Fundacja Nowa Jastrzębie

W dniu 22 maja 2019 r. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" w Jastrzębiu - Zdroju, uchwałą nr 88/2019 powołał fundację pod nazwą: Fundacja NOWA Jastrzębie - Zdrój. Fundacja poprzez wpis do Rejestru Sądowego uzyskała osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.1491).

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej na rzecz członków SM "Nowa" oraz mieszkańców budynków będących w jej zarządzie. Zakres działania określony jest w statucie Fundacji i pokrywa się z art. 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie (Dz.U. z 2019 r. poz.688).

Dnia 18 czerwca 2019 r. z inicjatywy Fundatora odbyło się spotkanie założycielskie, na którym powołano organy:

Radę Fundacji w składzie: Władysław Dydo, Józef Kubera i Joachim Pyka

Zarząd Fundacji: Henryk Borowiński-prezes Fundacji, Emilia Gumola- wiceprezes i Sławomir Mianowski- wiceprezes.

1. Ustalono, że Fundacja działa na rzecz członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" w Jastrzębiu-Zdroju oraz mieszkańców budynków będących w jej zarządzie.

2. Fundacja realizować będzie zadania w zakresie:

1) pomocy społecznej,
2) ochrony i promocji zdrowia oraz środowiska,
3) rozwoju kultury, oświaty, sportu, rekreacji i turystyki,
4) działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych w środowisku i pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej,
5) wspomagania wspólnot lokalnych,
6) pobudzanie aktywności społeczności spółdzielczej,
7) działalności w sferze pożytku publicznego.

3. Zarówno członkowie Rady Fundacji jak też Zarządu Fundacji zadeklarowali, że wykonywać będą zadania społecznie w ramach wolontariatu czyli nieodpłatnie. Dołożą wszelkich starań, aby wykonywać swoje funkcje z najwyższą starannością, przy wykorzystaniu doświadczenia zawodowego i życiowego. Siedzibą Fundacji, adresem korespondencyjnym i kontaktem telefonicznym będzie siedziba SM "Nowa".

4. Fundacja na swoją działalność pozyskuje tylko środki zewnętrzne. Nie obciąża kosztów eksploatacji podstawowej ponoszonych przez użytkowników mieszkań.

5. Po spełnieniu wymogów formalnych i prawnych, Zarząd Fundacji ustali szczegółowe zasady organizacji wewnętrznej oraz zasady prowadzenia działalności statutowej, a także roczny i długoterminowy plan pracy Zarządu.

6. Rada Fundacji i Zarząd Fundacji proszą wszystkich lokatorów zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej "Nowa" o zgłaszanie wniosków w zakresie kierunków pracy i zadań do realizacji przez Fundację, które przyniosą wymierne korzyści szerokiej rzeszy społeczności spółdzielczej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji.

Henryk Borowiński - prezes Fundacji NOWA

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Grudzień 2019

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj