr 54/2016 w sprawie: zmiany w treści regulaminu konkursu na najlepiej ukwiecony i zadbany budynek wielorodzinny wraz z jego otoczeniem w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 55/2016 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na II kwartał 2016 roku.
Uchwała nr 56/2016 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na II kwartał 2016 roku.
Uchwała nr 57/2016 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na II kwartał 2016 roku.
Uchwała nr 58/2016 w sprawie: przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na II kwartał 2016 roku.
Uchwała nr 59/2016 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 60/2016 w sprawie: darowizny dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach z przeznaczeniem na remont Miejskiego Stanowiska Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Żorach.
Uchwała nr 61/2016 w sprawie: darowizny dla komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju z przeznaczeniem na zakup sprzętu potrzebnego do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych, w tym służącego do oddymiania przestrzeni budynków.
Uchwała nr 62/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 63/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 64/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 65/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 66/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 67/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 68/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 69/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 70/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 71/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 72/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 73/2016   w sprawie: uchwalenia „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” i ustalania opłat za używanie lokali”
Uchwała nr 74/2016
 zał. do uchwały nr 74
w sprawie: ustanowienia Honorowej Odznaki Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa”
Uchwała nr 75/2016 w sprawie: zmiany planu remontów w Żorach na os. Powstańców Śl. na rok 2016
Uchwała nr 76/2016 w sprawie: uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 77/2016 w sprawie: wykonania i montażu drzwi wahadłowych wewnątrz budynku na ul. Gustawa Morcinka 17C w Kaczycach
Uchwała nr 78/2016 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku na os. Pawlikowskiego 17 B w Żorach
Uchwała nr 79/2016 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku na os. Sikorskiego 25 B w Żorach
Uchwała nr 80/2016 w sprawie: wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku przy ul. Wrocławskiej 19 w Jastrzębiu-Zdroju
Uchwała nr 81/2016 w sprawie: wykonania nowej instalacji domofonowej w budynku na os. 1000 lecia 15 B
Uchwała nr 82/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 83/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 84/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 85/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 86/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 87/2016 w sprawie:  zatwierdzenia stawek zaliczek na poczet C.O.
Uchwała nr 88/2016 w sprawie:  zmiany Regulaminu rozliczania kosztów c.o
Uchwała nr 89/2016 w sprawie:  zniesienia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy w następujących budynkach na os. Sikorskiego 22 w Żorach oraz przy ul. Turystycznej 5 – 7 w Jastrzębiu – Zdroju
Uchwała nr 90/2016 w sprawie:  przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na III kwartał 2016 roku.
Uchwała nr 91/2016 w sprawie:  przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na III kwartał 2016 roku.
Uchwała nr 92/2016 w sprawie:  przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na III kwartał 2016 roku.
Uchwała nr 93/2016 w sprawie:  przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na III kwartał 2016 roku.
Uchwała nr 94/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 95/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 96/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 97/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 83/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 99/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 100/2016 w sprawie:   wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 101/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 102/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 103/2016 w sprawie:   wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 104/2016 w sprawie:   wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 105/2016 w sprawie:   wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 106/2016 w sprawie:   wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 107/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 108/2016 w sprawie:   wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 109/2016 w sprawie:   ustalenia stawek zaliczkowych lokatorskich opłat na eksploatację podstawową oraz ustalenia stawek zaliczkowych lokatorskich opłat na podatki od nieruchomości i wieczyste użytkowanie
Uchwała nr 110/2016 w sprawie:   zmiany „Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowa” i ustalania opłat za używanie lokali”
Uchwała nr 111/2016 w sprawie:   ustalenia normy zużycia wody dla lokali nie rozliczanych wg wskazań wodomierzy indywidualnych:
Uchwała nr 112/2016 w sprawie:  wyboru biegłego rewidenta
Uchwała nr 113/2016 w sprawie:   zniesienia stawki dodatkowych odpisów na fundusz remontowy w budynku na os. Sikorskiego 25 w Żorach w związku z zakończeniem spłaty remontu
Uchwała nr 114/2016 w sprawie:   przeprowadzenia referendum w sprawie termomodernizacji budynku wraz z wymianą balustrad balkonowych i remontem posadzek na os. 1000-lecia 31-36 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 115/2016 w sprawie:   przeprowadzenia referendum w sprawie wymiany balustrad balkonowych w budynku nr 9A-D na Al. Wojska Polskiego w Żorach wraz z wcześniejszym gromadzeniem środków na wykonanie robót.
Uchwała nr 116/2016 w sprawie:   wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku na os. Powstańców 7c w Żorach
Uchwała nr 117/2016 w sprawie:  wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku na os. Powstańców 7 D w Żorach
Uchwała nr 118/2016 w sprawie:   wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku na os. Sikorskiego 25 A w Żorach
Uchwała nr 119/2016 w sprawie:   uchylenia uchwały wykreślającej z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 120/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 121/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 122/2016 w sprawie:   wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 123/2016 w sprawie:  wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 124/2016 w sprawie:   wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 125/2016 w sprawie:   wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 126/2016 w sprawie:  zatwierdzenia stawek odpisów dodatkowych na fundusz remontowy w budynkach przy ul. Wielkopolskiej 17-31 oraz przy ul. Turystycznej 2-4, 22-24, 26-28 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 127/2016 w sprawie:   uchylenie uchwały nr 114/2016 z dnia 31.08.2016 r. dot. przeprowadzenia referendum w sprawie termomodernizacji budynku wraz z wymianą balustrad balkonowych i remontem posadzek na os. 1000-lecia 31-36 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 128/2016 w sprawie:   wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku na os. Powstańców 4 C w Żorach.
Uchwała nr 129/2016 w sprawie:  wprowadzenia opłaty za montaż i konserwację monitoringu wizyjnego dla użytkowników lokali w budynku przy ul. Wielkopolskiej 47 w Jastrzębiu – Zdroju.
Uchwała nr 130/2016 w sprawie:  uchwalenia harmonogramu termomodernizacji budynków mieszkalnych na lata 2017-2019
Uchwała nr 131/2016 w sprawie:   przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Mieszkaniowej na IV kwartał 2016 roku.
Uchwała nr 132/2016 w sprawie:  przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Gospodarczej na IV kwartał 2016 roku.
Uchwała nr 133/2016 w sprawie:   przyjęcia do wykonania plan pracy Komisji Rewizyjnej na IV kwartał 2016 roku.
Uchwała nr 134/2016 w sprawie:   przyjęcia do wykonania plan pracy Rady Nadzorczej na IV kwartał 2016 roku.
Uchwała nr 135/2016 w sprawie:   uchylenia uchwały wykreślającej z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 136/2016 w sprawie:   wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 137/2016 w sprawie:   wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 138/2016 w sprawie:   zniesienia stawki dodatkowych odpisów na fundusz remontowy budynku na os. Sikorskiego 24 w Żorach – ocieplenie elewacji frontowej
Uchwała nr 139/2016 w sprawie:   wyrażenia zgody na wynajem lokalu mieszkalnego położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy os. 1000-lecia 6/29
Uchwała nr 140/2016 w sprawie:   zatwierdzenia wyników referendum przeprowadzonego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Żorach
Uchwała nr 141/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 142/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 143/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 144/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 145/2016 w sprawie: wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni
Uchwała nr 146/2016 w sprawie: zatwierdzenia planu remontów na rok 2017
Uchwała nr 147/2016 w sprawie: wyrażenia zgody na wydatkowanie przez Zarząd kwoty do 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną balkonu w budynkach wielorodzinnych w zasobach SM „NOWA”
Uchwała nr 148/2016 w sprawie: zmiany harmonogramu termomodernizacji budynków mieszkalnych na lata 2017-2019.
Uchwała nr 149/2016 w sprawie:  zatwierdzenia struktury organizacyjnej na 2017 r.
Uchwała nr 150/2016 w sprawie:  limitu wydatków na realizację działalności społeczno-wychowawczej
Uchwała nr 151/2016 w sprawie:  zniesienia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy w budynku na ul. Malchera 27-41 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 152/2016 w sprawie:  zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy w budynkach przy ul. Beskidzkiej 19-33, ul. Małopolskiej 41-59, 81-99 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 153/2016 w sprawie:  zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy w budynkach przy ul. Ruchu Oporu 21-23, 43-45, ul. Malchera 6 i 8 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 154/2016 w sprawie:  zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy w budynkach na os. 1000-lecia 25-30 i 37-40 w Jastrzębiu-Zdroju.
Uchwała nr 155/2016 w sprawie:  zatwierdzenia stawek dodatkowych odpisów na fundusz remontowy w budynkach na os. Sikorskiego 33 i 34 w Żorach.
Uchwała nr 156/2016 w sprawie:  przyjęcia planu pracy Komisji Mieszkaniowej na I kw. 2017 r.
Uchwała nr 157/2016 w sprawie:  przyjęcia planu pracy Komisji Gospodarczej na I kw. 2017 r.
Uchwała nr 158/2016 w sprawie:  przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I kw. 2017 r.
Uchwała nr 159/2016 w sprawie:  przyjęcia planu pracy Rady Nadzorczej na I kw. 2017 r.
Uchwała nr 160/2016 w sprawie:  uchylenia uchwały wykreślającej
Uchwała nr 161/2016 w sprawie:  zatwierdzenia planu gospodarczego (rzeczowo – finansowego) na rok 2017


Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutajSzukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA