Wyniki referendum

 

Na wniosek mieszkańców z poszczególnych budynków będących w zasobach naszej spółdzielni zostały przeprowadzone przez komisję referendalną, wybraną spośród mieszkańców przedmiotowych budynków referenda zgodnie z regulaminem przeprowadzania referendum w sprawie :
- remontu elewacji loggiowej budynku,
- docieplenia elewacji frontowej budynku .
W tym celu przygotowana jest karta do głosowania wraz z informacją zawierającą opis zakresu wykonania remontu , orientacyjny jego koszt oraz warunki spłaty.
W zależności od tego czego dotyczy remont mieszkańcy odpowiadają na jedno z dwóch pytań:
1. Czy wyrażają zgodę lub nie na wymianę balustrad balkonowych oraz proponowane warunki spłaty?
2. Czy wybierają lub nie opcję z dociepleniem ściany frontowej i proponowane warunki spłaty?
Na podstawie wyników referendum Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o tym czy dany remont będzie wykonany czy też nie.
W przypadku pozytywnego wyniku z referendum remont wykonywany jest w kolejności zgodnej z harmonogramem przetargów.

 

2008 ROK 2009 ROK 2010 ROK 2011 ROK
1. Beskidzka 3-17 1. Beskidzka 2-16  1. Al. Wojska Polskiego 6 1. Al. Wojska Polskiego 7 
2. Beskidzka 19-33 2. Beskidzka 18-32 2. Al. Wojska Polskiego 7 2. Al. Wojska Polskiego 9
3. Beskidzka 35-49 3. Malchera 7-25 3. Gwarków 18 3. Al. Wojska Polskiego 11
4. Jasna 1-19 4. Malchera 27-41 4. Gwarków 20 4. Garncarska 15-19A
5. Jasna 102-120 5. Małopolska 1-19 5. Gwarków 28 5. Kościuszki 1
6. Jasna 122-140 6. Małopolska 41-59 6. Gwarków 30 6. Powstańców ŚL. 7
7. Katowicka 1-3 7. Małopolska 61-79 7. Gwarków 32 7. Powstańców ŚL. 12
8. Szkolna 2-20 8. Małopolska 81-99 8. Gwarków 34 8. Sikorskiego 27
9. Szkolna 22-40 9. Małopolska 101-119 9. Katowicka 1-3 9. Sikorskiego 28
10. Szkolna 42-60 10. Pawlikowskiego 1 10. Małopolska 21-39  
11. Szkolna 42-60 11. Pawlikowskiego 2 11. Morcinka 17A  
12. Szkolna 62-80 12. Pawlikowskiego 9 12. Morcinka 17B  
13. Turystyczna 11-21 13. Pawlikowskiego 16 13. Morcinka 17C  
14. Wielkopolska 1-15 14. Pawlikowskiego 17 14. Powstańców ŚL. 4  
15. Wielkopolska 2-16 15. Pawlikowskiego 18 15. Powstańców ŚL. 5  
16. Wielkopolska 17-31 16. Pawlikowskiego 19 16. Powstańców ŚL. 6  
17. Wielkopolska 35-49 17. Pawlikowskiego 20 17. Powstańców ŚL. 7  
  18. Powstańców 3 18. Powstańców ŚL. 8  
  19. Powstańców 7 19. Powstańców ŚL. 9  
  20. Powstańców 13 20. Powstańców ŚL. 10  
  21. Powstańców 14 21. Powstańców ŚL. 11  
  22. Szkolna 22-40 22. Powstańców ŚL. 15  
  23. Turystyczna 1-3 23. Powstańców ŚL. 16  
  24. Turystyczna 2-4 24. Powstańców ŚL. 17  
  25. Turystyczna 6-8 25. Sikorskiego 21  
  26. Turystyczna 6-8 26. Sikorskiego 22  
  27. Turystyczna 10-12 27. Sikorskiego 23  
  28. Turystyczna 14-16 28. Sikorskiego 24  
  29. Turystyczna 18-20 29. Turystyczna 5-7  
  30. Turystyczna 22-24 30. Turystyczna  30-32  
  31. Turystyczna 25-35    
  32. Turystyczna 26-28    
  33. Turystyczna 30-32    
  34. Turystyczna 37-47    
  35. Turystyczna 51-61    
  36. Turystyczna 63-73    
  37. Wielkopolska 53-67    
  38. Wodeckiego 2-4    
2012 ROK 2013 ROK 2015 ROK 2016 ROK
1. Al. Wojska Polskiego 10 1. Garncarska 9-13 1. Powstańców ŚL. 16 1. Al. Wojska Polskiego 9 A-D
2. Jasna 1-19 2. Gwarków 32 2. Ruchu Oporu 43-45  
3. Jasna 102-120 3. Gwarków 34 3. Wojska Polskiego 6 A F  
4. Jasna 122-140 4. Malchera 1-5    
5. Piaskowa 11 5. Morcinka 17B    
6. Powstańców ŚL. 7 6. Powstańców ŚL. 3    
7. Powstańców ŚL. 14 7. Powstańców 13 A-D    
8. Sikorskiego 20 8. Powstańców 15    
9. Sikorskiego 29 9. Szeptyckiego 1-3    
10. Sikorskiego 30      
11. Sikorskiego 32      
12. Sikorskiego 32      
13. Szkolna 2-20      
14. Szkolna 22-40      
15. Szkolna 42-60      
16. Wodeckiego 2-4      
17. Wrocławska 21-31      

 

Darmowy program do odczytu plików *pdf. można pobrać tutaj

 

Numery Alarmowe - Żory

Pogotowie SM Nowa - 324343690, 324343555
Dźwigi Osobowe - 324342444
Anteny - 324710853
Domofony - 507777123 ( Adm-4,5 )
Pogotowie Gazowe - 992
Pogotowie Energetyczne -112, 991
Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324341915
Policja -112, 997, 324788200
Pogotowie Ratunkowe -112, 999
Straż Pożarna -112, 998, 324345438
Ośrodek Interwencji Kryzysowej - 324357840

20 Lat SM Nowa

Numery Alarmowe - Jastrzębie

 Pogotowie SM Nowa - 324343555, 324343690
 Dźwigi Osobowe - 324710906 , 602719529
 Anteny - 324710853
 Domofony- 507777123 (Adm-1,2,3)
 Pogotowie Gazowe - 992,
 Pogotowie Energetyczne - 112, 991
 Pogotowie Wodno-kanalizacyjne - 324717640
 Policja - 997, 324787200
 Pogotowie Ratunkowe - 999,
 Straż Pożarna -112, 998, 324759500
 Miejski Ośrodek Dyżurny - 986,324785290
 Ośrodek Interwencji Kryzysowej -324718488

Izba Gospodarki Nieruchomościami

Jesteśmy członkiem Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Gazetka - Grudzień 2019

Kliknij na zdjęcie aby pobrać

Szukaj