Walne Zgromadzenie - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Walne Zgromadzenie
Opublikowano Odsłony: 240
Drukuj

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.
Do 2008 r. w naszej Spółdzielni najwyższym organem było Zebranie Przedstawicieli, w którym brali udział z prawem głosu Przedstawiciele wyłonieni przez Grupy Członkowskie. Zmiany w funkcjonowaniu spółdzielczości wynikają z nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 14.06.2007 r., dlatego też po zarejestrowaniu Statutu (nasz Statut zarejestrowano 12.08.2008 r.) nie ma możliwości zwoływania Grup Członkowskich i Zebrania Przedstawicieli a najwyższym organem Spółdzielni od tego czasu jest Walne Zgromadzenie.
W historii naszej Spółdzielni pierwsze Walne Zgromadzenie odbyło się w 2009 r.

W Walnym Zgromadzeniu może wziąć udział każdy Członek Spółdzielni. Każdemu Członkowi przysługuje jeden głos.
Ze względu na ilość zasobów oraz liczbę Członków Rada Nadzorcza skorzystała z możliwości podziału Walnego Zgromadzenie na części. Członek korzysta z prawa głosu na tej części Walnego Zgromadzenia, do której został przypisany, zaś w obradach pozostałych części może wziąć udział beż prawa głosu.

Mimo iż najwyższym organem Spółdzielni nie jest już Zebranie Przedstawicieli (ZP) to jednak uchwały podjęte przez ten organ są ważne, dlatego też poniżej znajdą Państwo jeszcze uchwały ZP z lat ubiegłych.

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA