Uchwały WZ - SM "Nowa"

Program Regionalny - EFRR


( kliknij na zdjęcie aby powiększyć )

Kategoria: Walne Zgromadzenie 2017
Opublikowano
Drukuj


Uchwała nr 1/2017  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016.
Uchwała nr 2/2017  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
Uchwała nr 3/2017  w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu inż. Władysławowi Dydo z działalności za okres od 01.01. 2016 r. do 31.12. 2016 r.
Uchwała nr 4/2017  w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezes Zarządu mgr Jolancie Grzyb z działalności za okres od 01.01.2016 r. do 31.12. 2016 r.
Uchwała nr 5/2017  w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu mgr inż. Leszkowi Raneckiemu z działalności za okres od 01.01. 2016 r. do 31.12. 2016 r.
Uchwała nr 6/2017  w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
Uchwała nr 7/2017  w sprawie: podziału nadwyżki bilansowej netto za 2016 rok.
Uchwała nr 8/2017  w sprawie: sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej - działki nr 1071/64 zapisanej w księdze wieczystej GL1J/00018478/0.


Rozszerzenie pliku: *pdf. Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutajSzukaj

Polecamy:  

 

Rozmiar tekstu: | + -
SM NOWA