Plan Remontów 2020

 

Wykaz robót koniecznych do realizacji sporządzono na podstawie protokołów spisanych z rocznych przeglądów budynków, wniosków z poszczególnych administracji, protokołów konieczności sporządzanych przez administracje oraz Państwa propozycji, które można było składać do sierpnia 2019. Ten wstępny wykaz pod względem finansowym znacznie przekracza środki funduszu remontowego, które planujemy uzyskać w roku 2019. Wybierane są więc do realizacji remonty najpilniejsze, najbardziej oczekiwane oraz wszystkie wymagane przepisami prawa i służące poprawie bezpieczeństwa.
W listopadzie 2019 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni, uchwałą nr 60/2019 z dnia 27.11.2019r. zatwierdziła plan remontów na rok 2020.
Fundusz remontowy Spółdzielni w wysokości 1,65 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania dla budynków niskich i 1,75 zł/m2 powierzchni użytkowej mieszkania dla budynków wysokich i budynków przy ul. Szkolnej i Jasnej jest podzielony na następujące podfundusze:
- podstawowy fundusz remontowy - 1,20 zł/m2 dla budynków niskich i 1,05 zł/m2 dla budynków wysokich 
(w tym 13% na Spółdzielczy Fundusz Awaryjno-Interwencyjny) -  9 349 852,16 zł
- fundusz malarski - 0,16 zł/m2  - 1 341 886,22 zł
- fundusz dźwigowy - 0,25 zł/m2  -  1 190 490,75 zł
- fundusz termomodernizacyjny - 0,29 zł/m2 (dla ul. Jasnej i Szkolnej 0,39 zł/m2 )  -  2 369 245,55 zł
Dodatkowo na fundusz remontowy przeznaczone są środki:
- odpis na fundusz celowy  -  2 216 884,32 zł
- przychody z dodatkowych rodzajów działalności (nadwyżka bilansowa, pożytki z nieruchomości, 0,11zł/m2-naliczane lokatorom nie posiadającym członkostwa, umorzenie pożyczki z WFOŚiGW, kwota z PEFRON)  - 1 608 694,57 zł

RAZEM - 18 077 053,57 zł
 

Zatwierdzone plany remontów na rok 2020 przedstawiamy poniżej:

 


   Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Grudzień 2019

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj