Uchwały WZ - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Walne Zgromadzenie 2018
Opublikowano Odsłony: 184
Drukuj 1 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017. Uchwała nr 1/2018
 2 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu. Uchwała nr 2/2018
 3 w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo z działalności za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Uchwała nr 3/2018
 4 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu mgr Jolancie Grzyb z działalności za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Uchwała nr 4/2018
5 w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż. Leszkowi Raneckiemu z działalności za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. Uchwała nr 5/2018
 6 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej. Uchwała nr 6/2018
 7 w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za 2017 rok. Uchwała nr 7/2018
 8 w sprawie: zmiany statutu Uchwała nr 8/2018
 9 w sprawie: zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 9/2018
 10 w sprawie: przeprowadzenia pełnej lustracji Spółdzielni Uchwała nr 10/2018
 11 w sprawie: nie odpłatnego zbycia prawa użytkowania wieczystego części działki nr 388/52 w Kaczycach przy ul. Morcinka 17 Uchwała nr 11/2018Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

Szukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA