Zmiany w regulaminie

Zmiany w regulaminie przetargu na nabycie prawa do lokalu mieszkalnego

Dnia 28.08.2019 r. Rada Nadzorcza uchwaliła zmiany w Regulaminie przetargu na nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w SM Nowa w Jastrzębiu-Zdroju. Wprowadzono 3 zmiany do Regulaminu:

Zachęcamy osoby zainteresowane przetargami na lokale w Spółdzielni, do zapoznania się z tymi zmianami, a szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na sposób wpłaty wadium.

Poniżej cytujemy wprowadzone zmiany:

„Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłaty wadium w wysokości 10% wartości rynkowej lokalu podanej w ogłoszeniu o przetargu. Wpłaty dokonuje się na konto wskazane w ogłoszeniu o przetargu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Decydująca jest data wpływu wadium na konto Spółdzielni.”

Zmieniono też wysokość postąpienia.

„Wysokość postąpienia ustala się w kwocie 1.000 zł.”

Zmianie uległ termin zwrotu wadium. Obecnie Spółdzielnia ma na to 3 dni od zakończenia przetargu, a w przypadku rezygnacji z udziału w przetargu przez licytanta lub unieważnienia przetargu przez Spółdzielnię, termin trzydniowy liczony jest od dnia wyznaczonego w ogłoszeniu jako dzień planowanego przetargu.


„Wadium wpłacone przez licytantów przelicytowanych zostanie im zwrócone do 3 dni od zakończenia przetargu.

W przypadku:
a) wycofania się licytanta z przetargu, jeżeli to nastąpiło przed dniem rozstrzygnięcia przetargu,
b) odwołania/unieważnienia przetargu
wadium zostanie zwrócone do 3 dni od wyznaczonego w ogłoszeniu dnia przetargu.
Od kwoty wadium nie nalicza się odsetek.”


Informujemy Państwa, że najważniejsze informacje związane z udziałem w przetargu są zawsze zawarte w treści ogłoszenia przetargowego.
Natomiast ogłoszenie, i to się nie zmieniło od początku przeprowadzania przetargów przez Spółdzielnię, publikujemy na naszej stronie internetowej, w tygodniku „NOWINY” oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni i Administracjach Osiedlowych.

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Grudzień 2019

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj